Ktl-icon-tai-lieu

khởi nghĩa ở Nam Kì

Được đăng lên bởi duong_yen2909
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 778 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA LỊCH SỬ
LỚP SỬ 2C


LỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN ĐẠI 1

ĐỀ TÀI:

GVHD: Ngô Sỹ Tráng

TP.HCM, ngày 5 tháng 12 năm 2013

DANH SÁCH NHÓM 3 -lớp sử 2c
1. Nguyễn Thị Cẩm Hà...........................................................K38.602.037
2. Châu Thị Mê Linh .............................................................K38.602.060
3. Nguyễn Thị Kiều Tiên .......................................................K38.602.108
4. Nguyễn Văn Xanh.............................................................. K38.602.127
5. Nguyễn Thị Thanh Bạch ...................................................K38.602.003
6. Trần Thị Kiêm Hoa ...........................................................K38.602.043
7. Nguyễn Thị Mỹ Tâm......................................................... K38.602.096
8. Trần Thị Thu Thắm ...........................................................K38.602.099
9. Nguyễn Hồng Phi...............................................................K37.602.074
10............................................................................... K’ Ngọc Châu

............................................................................................ K36.602.008

MỤC LỤC
Mục lục
Trang
A.Giới thiệu.........................................................................................................................
2
B.Nội dung...........................................................................................................................
4
I. Sự bùng nổ của phong trào Cần Vương........................................................................
4
I.1Cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ của
phong trào Cần Vương.
................................................................................................................................
4
a. Nguyên nhân
................................................................................................................................
4
b. Diễn biến...........................................................................................................................
4
c. Cuộc xuất bôn của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết. .................................................
6
I.2 Các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương.
................................................................................................................................
11
a. Giai đoạn 1 (1885 – 1888) là giai đoạn có vua lãnh đạo
..............................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA LỊCH SỬ
LỚP SỬ 2C
LỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN ĐẠI 1
ĐỀ TÀI:
GVHD: Ngô Sỹ Tráng
TP.HCM, ngày 5 tháng 12 năm 2013
khởi nghĩa ở Nam Kì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khởi nghĩa ở Nam Kì - Người đăng: duong_yen2909
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
khởi nghĩa ở Nam Kì 9 10 599