Ktl-icon-tai-lieu

Khi đồng minh tháo chạy

Được đăng lên bởi thuannh0206
Số trang: 218 trang   |   Lượt xem: 6206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Tiến Hưng

Khi đồng minh tháo chạy

Nguyễn Tiến Hưng

Khi đồng minh tháo chạ y
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: 
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần I - Chương 1
P1 - Chương 2
P1 - Chương 3
P1 - Chương 4
P2 - Chương 5
P2 - Chương 6
P2 - Chương 7
Phần 3 - Chương 8
P3 - Chương 9
P3 - Chương 10
P3 - Chương 11
P3 - Chương 12
P3 - Chương 13
Phần 4 - Chương 14
P4 - Chương 15
P4 - Chương 16
P4 - Chương 17

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Nguyễn Tiến Hưng

Khi đồng minh tháo chạy
Phần 5 -Chương 18
P5 - Chương 19
P5 - Chương 20
Thay lời cuối

Nguyễn Tiến Hưng
Khi đồng minh tháo chạy
Lời nói đầu
Sao lẹ thế

Ngày 10 tháng ba, 1975 Quân đội Bắc Việt
đánh chiếm Ban Mê Thuộc. Đến ngày 30-4 đã
tiến vào Sài gon. Tốc độ như vũ bão, vỏn vẹn
chỉ có 52 ngày? Không lẽ một cuộc chiến kéo
dài tới hai mươi năm, đến khi kết thúc lại
nhanh như vậy?
Rồi cuộc di tản tiếp theo. Trước hết lạ thời gian di tản, sao nó quá ngắn ngủi? Tuy hai cuộc chiến
năm 1954 và 1975 kết thúc trong những hoàn cảnh khác hẳn nhau, ta vẫn có thể hỏi tại sao khi Pháp
rút khỏi Miền Bắc, thời gian được quy định là 300 ngày. Bây giờ đến lúc Mỹ rút hết khỏi Miền Nam
thì không có quy định gì hết, cuộc di tản chỉ kéo dài được vỏn vẹn năm ngày!

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Khi đồng minh tháo chạy

Nguyễn Tiến Hưng

Nói tới cung cách ra đi, sao lại quá thê thảm? Năm 1954, dù chỉ là di tản từ Bắc vào Nam và năm
1975 thì di tản sang Mỹ nên hai biến cố khác nhau, nhưng phần nào ta cũng so sánh được việc đoàn
người ra đi có trật tự, rất ít nguy hiểm ở lần đầu, với cuộc di tản nháo nhào, đầy rủi ro, hãi hùng vào
lần thứ hai. Rốt cuộc, tại sao số người được cứu vớt lại quá ít ỏi? Hồi 1954, Mỹ chưa trực tiếp dính
líu vào Việt nam mà đã giúp chuyên chở, rồi định cư cho một triệu người, tức là 7% dân số Miền
Bắc. Sau hai mươi năm can thiệp với hơn một nửa triệu quân, sống chết với 20 triệu dân quân Miền
Nam, giờ đây lại chỉ định cứu có 50.000 người. Tới phút cuối cùng mới vớt thêm. Tất cả không tới
130.000 người, nghĩa là có 0,6% dân số.
Phóng viên: "Thưa ông, cứ cho là Hoa kỳ đã bội ước, nhưng còn lý do gì khác khiến chúng tôi phải
đưa người Việt vào Mỹ không?"
Tác giả: "Tượng Nữ thần Tự do đang nhắc nhở cho chúng ta rằng nước Mỹ là đất của những kẻ bị
truy nã, của di dân".
Phóng viên: "Tôi xin nhắc nhở cho ông là Nữ thần Tự do quay mặt về phía Đại Tây Dương".
Ý nói là bà quay lưng về p...
Khi đồng minh tháo chạ
y
Nguy
n Ti
ến Hưng
T
o Ebook: Nguy
n Kim V
Ngu
n truy
n: vnthuquan.net
Nguy
n Ti
ến Hưng
Khi đồng minh tháo chạ
y
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ
d
án sách cho thiế
t b
di độ
ng
Ngu
n: http://vnthuquan.net/
T
o ebook: Nguy
n Kim V
.
M
C L
C
L
ời nói đầ
u
Ph
n I -
Chương 1
P1 -
Chương 2
P1 -
Chương 3
P1 -
Chương 4
P2 -
Chương 5
P2 -
Chương 6
P2 -
Chương 7
Ph
n 3 -
Chương 8
P3 -
Chương 9
P3 -
Chương 10
P3 -
Chương 11
P3 -
Chương 12
P3 -
Chương 13
Ph
n 4 -
Chương 14
P4 -
Chương 15
P4 -
Chương 16
P4 -
Chương 17
Khi đồng minh tháo chạy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khi đồng minh tháo chạy - Người đăng: thuannh0206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
218 Vietnamese
Khi đồng minh tháo chạy 9 10 860