Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế thế giới

Được đăng lên bởi nhukhung08
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Năm 2008 thế giới đã rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất
kể từ cuộc Đại suy thoái 1929 – 1933. Cuộc khủng hoảng này khởi đầu
bằng cuộc khủng hoảng cho vay địa ốc dưới chuẩn ở Mỹ, nhưng lý do sâu
xa của nó là sự mất cân bằng quốc tế của các khu vực kinh tế trụ cột trên
thế giới và những vấn đề nội tại của hệ thống ngân hàng Mỹ và châu Âu.
Cuộc khủng hoảng ở Mỹ lan rộng và đẩy nền kinh tế thế giới rơi vào cuộc
suy thoái toàn cầu. Mỹ, châu Âu và Nhật Bản lần lượt rơi vào suy thoái.
Đối với nền kinh tế Việt Nam: một nền kinh tế mở phụ thuộc nhiều vào nền
kinh tế khác và phụ thuộc nhiều vào đầu tư trực tiếp từ nước ngoài nên rơi
vào khủng hoảng là điều không thể tránh khỏi. Năm 2007 tốc độ tăng
trưởng Việt Nam là 8,46%, năm 2008 giảm xuống còn 6,31%. Cụ thể là
trong nước sản xuất đình đốn, đầu tư tăng thấp, tiêu dùng có dấu hiệu
chậm lại, tình trạng thất nghiệp gia tăng nhanh…Trước tình hình này, nhà
nước phải đưa ra biện pháp để giải quyết. Một là kích cầu và phải đương
đầu với tình hình lạm phát gia tăng, hai là không làm gì cả nhưng sự chờ
đợi sẽ rất lâu và sự hồi phục có thể không xảy ra. Và chính sách kích cầu
được đánh giá nhanh và phù hợp trong thời điểm hiện tại. 2. CHÍNH SÁCH
KÍCH CẦU VIỆT NAM NĂM 2009: Kích cầu là biện pháp đẩy mạnh chi tiêu
ròng của chính phủ (hay còn gọi là tiêu dùng công cộng), từ đó gia tăng
tổng cầu, kích thích tăng trưởng kinh tế. 2.1 Giới thiệu chính sách kích cầu
của Việt Nam 2009: Trong năm 2009, chính phủ Việt Nam đã thực hiện
biện pháp kích cầu thông qua chính sách hỗ trợ lãi suất 4% đối với các
doanh nghiệp, các chương trình miễn, giảm và giãn thuế, bảo lãnh cho các
doanh nghiệp, ngân hàng thương mại… Ngày 12/5/2009, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư đã công bố chính thức về gói kích cầu có giá trị 143.000 tỷ đồng
(tương đương 8 tỷ USD) của Chính phủ, sau đó tăng lên 160 nghìn tỷ đồng
(tương đương 9 tỷ USD). Theo đó, gói kích cầu tương đương 8 tỷ USD
được chia thành 8 phần có các giá trị khác nhau. Cụ thể các phần của gói
kích cầu này bao gồm: - Hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng khoảng 17.000 tỷ
đồng. - Tạm thu hồi vốn đầu tư xây dựng cơ bản ứng trước khoảng 3.400
tỷ đồng. - Ứng trước ngân sách nhà nước để thực hiện một số dự án cấp
bách khoảng 37.200 tỷ đồng. - Chuyển nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm
2008 sang năm 2009 khoảng 30.200 tỷ đồng. Trần Thị Xuân Hồng, lớp
EC003_1_121_T01 3 - Phát hành thêm trái phiếu Chính phủ khoảng
20.000 tỷ đồng. - Thực hiện chính sách giảm thuế khoảng 28.000 tỷ đồng. -

Tăng thêm dư nợ bảo l...
Năm 2008 thế giới đã rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất
kể từ cuộc Đại suy thoái 1929 – 1933. Cuộc khủng hoảng này khởi đầu
bằng cuộc khủng hoảng cho vay địa ốc dưới chuẩn ở Mỹ, nhưng lý do sâu
xa của nó là sự mất cân bằng quốc tế của các khu vực kinh tế trụ cột trên
thế giới và những vấn đề nội tại của hệ thống ngân hàng Mỹ và châu Âu.
Cuộc khủng hoảng ở Mỹ lan rộng và đẩy nền kinh tế thế giới rơi vào cuộc
suy thoái toàn cầu. Mỹ, châu Âu và Nhật Bản lần lượt rơi vào suy thoái.
Đối với nền kinh tế Việt Nam: một nền kinh tế mở phụ thuộc nhiều vào nền
kinh tế khác và phụ thuộc nhiều vào đầu tư trực tiếp từ nước ngoài nên rơi
vào khủng hoảng là điều không thể tránh khỏi. Năm 2007 tốc độ tăng
trưởng Việt Nam là 8,46%, năm 2008 giảm xuống còn 6,31%. Cụ thể là
trong nước sản xuất đình đốn, đầu tư tăng thấp, tiêu dùng có dấu hiệu
chậm lại, tình trạng thất nghiệp gia tăng nhanh…Trước tình hình này, nhà
nước phải đưa ra biện pháp để giải quyết. Một là kích cầu và phải đương
đầu với tình hình lạm phát gia tăng, hai là không làm gì cả nhưng sự chờ
đợi sẽ rất lâu và sự hồi phục có thể không xảy ra. Và chính sách kích cầu
được đánh giá nhanh và phù hợp trong thời điểm hiện tại. 2. CHÍNH SÁCH
KÍCH CẦU VIỆT NAM NĂM 2009: Kích cầu là biện pháp đẩy mạnh chi tiêu
ròng của chính phủ (hay còn gọi là tiêu dùng công cộng), từ đó gia tăng
tổng cầu, kích thích tăng trưởng kinh tế. 2.1 Giới thiệu chính sách kích cầu
của Việt Nam 2009: Trong năm 2009, chính phủ Việt Nam đã thực hiện
biện pháp kích cầu thông qua chính sách hỗ trợ lãi suất 4% đối với các
doanh nghiệp, các chương trình miễn, giảm và giãn thuế, bảo lãnh cho các
doanh nghiệp, ngân hàng thương mại… Ngày 12/5/2009, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư đã công bố chính thức về gói kích cầu có giá trị 143.000 tỷ đồng
(tương đương 8 tỷ USD) của Chính phủ, sau đó tăng lên 160 nghìn tỷ đồng
(tương đương 9 tỷ USD). Theo đó, gói kích cầu tương đương 8 tỷ USD
được chia thành 8 phần có các giá trị khác nhau. Cụ thể các phần của gói
kích cầu này bao gồm: - Hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng khoảng 17.000 tỷ
đồng. - Tạm thu hồi vốn đầu tư xây dựng cơ bản ứng trước khoảng 3.400
tỷ đồng. - Ứng trước ngân sách nhà nước để thực hiện một số dự án cấp
bách khoảng 37.200 tỷ đồng. - Chuyển nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm
2008 sang năm 2009 khoảng 30.200 tỷ đồng. Trần Thị Xuân Hồng, lớp
EC003_1_121_T01 3 - Phát hành thêm trái phiếu Chính phủ khoảng
20.000 tỷ đồng. - Thực hiện chính sách giảm thuế khoảng 28.000 tỷ đồng. -
Kinh tế thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế thế giới - Người đăng: nhukhung08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Kinh tế thế giới 9 10 176