Ktl-icon-tai-lieu

lịch sử

Được đăng lên bởi Do Ngu Dot
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC..................................................................................................................1
MỞ ĐẦU.....................................................................................................................2
NỘI DUNG.................................................................................................................3
I. HỒ QUÝ LY – NGUỒN GỐC, THÂN THẾ..........................................................3
II. BỐI CẢNH LỊCH SỬ.............................................................................................4
III. CHÍNH SÁCH “HẠN DANH ĐIỀN” CỦA HỒ QUÝ LY..................................6
1. Việc thực hiện chính sách hạn điền.........................................................................7
2. Công cuộc đạc diền toàn quốc hỗ trợ cho chính sách hạn điền...............................8
IV. NHỮNG ĐÁNH GIÁ KHÁC NHAU VỀ CHÍNH SÁCH “HẠN DANH
ĐIỀN” CỦA HỒ QUÝ LY........................................................................................10
KẾT LUẬN..............................................................................................................15
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................16

1
Nguyễn Thị Phượng – K55, Lịch Sử

MỞ ĐẦU
Suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử của Việt Nam, có khá nhiều chính sách
cải cách đã được các nhà lãnh đạo Việt Nam đề ra và thực hiện. Từ họ Khúc, Hồ
Quý Ly đến sự nghiệp đổi mới ngày nay. Mặc dù mỗi chính sách đi theo một xu
hướng khác nhau, có thể vì lý do chủ quan và khách quan mà các chính sách ấy
không đạt được kết quả như mong muốn hay bị đình chỉ giữa chừng nhưng nó vẫn
góp phần đưa lịch sử Việt Nam vào dòng chảy của thời đại hướng tới tương lai.
Chính sách cải cách của Hồ Quý Ly là một chính sách như thế.
Tuy nhiên xung quanh chính sách cải cách có rất nhiều ý kiến trái ngược
nhau. Trước kia dưới ngòi bút của các sử gia phong kiến, thực dân, nhân vật Hồ
Quý Ly với triều Hồ chỉ được ghi chép lại sơ sài và nếu không bị phê phán gay gắt
thì cũng được nhìn nhận dưới góc độ phiến diện, lệch lạc. Trong đó đặc biệt là
chính sách “hạn danh điền”, vậy thực chất của chính sách này như thế nào chúng ta
cùng tìm hiểu vấn đề này để tìm ra câu trả lời.

2
Nguyễn Thị Phượng – K55, Lịch Sử

NỘI DUNG
I. HỒ QUÝ LY – NGUỒN GỐC, THÂN THẾ.
Sử cũ chép lai lịch của Quý Ly không rõ ràng, căn cứ vào sử sách, bằng cách
gián tiếp chỉ biết Hồ Quý Ly sinh năm 1336, còn năm mất đến nay c...
MỤC LỤC
MỤC LỤC..................................................................................................................1
MỞ ĐẦU.....................................................................................................................2
NỘI DUNG.................................................................................................................3
I. HỒ QUÝ LY – NGUỒN GỐC, THÂN THẾ..........................................................3
II. BỐI CẢNH LỊCH SỬ.............................................................................................4
III. CHÍNH SÁCH “HẠN DANH ĐIỀN” CỦA HỒ QUÝ LY..................................6
1. Việc thực hiện chính sách hạn điền.........................................................................7
2. Công cuộc đạc diền toàn quốc hỗ trợ cho chính sách hạn điền...............................8
IV. NHỮNG ĐÁNH GIÁ KHÁC NHAU VỀ CHÍNH SÁCH “HẠN DANH
ĐIỀN” CỦA HỒ QUÝ LY........................................................................................10
KẾT LUẬN..............................................................................................................15
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................16
1
Nguyễn Thị Phượng – K55, Lịch Sử
lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lịch sử - Người đăng: Do Ngu Dot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
lịch sử 9 10 765