Ktl-icon-tai-lieu

Khoa Học công nghê và đạo đức con người

Được đăng lên bởi siu-course5-2012
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Từ thập niên 1960, con người đã bắt đầu khám phá ra những công cụ cũng
như là máy móc. Trải qua các thập niên tiếp theo dần dần những thiết bị hoàn
chỉnh và hiện đai hơn. Và vào những năm của thế kỷ 20, con người đã thực sự
chạm tay vào những thiết bị khoa học-công nghệ cao và đặc biệt là Internet.
I.

Internet là một thành tựu khoa học-công nghệ. Với tốc độ lan truyền một cách
nhanh chóng nó làm rút ngắn thời gian và không gian toàn cầu, đưa con người
ở các quốc gia sát lại gần nhau hơn.
Và Internet không chỉ đóng vai trò là một phương tiện truyền thông mà
Internet còn có tác động đến tiến bộ xã hội và đặt biệt là sự phát triển nhân
cách đạo đức của con người. Chính vì vậy đạo đức đóng vai trò quan trọng
trong sự phát triển Internet.

II.

NỘI DUNG

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM
1.

Đạo đức là gì?
Đạo đức là một hiện tượng xã hội phản ánh mối quan hệ giữa con người với
con người, là tập hợp các quy tắc, quan điểm và chuẩn mực của xã hội, thế
giới về cách sống. Qua đó con người biết tự điều chỉnh hành vi, thái độ sao
cho phù hợp với môi trường sống, với tiến bộ xã hội trong quan hệ giữa cá
nhân với cá nhân, cá nhân với xã hội.
Nghĩa vụ của đạo đức được thể hiện thông qua hành vi và thái độ của mỗi
người. Khi con người tham gia vào bất kỳ một hoạt động nào, họ luôn ý thức
được trách nhiệm của bản thân đối với người khác và đối với cộng đồng. Điều
đáng chú ý là việc thực hiện nghĩa vụ đạo đức mang tính tự giác cao. Và kết
quả của việc thực hiện nghĩa vụ đạo đức là luôn có cảm giác hạnh phúc, hài
lòng vì lòng tự trọng và phẩm giá của con người.
Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội:

+

+
+

Đối với cá nhân: Đạo đức góp phần hoàn thiện nhân cách con người, giúp con
người có ý thức trong cách sống để sống một cách có ích cho bản thân bên
cạnh đó còn giáo dục được lòng nhân ái và tính vị tha.
Đối với gia đình: Đạo đức là nhân tố để xây dựng một gia đình hạnh phúc, là
nền tảng cho sự ổn định và phát triển vững chắc cho gia đình.
Đối với xã hội: Xã hội sẽ phát triển bền vững khi các quy tắc và chuẩn mực
đạo đức được tôn trọng và củng cố.
2.

Thành tựu khoa học - công nghệ Internet

2.1. Định nghĩa Internet:
Internet là nguồn dự trữ vô tận mà không một thư viện nào có thể sánh bằng,
làmột hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy cập cộng cộng. Được hình
thành từ các mạng nhỏ, liên kết hàng triệu máy tính trên thế giới thông qua cơ
sở hạ tầng viễn thông.
2.2. Sự ra đời và phát triển của Internet:
Sự ra đời và phát triển của I...
I. LỜI MỞ ĐẦU
Từ thập niên 1960, con người đã bắt đầu khám phá ra những công cụ cũng
như là máy móc. Trải qua các thập niên tiếp theo dần dần những thiết bị hoàn
chỉnh và hiện đai hơn. Và vào những năm của thế kỷ 20, con người đã thực sự
chạm tay vào những thiết bị khoa học-công nghệ cao và đặc biệt là Internet.
Internet là một thành tựu khoa học-công nghệ. Với tốc độ lan truyền một cách
nhanh chóng nó làm rút ngắn thời gian và không gian toàn cầu, đưa con người
ở các quốc gia sát lại gần nhau hơn.
Và Internet không chỉ đóng vai trò là một phương tiện truyền thông mà
Internet còn có tác động đến tiến bộ xã hội và đặt biệt là sự phát triển nhân
cách đạo đức của con người. Chính vì vậy đạo đức đóng vai trò quan trọng
trong sự phát triển Internet.
Khoa Học công nghê và đạo đức con người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoa Học công nghê và đạo đức con người - Người đăng: siu-course5-2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Khoa Học công nghê và đạo đức con người 9 10 597