Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế thị trường định hướng XHCN

Được đăng lên bởi thucprovip-12a5
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tên gọi một cơ chế quản lý kinh
tế được Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra và triển khai tại Việt Nam từ thập niên
1990[1] cho đến nay. Việc áp dụng cơ chế này cũng được ghi vào Hiến pháp Việt
Nam mới nhất.
Cho đến nay, chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thừa nhận rằng chưa có nhận thức
rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà
chỉ có giải thích nguyên lý chung rằng, đó là một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị
trường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.[1] Nguyên nhân của
tình trạng này là hệ thống kinh tế này là hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong lịch
sử[2] Thêm vào đó, công tác lý luận ở Việt Nam về hệ thống kinh tế này còn chưa theo kịp
thực tiễn[2] Gần 20 năm theo đuổi chủ trương xây dựng hệ thống kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng các thể chế cho hệ thống này hoạt động vẫn chưa có
đầy đủ.[2] Đến hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt
Nam khóa X, Đảng mới ra nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 30 tháng 1 năm 2008 về tiếp
tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa [1]. Tới ngày 23
tháng 9 năm 2008, Chính phủ Việt Nam mới có nghị quyết số 22/2008/NQ-CP ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện nghị quyết 21-NQ/TW.
Mục lục
[ẩn]









1 Cơ sở lý luận và thực tiễn
2 Các đặc trưng
3 Chính sách thực hiện
4 Một số vấn đề đang tồn tại cần được nghiên cứu giải quyết
5 Nhận xét
6 Dẫn nguồn
7 Tham khảo
8 Liên kết ngoài

Cơ sở lý luận và thực tiễn[sửa | sửa mã nguồn]
Không nên lầm tưởng kinh tế thị trường chỉ gắn liền với chủ nghĩa tư bản, còn chủ nghĩa
xã hội thì không. Quan niệm này xuất phát từ mô hình kinh tế bao cấp của Liên Xô và
Đông Âu trước kia, song chính Liên Xô trong giai đoạn lãnh đạo củaLenin cũng có nền
kinh tế thị trường. Thực ra, theo lý luận của Lenin thì chủ nghĩa xã hội là bước chuyển
giữa chủ nghĩa tư bản tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Trong đó mô hình kinh tế là hỗn hợp,
đan xen giữa kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể với kinh tế tư bản tư nhân. Theo đó, Lenin
đã đề ra Chính sách kinh tế mới (NEP), theo đó nhà nước cho phép một số thị trường
được tồn tại, các ngành công nghiệp nhà nước đó sẽ hoàn toàn tự do đưa ra các quyết
định kinh tế của mình. Sau khi Lenin mất, Stalin đã xóa bỏ NEP và xây dựng mô
hình kinh tế kế hoạch, khiến nhiều người lầm tưởng chủ ngh...
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tên gọi một cơ chế quản lý kinh
tế được Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra và triển khai tại Việt Nam từ thập niên
1990
[1]
cho đến nay. Việc áp dụng cơ chế này cũng được ghi vào Hiến pháp Việt
Nam mới nhất.
Cho đến nay, chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thừa nhận rằng chưa có nhận thức
rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà
chỉ có giải thích nguyên lý chung rằng, đó là một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị
trường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
[1]
Nguyên nhân của
tình trạng này là hệ thống kinh tế này là hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong lịch
sử
[2]
Thêm vào đó, công tác lý luận ở Việt Nam về hệ thống kinh tế này còn chưa theo kịp
thực tiễn
[2]
Gần 20 năm theo đuổi chủ trương xây dựng hệ thống kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng các thể chế cho hệ thống này hoạt động vẫn chưa có
đầy đủ.
[2]
Đến hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt
Nam khóa X, Đảng mới ra nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 30 tháng 1 năm 2008 về tiếp
tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
[1]
. Tới ngày 23
tháng 9 năm 2008, Chính phủ Việt Nam mới có nghị quyết số 22/2008/NQ-CP ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện nghị quyết 21-NQ/TW.
Mục lục
[ẩn]
1 Cơ sở lý luận và thực tiễn
2 Các đặc trưng
3 Chính sách thực hiện
4 Một số vấn đề đang tồn tại cần được nghiên cứu giải quyết
5 Nhận xét
6 Dẫn nguồn
7 Tham khảo
8 Liên kết ngoài
Cơ s lý lun và thc tin[sửa | sửa mã nguồn]
Không nên lầm tưởng kinh tế thị trường chỉ gắn liền với chủ nghĩa tư bản, còn chủ nghĩa
xã hội thì không. Quan niệm này xuất phát từ mô hình kinh tế bao cấp của Liên Xô và
Đông Âu trước kia, song chính Liên Xô trong giai đoạn lãnh đạo củaLenin cũng có nền
kinh tế thị trường. Thực ra, theo lý luận của Lenin thì chủ nghĩa xã hội là bước chuyển
giữa chủ nghĩa tư bản tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Trong đó mô hình kinh tế là hỗn hợp,
đan xen giữa kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể với kinh tế tư bản tư nhân. Theo đó, Lenin
đã đề ra Chính sách kinh tế mới (NEP), theo đó nhà nước cho phép một số thị trường
được tồn tại, các ngành công nghiệp nhà nước đó sẽ hoàn toàn tự do đưa ra các quyết
định kinh tế của mình. Sau khi Lenin mất, Stalin đã xóa bỏ NEP và xây dựng mô
hình kinh tế kế hoạch, khiến nhiều người lầm tưởng chủ nghĩa xã hội chỉ gắn liền với
kinh tế bao cấp.
Kinh tế thị trường định hướng XHCN - Trang 2
Kinh tế thị trường định hướng XHCN - Người đăng: thucprovip-12a5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kinh tế thị trường định hướng XHCN 9 10 366