Ktl-icon-tai-lieu

KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 22011 lần   |   Lượt tải: 31 lần
KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
I. Khái niệm chung về Bộ máy nhà nước.
1. Bộ máy nhà nước.
Nhà nước là một tổ chức văn minh của xã hội loài người. Đặc trưng cơ bản của nhà
nước là nhà nước phân chia dân cư theo đơn vị hành chính lãnh thổ để cai quản, thiết lập
quyền lực; nhà nước còn là một tổ chức công quyền, có bộ máy tổ chức, có quân đội, cảnh
sát và ngoài ra, để thực hiện việc tổ chức và quản lý xã hội thì nhà nước phải giải quyết
những vấn đề chung mang tính cộng đồng mà không tổ chức, cá nhân nào có thể làm được;
nhà nước áp đặt ra pháp luật, quản lý, cai trị bằng pháp luật đồng thời để đảm bảo việc phát
triển kinh tế, văn hoá, xã hội thì nhà nước phải đặt ra các loại thuế và nhà nước là chủ thể
duy nhất có chủ quyền quốc gia. Bản chất của nhà nước được thể hiện rõ nét nhất ở những
định hướng họat động, chức năng quản lý xã hội, quản lý kinh tế của nó. Do vậy, xuất phát
từ chức năng của mình, để duy trì quyền lực thống trị, thực hiện được chức năng của mình
thì nhà nước phải tổ chức ra một bộ máy để thực hiện chức năng của nhà nước. Bộ máy đó
được gọi là bộ máy nhà nước.
Bộ máy nhà nước là tổ chức của con người, hoạt động có ý chí, là hoạt động của cơ
quan nhà nước mang tính quyền lực nhà nước. Mô hình tổ chức bộ máy nhà nước trên thế
giới hiện nay không có mô hình nào là lý tưởng, tuy nhiên xuất phát từ đời sống xã hội ở mỗi
quốc gia khác nhau với những yếu tố tác động nhất định mà tổ chức bộ máy nhà nước ở mỗi
quốc gia là không giống nhau.
Theo cách hiểu chung nhất, Bộ máy nhà nước là tổng thể các cơ quan nhà nước được tổ
chức và hoạt động theo trình tự, thủ tục nhất định do Hiến pháp và pháp luật quy định. Có
mối liên hệ và tác động qua lại với nhau, có chức năng, thẩm quyền riêng theo quy định của
Hiến pháp, pháp luật nhằm tham gia vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của Nhà
nước.

Nói tổng thể là nói đến số lượng nhiều, đa dạng. Nhưng tổng thể này không phải là
phép cộng giản đơn mà được tổ chức và hoạt động theo trình tự, thủ tục do Hiến pháp,
pháp luật quy định. Có những cơ quan nhà nước do Hiến pháp quy định nhưng cũng
có những cơ quan nhà nước do Luật định. Những cơ quan nhà nước này nằm trong bộ
máy nhà nước tạo thành một tổng thể thống nhất nhưng có thẩm quyền riêng theo quy
định pháp luật. Tuy nhiên, khi thực hiện chức năng, thẩm quyền riêng cũng là góp
phần thực hiện chức năng chung của nhà nước.Tổng thể này là sự đảm bảo tính hệ
thống và tạo thành chỉnh thể thống nhất.
 Ngoài ra, các cơ quan nhà nước do Hiến pháp...
KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
I. Khái niệm chung về Bộ máy nhà nước.
1. Bộ máy nhà nước.
Nhà nước một tổ chức văn minh của hội loài người. Đặc trưng bản của nhà
nước nhà ớc phân chia dân theo đơn vị hành chính lãnh thổ để cai quản, thiết lập
quyền lực; nhà nước còn một tổ chức công quyền, bộ máy tổ chức, quân đội, cảnh
sát ngoài ra, để thực hiện việc tổ chức quản hội thì nhà nước phải giải quyết
những vấn đề chung mang tính cộng đồng không tổ chức, nhân nào thể m được;
nhà nước áp đặt ra pháp luật, quản lý, cai trị bằng pháp luật đồng thời để đảm bảo việc phát
triển kinh tế, văn hoá, hội thì n nước phải đặt ra c loại thuế nhà nước chủ thể
duy nhất chủ quyền quốc gia. Bản chất của nhà nước được thể hiện nét nhất những
định hướng họat động, chức năng quản lý hội, quản kinh tế của nó. Do vậy, xuất phát
từ chức năng của mình, để duy trì quyền lực thống trị, thực hiện được chức năng của mình
thì nnước phải tổ chức ra một bộ y để thực hiện chức ng của nhà nước. Bộ máy đó
được gọi là bộ máy nhà nước.
Bộ máy nnước tổ chức của con người, hoạt động ý chí, hoạt động của
quan nhà nước mang tính quyền lực n nước. hình tổ chức bộ máy nhà nước trên thế
giới hiện nay không có mô hình nào là lý tưởng, tuy nhiên xuất phát từ đời sống xã hội ở mỗi
quốc gia khác nhau với những yếu tố tác động nhất địnhtổ chức bộ máy nhà nước ở mỗi
quốc gia là không giống nhau.
Theo cách hiểu chung nhất, Bộ máy nhà nước tổng thể các quan nhà nước được tổ
chức hoạt động theo trình tự, thủ tục nhất định do Hiến pháp pháp luật quy định. Có
mối liên hệtác động qua lại với nhau, có chức năng, thẩm quyền riêng theo quy định của
Hiến pháp, pháp luật nhằm tham gia vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của Nhà
nước.
Nói tổng thể nói đến số lượng nhiều, đa dạng. Nhưng tổng thể này không phải
phép cộng giản đơn mà được tổ chức và hoạt động theo trình tự, thủ tục do Hiến pháp,
pháp luật quy định. những quan nhà ớc do Hiến pháp quy định nhưng cũng
có những cơ quan nhà nước do Luật định. Những cơ quan nhà nước này nằm trong bộ
máy nhà nước tạo thành một tổng thể thống nhất nhưng có thẩm quyền riêng theo quy
định pháp luật. Tuy nhiên, khi thực hiện chức năng, thẩm quyền riêng cũng góp
phần thực hiện chức năng chung của nhà ớc.Tổng thể y sự đảm bảo tính h
thống và tạo thành chỉnh thể thống nhất.
Ngoài ra, các cơ quan nhà nước do Hiến pháp và pháp luật quy định ( khác với các cơ
quan, tổ chức khác của đoàn thể do điều lệ đoàn thể đó quy định);
mối liên hệ, tác động qua lại: TW-ĐF. Ví dụ: QH cơ quan quyền lực nah2 nước
cao nhất, QH bằng việc thông qua luật tổ chức HĐND ,UBND để quy định vị trí, tích
chất pháp lý của các phường, xã, quy định nhiệm vụ quyền hạn của HĐND,UBND.
KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 9 10 646