Ktl-icon-tai-lieu

Khổng Tử và triết học Nho giáo

Được đăng lên bởi vy-pham1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1075 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nói đến nền văn hóa truyền thống Trung Quốc không thể không nói đến một nhân vật đó là
Khổng Tử. Trong thập niên 70 của thế kỷ trước, một học giả Mỹ đã xếp Khổng Tử ở ngôi vị
thứ 5, chỉ sau chúa Giê-xu, Thính-ca-mâu-ni...trong số 100 nhân vật có ảnh hưởng trong lịch
sử. Đối với người Trung Quốc mà nói sự ảnh hưởng của Khổng Tử có thể phải xếp thứ nhất.
Mỗi con người ít nhiều đều chịu sự ảnh hưởng của học thuyết
Khổng Tử.
Khổng Tử là người sáng lập học thuyết nho giáo ở Trung
Quốc. Hơn hai nghìn năm qua, tư tưởng Nho giáo ảnh hưởng
đối với Trung Quốc không chỉ về chính trị, văn hoá...mà còn
thể hiện trong hành vi và phương thức tư duy của mỗi con
người Trung Quốc. Có học giả nước ngoài thậm chí coi tư
tưởng nho giáo là tư tưởng tôn giáo của Trung Quốc. Trong
thực tế, trường phái nho giáo chỉ là một chi trong rất nhiều
trường phái thời cổ Trung Quốc, nó là một tư tưởng triết học
chứ không phải là tôn giáo, chẳng qua là do được coi là tư
tưởng chính thống trong xã hội phong kiến hơn 2 nghìn năm ở
Trung Quốc và có ảnh hưởng tới một số nước ở châu Á. Bởi
vì người Hoa và Hoa kiều có mặt trên toàn thế giới, có thể nói
sự ảnh hưởng của tư tưởng Khổng Tử đã không còn giới hạn ở
Trung Quốc và châu Á nữa.
Khổng Tử sinh năm 551 trước công nguyên, mất năm 497
trước công nguyên, sớm hơn 100 năm so với học giả nổi tiếng
Hy Lạp A-rít-đốt. Khổng Tử lúc lên 3 thì cha mất, sau đó cùng
mẹ tới định cư ở tỉnh Sởn Đông. Khổng Tử tên là Khổng
Khưu, Khổng Tử là tên xưng tôn kính đối với ông.Trong thời cổ Trung Quốc, một người có
chữ Tử sau họ sẽ đại diện cho sự tôn xưng của mọi người.
Khổng Tử sống trong thời xuân thu, thời kỳ này thể chế quốc gia thống nhất bị phá vỡ, sản
sinh ra nhiều nước Chư hầu lớn nhỏ. Khổng Tử sinh sống trong nước Lỗ là nước có nền văn
hóa tương đối phát triển lúc đó.
Khổng Tử hầu như không làm quan lớn, nhưng ông rất có học vấn. Trong thời cổ đại Trung
Quốc, tiếp thụ giáo dục là đặc quyền của tầng lớp qúi tộc. Song Khổng Tử đã phá vỡ đặc
quyền này, ông tự tiếp nhận học sinh đến học, bất cứ thuộc tầng lớp nào, miễn là đóng một số
ít vật phẩm và học phi là đều có thể tới theo học. Khổng Tử tuyên truyền chủ trươ...
Nói đến nền văn hóa truyền thống Trung Quốc không thể không nói đến một nhân vật đó là
Khổng Tử. Trong thập niên 70 của thế kỷ trước, một học giả Mỹ đã xếp Khổng Tử ở ngôi vị
thứ 5, chỉ sau chúa Giê-xu, Thính-ca-mâu-ni...trong số 100 nhân vật có ảnh hưởng trong lịch
sử. Đối với người Trung Quốc mà nói sự ảnh hưởng của Khổng Tử có thể phải xếp thứ nhất.
Mỗi con người ít nhiều đều chịu sự ảnh hưởng của học thuyết
Khổng Tử.
Khổng Tử là người sáng lập học thuyết nho giáo ở Trung
Quốc. Hơn hai nghìn năm qua, tư tưởng Nho giáo ảnh hưởng
đối với Trung Quốc không chỉ về chính trị, văn hoá...mà còn
thể hiện trong hành vi và phương thức tư duy của mỗi con
người Trung Quốc. Có học giả nước ngoài thậm chí coi tư
tưởng nho giáo là tư tưởng tôn giáo của Trung Quốc. Trong
thực tế, trường phái nho giáo chỉ là một chi trong rất nhiều
trường phái thời cổ Trung Quốc, nó là một tư tưởng triết học
chứ không phải là tôn giáo, chẳng qua là do được coi là tư
tưởng chính thống trong xã hội phong kiến hơn 2 nghìn năm ở
Trung Quốc và có ảnh hưởng tới một số nước ở châu Á. Bởi
vì người Hoa và Hoa kiều có mặt trên toàn thế giới, có thể nói
sự ảnh hưởng của tư tưởng Khổng Tử đã không còn giới hạn ở
Trung Quốc và châu Á nữa.
Khổng Tử sinh năm 551 trước công nguyên, mất năm 497
trước công nguyên, sớm hơn 100 năm so với học giả nổi tiếng
Hy Lạp A-rít-đốt. Khổng Tử lúc lên 3 thì cha mất, sau đó cùng
mẹ tới định cư ở tỉnh Sởn Đông. Khổng Tử tên là Khổng
Khưu, Khổng Tử là tên xưng tôn kính đối với ông.Trong thời cổ Trung Quốc, một người có
chữ Tử sau họ sẽ đại diện cho sự tôn xưng của mọi người.
Khổng Tử sống trong thời xuân thu, thời kỳ này thể chế quốc gia thống nhất bị phá vỡ, sản
sinh ra nhiều nước Chư hầu lớn nhỏ. Khổng Tử sinh sống trong nước Lỗ là nước có nền văn
hóa tương đối phát triển lúc đó.
Khổng Tử hầu như không làm quan lớn, nhưng ông rất có học vấn. Trong thời cổ đại Trung
Quốc, tiếp thụ giáo dục là đặc quyền của tầng lớp qúi tộc. Song Khổng Tử đã phá vỡ đặc
quyền này, ông tự tiếp nhận học sinh đến học, bất cứ thuộc tầng lớp nào, miễn là đóng một số
ít vật phẩm và học phi là đều có thể tới theo học. Khổng Tử tuyên truyền chủ trương chính trị
và lý luận tư tưởng của mình cho học sinh. Được biết ông có tới 3 nghìn học trò, trong đó có
mấy người trở thành những đại học sĩ như ông. Những người này đã kế thừa và phát triển tư
tưởng Khổng Tử, và truyền bá rộng rãi.
Tại sao học thuyết của Khổng Tử lại chiếm vị thế thống trị trong thời đại phong kiến Trung
Quốc? Đây là vấn đề không dễ giải thích trong một vài câu. Nói một cách đơn giản là tư
tưởng đẳng cấp nghiêm ngặt và tư tưởng cải lương chính trị của ông phù hợp với lợi ích của
giai cấp thống trị, có lợi cho ổn định xã hội lúc bấy giờ, xúc tiến xã hội phát triển. Khổng Tử
nhấn mạnh qui phạm và trật tự luân lý nghiêm ngặt, cho rằng nếu làm trái với cấp trên hoặc
trái với cha mẹ đều là tội nghiêm trọng. Theo lý luận này, Vương quân phải quản lý tốt đất
nước, thường dân phải trung thành với vương quân. Mỗi người đều có nhiều thân phận, có
thể là con, có thể là cha, có thể là thần tử...nhưng đều cần phải duy trì gianh giới tông tôi
nghiêm khắc. Như vậy nhà nước mới thái bình, nhân dân mới có cuộc sống yên ổn.
Khi học thuyết Khổng Tử mới xuất hiện không trở thành tư tưởng chủ yếu ngay mà mãi đến
thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Trung Quốc lúc đó đã là một nhà nước theo thế độ tập quyền
trung ương lớn mạnh và thống nhất. Kẻ thống trị phát hiện lý luận của Khổng Tử rất thích
Khổng Tử và triết học Nho giáo - Trang 2
Khổng Tử và triết học Nho giáo - Người đăng: vy-pham1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Khổng Tử và triết học Nho giáo 9 10 878