Ktl-icon-tai-lieu

lịch sử

Được đăng lên bởi Do Ngu Dot
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Trong các thương cảng lớn của nước ta như Phố Hiến, Thanh Hà, Hội
An, Nước Mặn, Đồng Nai, Sài Gòn, Hà Tiên..đều là các. cảng hình thành
ven sông thì hay vùng cửa sông thì Vân Đồn là cảng biển – Đó là điểm khác
biệt của Vân Đồn. Vân Đồn được biết đến không chỉ là một địa điểm du lịch
mà còn là một trung tâm thương mại trong lịch sử.
Hơn nữa nếu như hoạt động của các thương cảng thường chỉ duy trì
trong khoảng 3 đến 4 thế kỷ thì Vân Đồn có quá trình hình thành, phát triển
lâu dài, liên tục nhất nước ta. Thương cảng Vân Đồn thịnh vượng suốt ba
triều đại là : Lý – Trần – Hậu Lê (Lê sơ) rồi suy thoái và bị lãng quên vào
thời nhà Mạc. Trong quá trình tồn tại Vân Đồn có hoạt động thương mại rất
nổi bật trong hệ thống các thương cảng ở nước ta vì vậy tìm hiểu về lịch sử
cũng như quá trình phát triển của Vân Đồn là một điều hết sức quan trọng và
cần thiết.

NỘI DUNG
I. LỊCH SỬ CỦA VÂN ĐỒN.
Vân Đồn nằm trong vịnh Bái Tử Long cùng với Hạ Long là một trong
những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng thế giới. Nhưng Vân Đồn không chỉ là
một danh thắng, mộ di sản thiên nhiên thế giới mà còn là một trung tâm
thương mại có quy mô lớn, một khu vực có vị trí quân sự chiến lược gắn liền
với quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước của
dân tộc ta trong lịch sử.
Tên gọi Vân Đồn lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Việt Nam thời
Lý (1010 – 1226). Năm 1149 thời Lý Anh Tông (1138 – 1175) nhà vua đã
cho khai mở trang Vân Đồn để đón thuyền buôn các nước. Trong Đại Việt
sử ký toàn thư Ngô Sĩ Liên và các sử thần nhà Lê đã viết: Năm Kỷ Tỵ hiệu
Đại Định năm thứ 10 (1149) Tống Thiệu Hưng năm thứ 19, mùa xuân, tháng
hai thuyền buôn ba nước Trảo Oa, Lộ Hạc, Xiêm La vào Hải Đông xin cư
trú buôn bán bèn cho lập trang ở nơi hải đảo gọi là Vân Đồn để mua bán
hàng hóa quý, dâng tiến sản vật địa phương.
Như vậy, vào thời Lý sau khi được thiết lập trang Vân Đồn thuộc đạo
Hải Đông. Trong Lịch triều hiến chương loại chí, trên sơ sở khảo cứu nhiều
nguồn tư liệu qua các thời đại nhà sử học Phan Huy Chú xác định: đạo An
Bang “đời Tần thuộc quận Nam Hải, Hán thuộc quận Giao Chỉ, Đường đổi
làm châu Vũ An, sau đặt trấn Hải Môn. Ba đời Đinh, Lê, Lý gọi là đạo Hải
Đông, sau đổi thành lộ An Bang.
Đến Lê cũng theo thế, trong thời Quang Thuận (1466) đặt làm thừa
tuyên An Bang. Sau Trung Hưng kiêng húy Anh Tông đổi làm Quảng Yên,
có một phủ tức phủ Hải Đông, phủ này có 4 huyện, 3 châu, châu Vạn Ninh
có đến 30 xã.

Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử địa danh Vân đồn vẫn được nhắc tới
tr...
MỞ ĐẦU
Trong các thương cảng lớn của nước ta như Phố Hiến, Thanh Hà, Hội
An, Nước Mặn, Đồng Nai, Sài Gòn, Tiên..đều các. cảng hình thành
ven sông thì hay vùng cửa sông thì Vân Đồn là cảng biển – Đó là điểm khác
biệt của Vân Đồn. Vân Đồn được biết đến không chỉ là một địa điểm du lịch
mà còn là một trung tâm thương mại trong lịch sử.
Hơn nữa nếu như hoạt động của các thương cảng thường chỉ duy trì
trong khoảng 3 đến 4 thế kỷ thì Vân Đồn quá trình hình thành, phát triển
lâu dài, liên tục nhất nước ta. Thương cảng Vân Đồn thịnh vượng suốt ba
triều đại : Trần Hậu (Lê sơ) rồi suy thoái bị lãng quên vào
thời nhà Mạc. Trong quá trình tồn tại Vân Đồn hoạt động thương mại rất
nổi bật trong hệ thống các thương cảng nước ta vậy tìm hiểu về lịch sử
cũng như quá trình phát triển của Vân Đồn là một điều hết sức quan trọng và
cần thiết.
lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lịch sử - Người đăng: Do Ngu Dot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
lịch sử 9 10 450