Ktl-icon-tai-lieu

KHỦNG HOẢNG UKRAINA QUAN ĐIỂM CỦA NGA, MỸ VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU

Được đăng lên bởi Phan Hoan
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1850 lần   |   Lượt tải: 6 lần
A. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraina tuyên bố độc lập từ năm 1991. Cũng như các
thành viên khác, đất nước này từ bỏ Chủ nghĩa xã hội, chuyển sang chế độ dân chủ
đa đảng và kinh tế thị trường. Đã 25 năm trôi qua từ một đất nước giàu có, thanh
bình, Ukraina rơi vào khủng hoảng chính trị triền miên, dẫn đến khủng hoảng sâu
sắc về kinh tế xã hội và luôn chao đảo giữa Đông và Tây. Đỉnh điểm của cuộc
khủng hoảng là vụ thảm sát tại quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev ngày
18/2/2014; Tiếp đó, ngày 22/2/2014, Tổng thống Yanukovych bị lật đổ, đất nước
rơi vào tình trạng hỗn loạn, bị giằng xé bởi lợi ích của các nước lớn. Ukraina đứng
trước nguy cơ nội chiến và ly khai.
Tình hình khủng hoảng ở Ukraina cũng tác động mạnh mẽ tới quan hệ giữa các
nước lớn, trở thành điểm nóng trên trường quốc tế, có nguy cơ trở thành điểm
“kích hoạt” cho một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Nga và Mỹ, giữa Tổ chức
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể
(CSTO).
Kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra tại Kiev vào cuối tháng 11/2013 nhằm phản
đối quyết định của Tổng thống Yanukovich, đến nay, hàng loạt các sự kiện đã liên
tiếp xảy ra mở rộng ảnh hưởng của “cơn địa chấn” này: Tổng thống Yanukovich bỏ
chạy sang Nga và bị tuyên bố phế truất, các lực lượng thân phương Tây nắm chính
quyền ở Kiev, quân Nga kiểm soát bán đảo Crưm, sự can dự của phương Tây…
Ngày 17/3/2014, với tỉ lệ 96,77% trong tổng số 83,1% số người tham gia cuộc
trưng cầu dân ý, người dân Crưm ủng hộ việc trở thành một nước Cộng hòa độc lập
và gia nhập nước Nga thay vì tiếp tục là một phần của Ukraina. Kết quả này đã đẩy
những căng thẳng giữa Nga với phương Tây về vấn đề Ukraine trở nên gay gắt
hơn. Vậy các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng này sẽ có những tính toán tiếp
theo như thế nào để đạt được lợi ích của mình? Cuộc khủng hoảng này đã bộc lộ sự
cạnh tranh ảnh hưởng của Nga với phương Tây trong không gian hậu Xô viết như
thế nào? Và xét cho cùng, đâu thực sự là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng hiện
nay? Liệu có những kịch bản khả dĩ nào cho tương lai của Ukraina hay không?
1

Để hiểu rõ hơn quan điểm của các nước lớn về cuộc khủng hoảng, chúng tôi
chọn đề tài “Quan điểm của Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu đối với cuộc khủng
hoảng Ukraina” làm tiểu luận.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraina từ tháng 11/2013 đến nay đều được các
nhà quan sát nhìn nhận như là sự kiện nghiêm trọng nhất ở châu Âu kể từ sau
Chiến tranh Lạnh (1991). Tuy nhiên, một l...
A. MĐẦU
1. Lí do chọn đi
Sau khi Liên tan , Ukraina tuyên b độc lập từ năm 1991. ng n c
thành viên kc, đất c y t bỏ Chủ nga hi, chuyển sang chế đ n ch
đa đảng và kinh tế thị trường. Đã 25 năm ti qua t một đất nước gu , thanh
nh, Ukraina rơi vào khủng hoảng cnh tr triền miên, dẫn đến khủng hong sâu
sắc v kinh tế xã hội luôn chao đảo giữa Đông y. Đỉnh điểm của cuộc
khủng hong v thảm sát tại qung tng Độc lập th đô Kiev ngày
18/2/2014; Tiếp đó, ngày 22/2/2014, Tổng thống Yanukovych bị lật đổ, đất nước
rơi o tình trng hỗn loạn, bị giằng xé bởi lợi ích của c c lớn. Ukraina đứng
trước nguy nội chiến ly khai.
nh hình khủng hong Ukraina ng c động mạnh mẽ tới quan hệ giữa các
c lớn, tr thành điểm ng tn trường quc tế, có nguy cơ trở tnh điểm
“kích hoạt cho một cuc Chiến tranh Lạnh mới giữa Nga Mỹ, gia T chức
Hiệp ưc Bắc Đại y ơng (NATO) T chức Hiệp ưc An ninh tập thể
(CSTO).
Kể từ khi c cuộc biểu tình n ra tại Kiev vào cuối tng 11/2013 nhằm phản
đối quyết định của Tổng thống Yanukovich, đến nay, hàng loạt các s kiện đã liên
tiếp xảy ra mở rộngnh ng củan địa chấnnày: Tổng thống Yanukovich b
chy sang Nga bị tuyên b phế truất, c lực lượng thân phương y nắm cnh
quyền Kiev, qn Nga kiểm soát n đảo Cm, sự can dự của pơng y
Ngày 17/3/2014, vi t l 96,77% trong tổng số 83,1% số người tham gia cuc
trưng cầu dân ý, nời dân Crưmng hộ việc tr tnh một ớc Cộng a độc lp
gia nhp c Nga thay vì tiếp tục một phần của Ukraina. Kết quả y đã đẩy
nhng căng thẳng giữa Nga với phương Tây về vấn đ Ukraine trở n gay gắt
n. Vậy c bên liên quan trong cuộc khủng hoảng này scó những tính tn tiếp
theo như thế nào để đạt được lợi ích của nh? Cuộc khủng hoảng y đã bộc lsự
cạnh tranh ảnh ởng của Nga với pơng Tây trong không gian hậu Xô viết như
thế o? xét cho cùng, đâu thực s ngun nhân của cuc khủng hoảng hiện
nay? Liệu có những kịch bản kh dĩ o cho tương lai của Ukraina hay không?
1
KHỦNG HOẢNG UKRAINA QUAN ĐIỂM CỦA NGA, MỸ VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHỦNG HOẢNG UKRAINA QUAN ĐIỂM CỦA NGA, MỸ VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU - Người đăng: Phan Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
KHỦNG HOẢNG UKRAINA QUAN ĐIỂM CỦA NGA, MỸ VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU 9 10 108