Ktl-icon-tai-lieu

Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” ngày 15/6/2015

Được đăng lên bởi ttytbmt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” ngày
15/6/2015
Bộ Y tế vừa ban hành công văn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hoạt động hưởng ứng
"Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" năm 2015.
Cụ thể, phát động hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất
huyết” tại địa phương trong tháng 6 năm 2015 với chủ đề “Đoàn kết
vì một cộng đồng không còn bệnh sốt xuất huyết” thông qua tổ chức
Lễ mít tinh hưởng ứng nhằm nâng cao ý thức và thay đổi hành vi của
cộng đồng trong việc chủ động phòng, chống sốt xuất huyết.
Bên cạnh đó, tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy trên địa bàn,
đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao, vận động người dân thực
hiện đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ
trứng; thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa
nước vừa và nhỏ...Huy động chính quyền các cấp, các ban, ngành,
các tổ chức chính trị, chính trị -xã hội, quần chúng nhân dân phối
hợp triển khai nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống
sốt xuất huyết.
Đồng thời, tăng cường treo băng-rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về
chủ đề “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” năm 2015 tại các
nơi công cộng, các tuyến đường chính nơi đông người qua lại nhằm
nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của
việc chủ động phòng, chống sốt xuất huyết.
Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại
chúng, truyền thông cơ sở phối hợp với ngành Y tế triển khai mạnh
mẽ các hoạt động tuyên truyền tới người dân trong cộng đồng về các
biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết./.

...
Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” ngày
15/6/2015
Bộ Y tế vừa ban hành công văn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hoạt động hưởng ứng
"Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" năm 2015.
Cụ thể, phát động hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất
huyết” tại địa phương trong tháng 6 năm 2015 với chủ đề “Đoàn kết
một cộng đồng không còn bệnh sốt xuất huyết” thông qua tổ chức
Lễ mít tinh hưởng ứng nhằm nâng cao ý thức và thay đổi hành vi của
cộng đồng trong việc chủ động phòng, chống sốt xuất huyết.
Bên cạnh đó, tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy trên địa bàn,
đặc biệt tại các khu vực nguy cao, vận động người dân thực
hiện đy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ
trứng; thả vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa
nước vừa nhỏ...Huy động chính quyền các cấp, các ban, ngành,
các tổ chức chính trị, chính trị -xã hội, quần chúng nhân dân phối
hợp triển khai nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống
sốt xuất huyết.
Đồng thời, tăng cường treo băng-rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về
chủ đề Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” năm 2015 tại các
nơi công cộng, các tuyến đường chính i đông người qua lại nhằm
nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của
việc chủ động phòng, chống sốt xuất huyết.
Chỉ đạo Sở Thông tin Truyền thông, các quan thông tin đi
chúng, truyền thông sở phối hợp với ngành Y tế triển khai mạnh
mẽ các hoạt động tuyên truyền ti người dân trong cộng đồng về các
biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết./.
Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” ngày 15/6/2015 - Người đăng: ttytbmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” ngày 15/6/2015 9 10 939