Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn đại hội mặt trân tổ quốc

Được đăng lên bởi sonktss2k9
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2014, tại hội trường ubnd xã tân hưng, đã diễn ra
Đại hội đại biểu UBMTTQ xã nhiệm kì 2014-2019.
Tới tham dự với đại hội có đ.c Nguyễn Văn Tập – HUV-Chủ tịch UBMTTQ
huyện Sóc Sơn, các đc lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND xã Tân Hưng, đại diện
các ban, ngành đoàn thể, các thôn, các trường và đặc biệt là 107 đại biểu
được cử tham dự đại hội của 5 thôn trên địa bàn.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tân Hưng nhiệm kì 2014-2019 được
diễn ra trong không khí vui mừng phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân
dân trong xã về những thành tích đạt được trong công cuộc đổi mới. xã Tân
Hưng thực hiện hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, sản xuất bước vào
thời kì công nghiệp hóa, công tác xây dựng NTM đạt 12/19 tiêu chí, tình
hình kinh tế phát triển và tăng trưởng khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội được ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, bộ
mặt nông thôn có nhiều khởi sắc đã tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động của MTTQ xã
nhiệm kì 2008-2013, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra chương trình hành
động trong nhiệm kì mới. hiệp thương ủy ban MTTQ xã nhiệm kì 20142019, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, Đại
hội kêu gọi phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân,
nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng xã Tân hưng trở thành một xã phát
triển của huyện. Đại hội đại biểu MTTQ xã Tân Hưng là đại hội “Đổi mớidân chủ - đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kì qua, MTTQ xã Tân hưng đã tiếp tục
xây dựng và củng cổ khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi
đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
ở khu dân cư, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội, an
ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, MTTQ xã còn làm tốt việc phát huy quyền
làm chủ của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền. Chỉ đạo hoạt động các tổ chức thành viên cũng đã đạt được
những kết quả đáng khích lệ.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1 buổi sáng làm việc khẩn trương và nghiêm
túc, đại hội đã bầu ra bch nhiệm kì mới gồm có:
1. Ông Nguyễn Văn Tiền – Chủ tịch UBMTTQ xã
2. Ông nguyễn văn tiếp – PCT UBMTTQ xã
3. Bà Nguyễn Thị Quý – PCT UBMTTQ xã
4. Ông Phạm Hồng Thái – Ủy viên Thường trực UBMTTQ xã
Thưa quý vị và các bạn, sau khi BCH UBMTTQ xã nhiệm kì 2014-2019 ra
mắt trước đại hội, đ/c Nguyễn Văn Nghi – bí thư ĐU xã Tân Hưng đã có bài
phát biểu chỉ...
Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2014, tại hội trường ubnd xã tân hưng, đã diễn ra
Đại hội đại biểu UBMTTQ xã nhiệm kì 2014-2019.
Tới tham dự với đại hội có đ.c Nguyễn Văn Tập – HUV-Chủ tịch UBMTTQ
huyện Sóc Sơn, các đc lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND xã Tân Hưng, đại diện
các ban, ngành đoàn thể, các thôn, các trường và đặc biệt là 107 đại biểu
được cử tham dự đại hội của 5 thôn trên địa bàn.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tân Hưng nhiệm kì 2014-2019 được
diễn ra trong không khí vui mừng phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân
dân trong xã về những thành tích đạt được trong công cuộc đổi mới. xã Tân
Hưng thực hiện hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, sản xuất bước vào
thời kì công nghiệp hóa, công tác xây dựng NTM đạt 12/19 tiêu chí, tình
hình kinh tế phát triển và tăng trưởng khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội được ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, bộ
mặt nông thôn có nhiều khởi sắc đã tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động của MTTQ xã
nhiệm kì 2008-2013, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra chương trình hành
động trong nhiệm kì mới. hiệp thương ủy ban MTTQ xã nhiệm kì 2014-
2019, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, Đại
hội kêu gọi phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân,
nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng xã Tân hưng trở thành một xã phát
triển của huyện. Đại hội đại biểu MTTQ xã Tân Hưng là đại hội “Đổi mới-
dân chủ - đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kì qua, MTTQ xã Tân hưng đã tiếp tục
xây dựng và củng cổ khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi
đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
ở khu dân cư, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội, an
ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, MTTQ xã còn làm tốt việc phát huy quyền
làm chủ của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền. Chỉ đạo hoạt động các tổ chức thành viên cũng đã đạt được
những kết quả đáng khích lệ.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1 buổi sáng làm việc khẩn trương và nghiêm
túc, đại hội đã bầu ra bch nhiệm kì mới gồm có:
1. Ông Nguyễn Văn Tiền – Chủ tịch UBMTTQ xã
2. Ông nguyễn văn tiếp – PCT UBMTTQ xã
3. Bà Nguyễn Thị Quý – PCT UBMTTQ xã
4. Ông Phạm Hồng Thái – Ủy viên Thường trực UBMTTQ xã
Thưa quý vị và các bạn, sau khi BCH UBMTTQ xã nhiệm kì 2014-2019 ra
mắt trước đại hội, đ/c Nguyễn Văn Nghi – bí thư ĐU xã Tân Hưng đã có bài
phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ trong nhiệm kì mới cho BCH UBMTTQ
xã, đ/c nói………………
Hướng dẫn đại hội mặt trân tổ quốc - Trang 2
Hướng dẫn đại hội mặt trân tổ quốc - Người đăng: sonktss2k9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn đại hội mặt trân tổ quốc 9 10 74