Ktl-icon-tai-lieu

Karl Marx - Những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của một bậc tài danh

Được đăng lên bởi Tiendung Truong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Karl Marx - Những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời
của một bậc tài danh
Karl Marx sinh ngày 5/5/1818 ở thành phố Trier trên bờ sông Mozel, một
nhánh của sông Rhein. Trier là một thành phố cổ của Đức, thời Trung cổ, Trier
là thủ đô của một công quốc tôn giáo lớn, nơi cư trú của đại giáo chủ xứ Trier.
* Thời niên thiếu và thanh niên
Năm mười hai tuổi (1830) Karl Marx vào học trường trung học ở Trier,
học giỏi, đặc biệt nổi bật ở những lĩnh vực đòi hỏi tính độc lập sáng tạo. Marx
cũng tỏ ra có năng lực về toán học.
Mùa thu năm 1835 Mác tốt nghiệp trường trung học với luận văn "Những
ý nghĩa của một người thanh niên lựa chọn nghề nghiệp". Trong luận văn này,
tuy mới chỉ là một học sinh 17 tuổi, song Mác đã bộc lộ tư tưởng nhân đạo và lý
tưởng phụng sự nhân loại của mình.
Tháng 10/1935, Mác vào Trường đại học Bon (Bonn) để học luật. Hai
tháng sau, theo lời khuyên của bố, Marx theo học ở trường Đại học Tổng hợp
Berlin (1836-1841). Tại đây, Mác nghiên cứu triết học, luật học, sử học...
Năm 1836, trong dịp nghỉ hè, chàng thanh niên Marx đính hôn với người
bạn gái từ thuở ấu thơ hơn Marx bốn tuổi, Janny vôn Vestphalen, con gái viên
Tam đẳng đại thần Ludwig vôn Vestphalen thuộc dòng dõi quý tộc.
Ở trường Đại học Tổng hợp Berlin, năm 1836, ngoài luật học, sử học và
ngoại ngữ Marx bắt đầu đi sâu nghiên cứu triết học. Mùa xuân 1837, Marx bắt
đầu nghiên cứu kỹ tác phẩm của Hégel và rút ra từ đó những kết luận có tính
chất vô thần cách mạng. Thời gian này Mác là thành viên của nhóm Hêghen trẻ nhóm đại diện cho bộ phận cấp tiến tư sản, đóng vai trò tích cực trong việc
chuẩn bị tư tưởng cho cuộc cách mạng tư sản Đức năm 1848.
Sang năm 1839 thì vùi đầu vào nghiên cứu triết học, suốt cả năm 1939 và
một phần của năm 1840 Marx tập trung nghiên cứu những vấn đề của lịch sử
triết học Cổ đại.
1

Ngày 15/4/1841, khi mới 23 tuổi, K.Marx nhận được bằng Tiến sĩ triết
học với luận án “Về sự khác nhau giữa triết học tự nhiên của Démocrite, và triết
học tự nhiên của Épicure” tại trường Đại học Tổng hợp Jena (Jêna).
Tháng 4/1842, Mác về Khu ên (Khuen) làm cộng tác viên báo Sông Ranh
(Rainơ). Khoảng nửa năm sau Mác làm chủ bút tờ báo này. Qua tờ báo, Mác đã
nêu lên vấn đề thống nhất của nước Đức đương thời, phản ánh tình trạng nông
dân bị áp bức bóc lột và đấu tranh cho dân chủ tự do. Hàng loạt bài báo từ năm
1842 đến đầu năm 1843 đã bước đầu thể hiện sự chuyển biến của Mác từ chủ
nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy vật biện chứng và từ lập trường dân chủ cách
mạng sang lập trường cộng sản m...
Karl Marx - Những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời
của một bậc tài danh
Karl Marx sinh ngày 5/5/1818 thành phố Trier trên bờ sông Mozel, một
nhánh của sông Rhein. Trier một thành phố cổ của Đức, thời Trung cổ, Trier
là thủ đô của một công quốc tôn giáo lớn, nơi cư trú của đại giáo chủ xứ Trier.
* Thời niên thiếu và thanh niên
Năm mười hai tuổi (1830) Karl Marx vào học trường trung học Trier,
học giỏi, đặc biệt nổi bật những lĩnh vực đòi hỏi tính độc lập sáng tạo. Marx
cũng tỏ ra có năng lực về toán học.
Mùa thu năm 1835 Mác tốt nghiệp trường trung học với luận văn "Những
ý nghĩa của một người thanh niên lựa chọn nghề nghiệp". Trong luận văn này,
tuy mới chỉ là một học sinh 17 tuổi, song Mác đã bộc lộ tư tưởng nhân đạo và lý
tưởng phụng sự nhân loại của mình.
Tháng 10/1935, c vào Trường đại học Bon (Bonn) để học luật. Hai
tháng sau, theo lời khuyên của bố, Marx theo học trường Đại học Tổng hợp
Berlin (1836-1841). Tại đây, Mác nghiên cứu triết học, luật học, sử học...
Năm 1836, trong dịp nghỉ hè, chàng thanh nn Marx đính hôn với người
bạn gái từ thuởu thơ hơn Marx bốn tuổi, Janny vôn Vestphalen, con gái viên
Tam đẳng đại thần Ludwig vôn Vestphalen thuộc dòng dõi quý tộc.
trường Đại học Tổng hợp Berlin, năm 1836, ngoài luật học, sử học
ngoại ngữ Marx bắt đầu đi sâu nghiên cứu triết học. Mùa xuân 1837, Marx bắt
đầu nghiên cứu kỹ tác phẩm của Hégel rút ra từ đó những kết luận tính
chất vô thần cách mạng. Thời gian này Mác là thành viên của nhóm Hêghen trẻ -
nhóm đại diện cho b phận cấp tiến sản, đóng vai trò tích cực trong việc
chuẩn bị tư tưởng cho cuộc cách mạng tư sản Đức năm 1848.
Sang năm 1839 thì vùi đầu vào nghiên cứu triết học, suốt cả năm 1939
một phần của năm 1840 Marx tập trung nghiên cứu những vấn đề của lịch sử
triết học Cổ đại.
1
Karl Marx - Những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của một bậc tài danh - Trang 2
Karl Marx - Những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của một bậc tài danh - Người đăng: Tiendung Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Karl Marx - Những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của một bậc tài danh 9 10 525