Ktl-icon-tai-lieu

lịch sử

Được đăng lên bởi Do Ngu Dot
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 2264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hồng Bàng thị truyện” như một truyền thống được kiến tạo của
người Việt Nam thời trung đại
Liam C. Kelley
Người dịch: Hoa Quốc Văn

Trong một thời kì xấp xỉ nghìn năm khi những vùng đất mà ngày
nay thuộc miền Bắc và một số phần của miền Trung Việt Nam đang
nằm bên trong những đường biên của các đế chế Trung Hoa khác nhau,
thông tin về khu vực đó phần lớn được ghi chép bởi các tác giả Trung
Hoa. Những người này gom thông tin trong các bộ sử qua các triều đại
về những cuộc nổi dậy và sự bổ nhiệm các quan lại đến khu vực ấy, và
xếp chúng trong những loại mục của những cuốn sách mang tính bách
khoa và tuyển tập về những gì mà họ xem là nhân vật và sản vật kì lạ
đến từ vùng ngoại biên của đế chế. Ngay khi khu vực này trở nên tự chủ
[thoát] khỏi sự cai trị của Trung Hoa vào thế kỉ X, người Việt Nam bắt
đầu soạn các cuốn biên niên sử về vùng đất của họ(1). Trong quá trình
này, họ cũng ghi chép thông tin chi tiết về những nhóm dân nào đó từng
sống ở đây thậm chí trước thời Trung Hoa cai trị, và về nhóm dân mà
các tác giả Trung Hoa không đề cập đến. Cho rằng có thông tin về các
giai đoạn xa xưa của lịch sử trong các công trình của người Việt Nam,
vốn không tồn tại trong các nguồn tư liệu Trung Hoa, các học giả về cơ
bản đã kết luận: người Việt Nam hẳn đã có những truyền thống lịch sử
của riêng mình được họ lưu truyền bằng miệng và rồi cuối cùng được
viết ra ngay khi vùng đất của họ thoát khỏi sự cai trị của Trung Hoa(2).
Cái nhìn bao rộng này là sai lầm. Thay vào đó, rõ ràng thông tin mới lạ
mà các tác giả Việt Nam trung đại ghi chép về lịch sử cổ xưa của họ
được kiến tạo ở một thời điểm nào đó trong các thế kỉ ngay trước khi
và/hay sau khi Việt Nam trở thành một chính thể độc lập vào thế kỉ X,
và nó cấu thành cái mà chúng ta có thể gọi là một “truyền thống được
kiến tạo”(3).

Trong khi mọi truyền thống được kiến tạo ở một thời điểm nào
đó, khái niệm về một “truyền thống được kiến tạo” biểu thị một kiểu
truyền thống riêng biệt. Như đã được mô tả bởi Eric Hobsbawn, một
truyền thống được kiến tạo là một truyền thống được tạo ra trong một
thời đoạn có sự biến chuyển xã hội khi những truyền thống “cũ” và
những người truyền bá chúng trở nên bất lực hoặc bị bài bác, hay khi
có một nhóm nào đó nỗ lực tạo ra một bước đột phá với quá khứ bằng
cách cân nhắc dừng theo những lối đi cũ. Những truyền thống được
kiến tạo thường được tạo tác khá nhanh. Chúng yêu cầu và ngụ ý sự
tiếp nối với quá khứ, và chúng tận dụng “những chất liệu cổ xưa để xây
dựng những truyền thống được ki...
Hồng Bàng thị truyện” như một truyền thống được kiến tạo của
người Việt Nam thời trung đại
Liam C. Kelley
Người dịch: Hoa Quốc Văn
lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lịch sử - Người đăng: Do Ngu Dot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
lịch sử 9 10 758