Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng cung cấp thông tin trong Công tác xã hội cá nhân

Được đăng lên bởi thanglongdhnh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CUNG CẤP THÔNG TIN
Nhân viên công tác xã hội (NVXH) sử dụng kỹ năng này khi cung cấp cho thân chủ những thông
tin hữu ích. Thông tin có thể bao gồm những nguồn lực có sẵn trong cộng đồng như nơi dự trữ
lương thực địa phương hay nơi cư trú cho những người vô gia cư (Murphy & Dillion, 1998).
Hoặc, nó có thể là những thông tin liên quan đến vấn đề thân chủ trình bày.(Ví dụ, thông báo cho
thân chủ một tình huống lạm dụng chất gây nghiệm quá mức).
Ví dụ thực hành trực tiếp: Mandy là 1 cô gái 19 tuổi, giữa một buổi nói chuyện cô tiết lộ rằng
cô rất mệt mỏi. Gần đây cô tham gia vào một buổi tiệc, ở đây cô đã có quan hệ tình dục không an
toàn với một người đàn ông mà cô chỉ tình cờ quen biết.
Mandy (M): Tôi không tin nổi là tôi đã làm điều đó. Ý tôi là điều đó thực sự ngu ngốc.
NVXH: Quan hệ tình dục không an toàn có thể có những hậu quả nghiêm trọng, một trong
những hậu quả đó là bị lây nhiễm bệnh qua đường tình dục. (Cung cấp thông tin)
M: Ý anh/chị chẳng hạn như là AIDS?
NVXH: Phải. (Cung cấp thông tin)
M: Nhưng tôi cảm thấy ổn.
NVXH: Cách duy nhất bạn biết bạn bị nhiễm hay không sẽ mất trong vòng từ 3 đến 6 tháng.
(Cung cấp thông tin) Tôi biết chắc chắn là bạn sợ hãi về điều đó. (Phản hồi cảm xúc). Hãy nói về
những gì đã xảy ra đêm qua. (Câu hỏi mở)
Trong ví dụ này, Mandy đang thể hiện một vài lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô bé, cũng
như sự thiếu suy xét trong tình dục không an toàn. NVXH cung cấp những thông tin liên quan
cho Mandy và sau đó quay lại tập trung phỏng vấn về cảm xúc của cô ấy.
NVXH trình bày thông tin để giáo dục thân chủ về những quan điểm, chứ không phải ép buộc
thân chủ lựa chọn theo khuynh hướng phán xét. Theo nguyên tắc của công tác xã hội về tôn
trọng quyền tự quyết của thân chủ , thông tin nên đượctrình bày theo cách cho phép thân chủ
chấp hoặc từ chối. Đặc biệt, việc phân biệt giữa lời khuyên và thông tin thì quan trọng. Đưa ra
lời khuyên là nói cho thân chủ điều mà bạn tin rằng nó đem lại lợi ích tốt nhất cho họ; cung cấp
thông tin cho phép thân chủ đưa ra sự lựa chọn trên cơ sở tất cả những khả năng có sẵn (Sheafor,
Horejsi, 1997).
Cuối cùng, nếu NVXH không có những thông tin cần thiết, anh/chị nên trung thực và chịu trách
nhiệm thu thập những thông tin cho buổi gặp tiếp theo. Việc ung cấp một danh sách tài liệu, một
sách quảng cáo, hoặc tờ rơi về dịch vụ hoặc cơ quan chức năng có thể đem lại sự tự tin rất lớn
cho thân chủ.

...
CUNG CẤP THÔNG TIN
Nhân viên công tác xã hội (NVXH) sử dụng kỹ năng này khi cung cấp cho thân chủ những thông
tin hữu ích. Thông tin thể bao gồm những nguồn lực sẵn trong cộng đồng như i dự trữ
lương thực địa phương hay nơi trú cho những người gia (Murphy & Dillion, 1998).
Hoặc, nó có thể là những thông tin liên quan đến vấn đề thân chủ trình bày.(Ví dụ, thông báo cho
thân chủ một tình huống lạm dụng chất gây nghiệm quá mức).
dụ thực hành trực tiếp: Mandy 1 gái 19 tuổi, giữa một buổi nói chuyện tiết lộ rằng
cô rất mệt mỏi. Gần đây cô tham gia vào một buổi tiệc, ở đây cô đã có quan hệ tình dục không an
toàn với một người đàn ông mà cô chỉ tình cờ quen biết.
Mandy (M): Tôi không tin nổi là tôi đã làm điều đó. Ý tôi là điều đó thực sự ngu ngốc.
NVXH: Quan hệ tình dục không an toàn thể những hậu quả nghiêm trọng, một trong
những hậu quả đó là bị lây nhiễm bệnh qua đường tình dục. (Cung cấp thông tin)
M: Ý anh/chị chẳng hạn như là AIDS?
NVXH: Phải. (Cung cấp thông tin)
M: Nhưng tôi cảm thấy ổn.
NVXH: Cách duy nhất bạn biết bạn bị nhiễm hay không sẽ mất trong vòng từ 3 đến 6 tháng.
(Cung cấp thông tin) Tôi biết chắc chắn là bạn sợ hãi về điều đó. (Phản hồi cảm xúc). Hãy nói về
những gì đã xảy ra đêm qua. (Câu hỏi mở)
Trong dụ này, Mandy đang thể hiện một i lo lắng về tình trạng sức khỏe của bé, cũng
như sự thiếu suy xét trong tình dục không an toàn. NVXH cung cấp những thông tin liên quan
cho Mandy và sau đó quay lại tập trung phỏng vấn về cảm xúc của cô ấy.
NVXH trình bày thông tin để giáo dục thân chủ về những quan điểm, chứ không phải ép buộc
thân chủ lựa chọn theo khuynh hướng phán xét. Theo nguyên tắc của công tác hội về tôn
trọng quyền tự quyết của thân chủ , thông tin nên đượctrình y theo cách cho phép thân chủ
chấp hoặc từ chối. Đặc biệt, việc phân biệt giữa lời khuyên thông tin thì quan trọng. Đưa ra
lời khuyên nói cho thân chủ điều bạn tin rằng nó đem lại lợi ích tốt nhất cho họ; cung cấp
thông tin cho phép thân chủ đưa ra sự lựa chọn trên cơ sở tất cả những khả năng có sẵn (Sheafor,
Horejsi, 1997).
Cuối cùng, nếu NVXH không những thông tin cần thiết, anh/chị nên trung thực chịu trách
nhiệm thu thập những thông tin cho buổi gặp tiếp theo. Việc ung cấp một danh sách tài liệu, một
sách quảng cáo, hoặc tờ rơi về dịch vụ hoặc quan chức năng thể đem lại sự tự tin rất lớn
cho thân chủ.
Kỹ năng cung cấp thông tin trong Công tác xã hội cá nhân - Người đăng: thanglongdhnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kỹ năng cung cấp thông tin trong Công tác xã hội cá nhân 9 10 394