Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ Năng Giao Tiếp Ngành Nghề

Được đăng lên bởi nguyenhoangthienphuoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BẢN ĐỒ TƯ DUY
(Mind Map)
I.Khái Niệm
- Bản đồ tư duy: là biểu đồ dùng để phác thảo,ghi nhận thông tin một
cách có hệ thống,giúp cho người ghi dễ dàng tiếp thu nhanh , và hiểu rõ
cũng như hiểu sâu hơn về vấn đề mình cần quan tâm.
- Cấu trúc của một bản đồ tư duy thực ra là một biểu đồ thể hiện việc tổ
chức,liên kết về mặt ngữ nghĩa giữa các ý tưởng khác nhau,hoặc có mối
phân cấp nào đó giữa các ý tưởng.Nó thường có 1 từ ngũ làm trọng tâm
( ví dụ từ khoa: điện thoại,bệnh viện,nhà máy…) và từ đây được chia
thành nhiều nhánh nhỏ khác .
Ví dụ: Điện thoại có thể chia ra các nhánh như : loại điện thoại,hãng sản
xuất,hệ điều hành….
- Bản đồ tư duy thể hiện như là một cây dữ liệu mô phỏng theo sự phát
triển của tư duy ở mỗi người.Khi nhìn vào bản đồ tư duy, ta có thể thấy
vấn đề được hiện lên khá là nỗi bậc , và từ đó có thể giúp ích cho việc hệ
thống lại kiến thức cũng như tiềm kiếm nhanh một chi tiết hay vấn
đề….
- Bản đồ tư duy còn giúp ta “ tận dụng khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não.
Đây là cách để ghi nhớ chi tiết, để tổng hợp, hay để phân tích một vấn
đề ra thành một dạng của lược đồ phân nhánh.” như theo trang
ản_đồ_tư_duy đã trình bày.
`Nguyễn Hồng Phước - 51202890

- Bản đồ tư duy được phát triễn bởi Tony Buzan .Theo cuốn “mind maps
at work” ông đã định nghĩa: Bản đồ tư duy là một hình thức ghi chép sử dụng
màu sắc và hình ảnh, để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Ở giữa bản đồ là một ý
tưởng hay hình ảnh trung tâm. Ý tưởng hay hình ảnh trung tâm này sẽ được phát
triển bằng các nhánh tượng trưng cho những ý chính và đều được nối với trung tâm “.
III. Cách thực hiện
Dưới đây là các bước cơ bản để xây dựng một bản đồ tư duy:
- Bắt đầu bản đồ là một từ khóa trung tâm (kèm hình ảnh ) được
chọn.
- Nên kết hợp sử dụng hình ảnh, biểu tượng….trên bản đồ tư
duy để minh họa, thể hiện rõ vấn đề.
- Chọn từ khóa và phân chia các nhảnh nhỏ phù hợp.
- Mỗi từ khóa mới (hay hình ảnh chọn lựa) tốt nhất là nằm trên
các nhánh đã chia.
- Các nhánh được kết nối bắt đầu từ từ khoa trung tâm(hình ảnh
trung tâm). Các nhánh gần từ khóa trung tâm dày hơn,sau đó
lan tỏa ra và mỏng dần.
- Sử dụng nhiều màu sắc suốt bản đồ tư duy,để gây kích thích thị
giác khi ta nhìn và cũng dễ dàng xem lại khi cần thiết.
- Giữ bản đồ tư duy rõ ràng,dễ xem bằng cách sử dụng hệ thống
phân cấp ,bố trí hình tròn,đánh số thứ tự hoặc phác thảo các
nhánh
- Có thể phát triển bản đồ tư duy theo phong cách cá nhân của
bản thân.

`Nguyễn Hồng Phước - 51202890

Ví dụ minh họa :
...
` Nguyn Hồng Phước - 51202890
BN ĐỒ TƯ DUY
(Mind Map)
I.Khái Nim
- Bản đồ tư duy: là biểu đồ dùng để phác tho,ghi nhn thông tin mt
cách có h thống,giúp cho người ghi d dàng tiếp thu nhanh , hiu rõ
cũng như hiểu sâu hơn v vấn đề mình cn quan tâm.
- Cu trúc ca mt bản đồ tư duy thực ra là mt biểu đồ th hin vic t
chc,liên kết v mt ng nghĩa giữa các ý ng khác nhau,hoc có mi
phân cp nào đó gia các ý tưởng.Nó thường có 1 t ngũ làm trọng tâm
( ví d t khoa: đin thoi,bnh viện,nhà máy…) và t đây được chia
thành nhiu nhánh nh khác .
Ví d: Đin thoi có th chia ra các nhánh như : loi điện thoi,hãng sn
xut,h điều hành….
- Bản đồ tư duy th hiện như là một cây d liu mô phng theo s phát
trin của tư duy ở mỗi người.Khi nhìn vào bản đồ tư duy, ta có th thy
vấn đề đưc hin lên khá là ni bc , và t đó có th giúp ích cho vic h
thng li kiến thức cũng như tiềm kiếm nhanh mt chi tiết hay vn
đề….
- Bản đồ tư duy còn giúp ta “ tn dng kh năng ghi nhận hình nh ca b não.
Đây là cách để ghi nh chi tiết, để tng hợp, hay để phân tích mt vn
đề ra thành mt dng của lược đồ phân nhánh. như theo trang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bản_đồ_tư_duy đã trình bày.
Kỹ Năng Giao Tiếp Ngành Nghề - Trang 2
Kỹ Năng Giao Tiếp Ngành Nghề - Người đăng: nguyenhoangthienphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kỹ Năng Giao Tiếp Ngành Nghề 9 10 240