Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm ông mặt trời

Được đăng lên bởi thuy-anh-283-gmail-com
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 4084 lần   |   Lượt tải: 0 lần
|

OSHO

OSHO

Kinh nghiệm
Mật tông

The Tantra
Experience

Bài nói về Bài thơ hoàng đế của Saraha

Discourses on The Royal Song of Saraha

HÀ NỘI 5/2001

OSHO INTERNATIONAL FOUNDATION

|

|

Mục lục
Giới thiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
1. Ngắm tới cái một. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Con ngỗng ở ngoài . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3. Mật này là của bạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4. Tình yêu là cái chết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

5. Con người là huyền thoại . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6. Tôi là người phá huỷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
7. Chân lí không linh thiêng không ô uế . . . . . . . 199
8. Hãy thật để yêu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233

9. Tâm trí tinh khiết trong chính bản thể nó . . . . 267
10. Hingle de Jibbity Dangely Ji . . . . . . . . . . . .

299

Về Osho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
|
1

28/02/2010 - 1/ 1

2

|
Hôn nhân của Đông và Tây, quá khứ và hiện tại, nằm tại
cốt lõi của cuốn sách đa chiều, hấp dẫn này. Bài ca hoàng đế
của Saraha, được Saraha xuất thần trao cho nhà vua giữa bãi
hoả thiêu, mãnh liệt đến mức khi nhà vua nghe nó, ông ấy đã
chứng ngộ tại chỗ. Saraha đem cả thông điệp về thiền của
Phật, cùng với chủ đề Mật tông về chấp nhận vô điều kiện.

Giới thiệu
Từ tôn kính tiền sử, cổ đại về đất mẹ đã nảy sinh tầm
nhìn thiêng liêng thực sự, bao hàm tất thảy, tầm nhìn Mật
tông - điều có thể được dịch là ‘sợi chỉ bản chất’ - uốn khúc
theo cách của nó qua hầu hết mọi phần sống động và sáng
tạo của mọi tôn giáo. Cả Hindu giáo lẫn Jaina giáo đều gặp
gỡ và được làm phong phú thêm bởi Mật tông. Nó ảnh
hưởng tới dòng Gnostic của Ki tô giáo và Sufi của Hồi giáo.
Ngọn lửa của Phật giáo Mật tông được gìn giữ sống tới ngày
bởi các lạtma Tây Tạng. Nhánh này, sống tới ngày nay ở Tây
Tạng, là do Saraha sáng lập.

Lời bình của Osho nắm bắt thật hay mầu sắc, hương vị,
chính tâm điểm của kinh nghiệm của Saraha, của cuộc hành
trình cá nhân, triệt để của ông ấy, và của thông báo của ông
ấy. Trên nền tảng này Osho bổ sung thêm sáng suốt riêng
của mình, cách diễn đạt hiện đại của mình về con đường
huyền môn. Những lời kinh của bài ca của Saraha đan xen
với các vấn đề của những người tìm kiếm ở thế kỉ 20 trên
khắp thế giới. Những đáp ứng tự phát của Osho cho những
câu hỏi cá nhân này tạo nên tầng thứ ba của cuốn sách. Và
còn có một tầng nữa, tầng thứ tư, cái tồn tại 'giữa cá...
|
|
OSHO
Kinh nghim
Mt tông
Bài nói v Bài thơ hoàng đế ca Saraha
HÀ NI 5/2001
OSHO
The Tantra
Experience
Discourses on The Royal Song of Saraha
OSHO INTERNATIONAL FOUNDATION
Kinh nghiệm ông mặt trời - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm ông mặt trời - Người đăng: thuy-anh-283-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
Kinh nghiệm ông mặt trời 9 10 674