Ktl-icon-tai-lieu

kiến trúc đương đại theo chủ nghĩa duy lý ý

Được đăng lên bởi Đức Hạnh
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C HỦ N G HĨA D U Y LÝ Ý
NHÓM THỰC HIỆN:
1. Lê Uyên Minh
2. Bùi Nam Thái
3. Nguyễn Bảo Anh
4. Phan Trúc Ngân
5. Đỗ Trọng Phúc
6. Trần Khánh Hòa
7. Nguyễn Trần Định Hiếu
8. Đổng Ngọc Diệp Thảo
9. Trân Thị Ngoc Thúy

MỤC TIÊU
- hiểu định nghĩa về Chủ nghĩa Duy lý Ý

- nhận biết các thủ pháp của Chủ nghĩa Duy lý Ý

- Phân biệt được Chủ nghĩa Duy lý Ý với các Chủ nghĩa khác

NỘI DUNG
01

B ố i c ả n h lịc h s ử

02

KTS t i ê u b i ể u

03

So s ánh

04

Kế t l u ậ n

01

B Ố I C Ả N H L ỊC H S Ử
TCN

Parmenides (sinh năm 510 TCN) được cho
là nhà triết học duy lý đầu tiên

Zeno (sinh năm 489 TCN) là học trò của
Parmenides ông đã kết hợp chủ nghĩa duy lý
với một dạng của chủ nghĩa hiện thực

TK 17
Chủ nghĩa duy lý hiện đại bắt đầu với Réne
Descartes

Descartes đã thay đổi quan điểm
triết lý về thiên nhiên bằng triết lý
về tinh thần với câu nói nổi tiếng:
“Tôi tư duy tức tôi tồn tại”
Réne Descartes (15961650)

01

B Ố I C Ả N H L ỊC H S Ử
TK 18

Chủ nghĩa duy lý kiến trúc khai sáng

Tập trung vào đối xứng, có phép đo chính xác
hình dạng cổ điển, và công năng

TK 20
Chủ nghĩa duy lý kiến trúc thế kỉ 20 được
gọi là chủ nghĩa duy lý mới.
Là một sự tiến hóa của kiến ​trúc Khai
sáng thế kỷ 18

01

B Ố I C Ả N H L ỊC H S Ử
TK 20

Những năm đầu thế kỷ 20
Kiến trúc hiện đại ý luôn gắn bó thống nhất với
truyến thống, đặc biệt thời Phục hưng

Chủ nghĩa duy lý đầu thế kỉ 20
KTS như Hendrik Petrus Berlage khám phá rằng
kết cấu chính nó có thể tạo ra không gian mà
không cần phải để trang trí.

Hendrik Petrus Berlage
Năm 1920 đến những năm 1940
Kiến trúc duy lý phát triển mạnh mẽ ở Ý
Năm 1926, ‘’Nhóm 7’’ nổi tiếng bởi các KTS
Figini, Pollini, Larco, War, Frette, Free and
Terragni đã hình thành một hình thức của chủ
nghĩa duy lý phù hợp với những nghiên cứu mới
nhất ở Châu Âu

Novocomum, 1927

01

B Ố I C Ả N H L ỊC H S Ử
TK 20

Tác phẩm tiêu biểu trong giai đoạn đầu thế kỷ XX

Auguste Perret ‘s
House, Franklin,
Paris (1902-3)

Peter Behrens , AEG
factory, Berlin,
Germany (1908-9)

Các Kiến trúc sư khác

Tony Garnier

Antonio Sant’Elia

Thế hệ KTS thứ hai: Le Cobusier, Gropius,
Mies van der Rohe

Ville Contemporaine
- Le Cobusie, 1922

toà tháp Chicago Tribune
– Gropius, 1922

01

B Ố I C Ả N H L ỊC H S Ử
TK 20

Sau đó Kiến trúc Duy Lý được đề cao, đạt
được nhiều thành tựu khắp châu Âu và bắt
đầu lan sang cả Mỹ
Tiêu biểu là ngôi nhà German Pavillion ở
Barcelona, Tây Ban Nha của Mies van der
Rohe năm 1929

Sau chiến tranh thứ hai (1939-1945), chủ
nghĩa Duy Lý cùng chung s...
CH NG HĨA DUY LÝ Ý
NHÓM THC HIỆN:
 
 
 
 
! "#$
% &'()
* &"+(,
- ".$/01
2  +
kiến trúc đương đại theo chủ nghĩa duy lý ý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiến trúc đương đại theo chủ nghĩa duy lý ý - Người đăng: Đức Hạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
kiến trúc đương đại theo chủ nghĩa duy lý ý 9 10 871