Ktl-icon-tai-lieu

Lãnh đạo trong Quản trị Công tác xã hội_Vấn đề khủng hoảng lãnh đạo trong quản trị CTXH. Liên hệ giữa nội dung và thực tiễn.

Được đăng lên bởi dinhvanmai
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2861 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lãnh đạo trong Quản trị Công tác xã hội_Vấn đề khủng hoảng lãnh đạo trong quản
trị CTXH. Liên hệ giữa nội dung và thực tiễn.

I. Dẫn nhập :
Công tác xã hội là một ngành không còn mới mẻ đối với các nước phát triển trên thế
giới,nó chiếm một vị trí quan trọng trong xã hội. Bởi xã hội càng phát triển thì nhu cầu và
đòi hỏi của con người ngày càng lớn, nhờ thế mà các dịch vụ chăm sóc xã hội, chăm sóc
giúp đỡ con người đã ra đời và phát triển mạnh.Ở Việt Nam, ngành Công tác xã hội còn
khá mới mẻ, vì nó mới được chú ý phát triển những năm gần đây và đang được tiếp tục
quan tâm, phát triển.Các dịch vụ dân sinh xã hội thuộc các cơ quan công cũng như tư
đang ngày càng chiếm một chỗ đứng quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội nước ta; có
thể đem ra để so sánh với các ngành dịch vụ khác trong xã hội. Dịch vụ an sinh xã hội rất
thiết yếu cho sự an lạc của xã hội.Bởi vậy chìa khóa cho hiệu năng tối hảo để hoàn tất các
mục tiêu công tác xã hội trong xã hội biến đổi chính là nằm ở khía cạnh quản trị các
chương trình công tác xã hội.Vậy Quản trị Công tác xã hội là gì?
Quản trị là lãnh đạo cơ sở phải tổ chức phối hợp điều tra thực khiển và kiểm tra công việc
nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Vậy, Quản trị là tiến trình làm việc thông qua người khác
để đạt được mục tiêu của tổ chức.Từ ngữ “Quản trị” thường được dùng để chỉ cả hai lĩnh
vực: nghiên cứu và thực hành. Waldo cho rằng : ở lĩnh vực nghiên cứu, Quản trị là một
khoa học; ở lĩnh vực thực hành , Quản trị là một nghệ thuật. Đó là sự phân biệt rất hữu
ích cho mục đích của chúng ta. Nó cũng hữu ích vì mở rộng phạm vi áp dụng danh từ “
nghiên cứu” bằng cách thừa nhận rằng “Quản trị” cần được nghiên cứu không những như
một khoa học, mà như cả một nghệ thuật hay kỹ thuât; một số tác giả còn cho rằng như
một nghề chuyên môn nữa.Để hiểu rõ hơn về Quản trị cần phải phân biệt cách nghiên
cứu về Quản trị như một khoa học Quản trị với cách nghiên cứu thông thường về Quản
trị như một phương pháp điều hành.
Có nhiều khái niệm về quản trị Công tác xã hội, theo Kidneigh : Quản trị Công tác xã
hội là một tiến trình chăm sóc xã hội thành các dịch vụ xã hội; theo Trecker: là một tiến
trình làm việc với con người bằng cách phát huy và liên kết năng lực của họ để họ sử
dụng tài nguyên sẵn có nhằm thực hiện mục đích, cung cấp những chương trình và dịch
vụ cần thiết.Tóm lại, Quản trị Công tác xã hội có thể xem như một hoạt động mà nhân

viên Công tác xã hội sử dụng các tiến trình xã hội của cơ sở mình thành dịch vụ xã hội để
cung cấp cho t...
Lãnh đạo trong Quản trị Công tác hội_Vấn đề khủng hoảng lãnh đạo trong quản
trị CTXH. Liên hệ giữa nội dung và thực tiễn.
Lãnh đạo trong Quản trị Công tác xã hội_Vấn đề khủng hoảng lãnh đạo trong quản trị CTXH. Liên hệ giữa nội dung và thực tiễn. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lãnh đạo trong Quản trị Công tác xã hội_Vấn đề khủng hoảng lãnh đạo trong quản trị CTXH. Liên hệ giữa nội dung và thực tiễn. - Người đăng: dinhvanmai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lãnh đạo trong Quản trị Công tác xã hội_Vấn đề khủng hoảng lãnh đạo trong quản trị CTXH. Liên hệ giữa nội dung và thực tiễn. 9 10 750