Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA , VỞ BÀI TẬP VÀ TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ 9

Được đăng lên bởi DinaShield Dina
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 130042 lần   |   Lượt tải: 96 lần
Biên soạn : GV- Phạm văn Thành
– Trường THCS Phạm Huy Thông - Ân Thi – Hưng Yên ……………………*****……………………

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÁC CÂU
HỎI VÀ BÀI TẬP
SÁCH GIÁO KHOA , VỞ BÀI TẬP
VÀ TẬP BẢN ĐỒ
ĐỊA LÝ 9

NĂM HỌC 2009-2010

PHẦN : ĐỊA LÍ DÂN CƯ
BÀI 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
A. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA:
I/ Câu hỏi trong bài học:

Câu 1: Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết?
Sản phẩm thủ công tiêu biểu
Dân tộc
1. Se lanh dệt vải

Mông – Tây Bắc.

2. Gốm Bàu Trúc

Chăm – Ninh Thuận.

3. Gốm Nam Quy.

Khơ -me – An Giang.

4. Kim hoàn

Chu-ru.

5. Rượu San Lùng

Mông ( Lào Cai).

6. Dệt vải và thêu thổ cẩm

Thái ( Sơn La, Điện Biên, Hoà
Bình).

7. Rèn
8. Nghề mộc xây dựng nhà sàn,
nhà rông…

Mông ( Tây Bắc, Đong Bắc )
Dao, Tày, Ê-đê, Xơ-đăng…

9. Săn bắt thuần dưỡng voi

Buôn-đôn ( Đăk-lăk )

10. Chế tác nhạc cụ dân tộc :
Sáo, Khèn

Mông

Câu 2: Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết dân tộc Việt( Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu?
- Phân bố rộng khắp trong cả nước.
- Tập trung hơn ở các vùng đồng bằng, trung du và duyên hải?
Câu 3: Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở đâu?
- Miền núi và trung du, đây là vùng thượng nguồn của các dòng sông.
II/ Câu hỏi và bài tập:
Câu 1: Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hoá riêng của các dân tộc thể hiện ở
những mặt nào? Cho ví dụ ?
- Nước ta có 54 dân tộc.
- Được thể hiện ở các mặt sau :
+ Trong ngôn ngữ: Nước ta có 8 nhóm ngôn ngữ trong 5 nhóm ngữ hệ chính là: ngữ hệ
Nam á, Mông –Dao, Thái-Ka Đai, Nam Đảo, Hán -Tạng.
Ví dụ: Nhóm Việt - Mường: có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ.
Nhúm Tày – Thỏi: cú 8 dõn tộc là: Bố Y, Giỏy, Lào, Lự, Nựng, Sỏn Chay, Tày, Th ỏi.
Nhúm Mụn-Khmer :có 21 dân tộc là: Ba na, Brâu, Bru-Vân kiều, Chơ-ro, Co, C ơ-ho, C ơ-tu,
Cơ-tu, Gié-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ- đu, Rơ-măm, Tà-ôi, Xinh-mun,
Xơ-đăng, Xtiêng.
Nhúm Mụng – Dao: cú 3 dõn tộc là: Dao, Mụng, Pà thẻn.
Nhóm Kađai: cú 4 dõn tộc là: Cờ lao, La chớ, La ha, Pu pộo.
Nhóm Nam đảo: có 5 dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê đê, Gia-rai, Ra-glai.
Nhúm Hỏn :cú 3 dõn tộc là: Hoa, Ngỏi, Sỏn dỡu.
Nhúm Tạng: cú 6 dõn tộc là: Cống, Hà Nhỡ, La hủ, Lụ lụ, Phự lỏ, Si la.

+ Trang phục: Ví dụ:
STT Dân

Đặc điểm trang phục

tộ c
- Nam: Để tóc dài, búi tóc, ở trần , đóng khố.

1

BruVân
Kiều

- Nữ: Gái chưa chồng búi tóc bên trái, khi lấy
chồng tóc búi đỉnh đầu. áo xẻ ngực màu chàm
đen và hàng kim loại bạc tròn đính ở mép cổ và
hai bên nẹp áo.Váy tr...
Biên soạn : GV- Phạm văn Thành
Trường THCS Phạm Huy Thông - Ân Thi – Hưng Yên -
……………………*****……………………
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÁC CÂU
HỎI BÀI TẬP
SÁCH GIÁO KHOA , VỞ BÀI TẬP
TẬP BẢN ĐỒ
ĐỊA LÝ 9
NĂM HỌC 2009-2010
PHẦN : ĐỊA LÍ DÂN CƯ
BÀI 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
A. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA :
I/ Câu hỏi trong bài học:
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA , VỞ BÀI TẬP VÀ TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA , VỞ BÀI TẬP VÀ TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ 9 - Người đăng: DinaShield Dina
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA , VỞ BÀI TẬP VÀ TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ 9 9 10 833