Ktl-icon-tai-lieu

lịch sử 10

Được đăng lên bởi trongthets4
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÂN DÂN THANH HOÁ THAM GIA CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN
CHỐNG PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC XÂM LƯỢC
(Thực hiện trong 2 tiết)
I. NỘI DUNG
1. Nội dung chính
- Thân thế, sự nghiệp của Lê Hoàn đóng góp của nhân dân Thanh Hoá trong
cuộc kháng chiến chống Tống.
- Nhân dân Thanh Hoá góp phần vào cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên của dân tộc.
2. Thông tin hỗ trợ
a. Lê Hoàn và những đóng góp của nhân dân Thanh hoá trong cuộc
kháng chiến chống Tống.
- Lê Hoàn người làng Trung Lập, huyện Thuỵ Nguyên, phủ Thiệu Thiên
(nay là xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh hoá) ông sinh ngày 15 tháng 7
năm Tân Sửu (941).
- Mùa Xuân 981, quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy tiến vào xâm lược
nước ta. Lê Hoàn trực tiếp chỉ huy “Vua tự làm tướng đi đánh giặc”. Ông tổ chức
cho quân đóng cọc ở sông Bạch Đằng để chặn chiến thuyền địch. Nhiều trận chiến
đấu ác liệt diễn ra trên sông Bạch Đằng, cuối cùng quân thuỷ bị đánh lui.
- Trên bộ quân ta chặn đánh quân Tống quyết liệt, quân thuỷ bị đánh bại
không kết hợp được với quân bộ nên địch bị tổn thất nặng buộc phải rút lui về
nước. Thừa thắng quân ta truy kích tiêu diệt quân Tống đại bại, Hầu Nhân Bảo bị
giết, cuộc kháng chiến hoàn toàn thắng lợi.
- Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi biểu thị ý chí quyết tâm chống
ngoại xâm của quân dân ta với sự đóng góp to lớn của nhân dân Thanh Hoá mà
23
đứng đầu là Lê Hoàn. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chứng tỏ một bướic phát
triển của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của Đại Cồ Việt.
- Trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước của Lê Hoàn có phần đóng góp
không nhỏ của nhân dân Thanh Hoá. Những tướng lĩnh tài ba như Đào Lang, ba
anh em họ Trần làm tướng thuỷ quân, Lê Lương, Khuông Việt đại sư Ngô Chân
Lưu, Thái hậu họ Dương... là những gương mặt tiêu biểu của đất Thanh Hoá trên
các lĩnh vực quân sự, kinh tế, văn hoá giúp Lê Hoàn làm nên sự nghiệp.
a. Nhân dân Thanh Hoá góp phần vào cuộc kháng chiến chống quân
Mông - Nguyên của dân tộc
- Năm 1285, được tin quân Mông Nguyên chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ
2, vua Trần mở Hội nghị Diên Hồng, mời các bậc phụ lão có uy tín trong cả nước
về Thăng Long để bàn cách đánh giặc.
- Tham gia hội nghị Diên Hồng ở Thanh Hoá có Chu Văn Lương (người làng
Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá), Mai Phúc Trường, người làng Dầu (Quang
Lộc, Hậu Lộc). Tinh thần quyết chiến của Hội nghị Diên Hồng đã thông qua các
bậc phụ lão về với nhân dân Thanh Hoá.
- Chu Văn Lương tập hợp những trai tráng khoẻ mạnh, thạo nghề sông nước,
luyện tập lên đường ra bắc phối hợp với quân đội nhà T...
NHÂN DÂN THANH HOÁ THAM GIA CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN
CHỐNG PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC XÂM LƯỢC
(Thực hiện trong 2 tiết)
I. NỘI DUNG
1. Nội dung chính
- Thân thế, sự nghiệp của Lê Hoàn đóng góp của nhân dân Thanh Hoá trong
cuộc kháng chiến chống Tống.
- Nhân dân Thanh Hoá góp phần vào cuộc kháng chiến chống quân Mông -
Nguyên của dân tộc.
2. Thông tin hỗ trợ
a. Lê Hoàn và những đóng góp của nhân dân Thanh hoá trong cuộc
kháng chiến chống Tống.
- Lê Hoàn người làng Trung Lập, huyện Thuỵ Nguyên, phủ Thiệu Thiên
(nay là xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh hoá) ông sinh ngày 15 tháng 7
năm Tân Sửu (941).
- Mùa Xuân 981, quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy tiến vào xâm lược
nước ta. Lê Hoàn trực tiếp chỉ huy “Vua tự làm tướng đi đánh giặc”. Ông tổ chức
cho quân đóng cọc ở sông Bạch Đằng để chặn chiến thuyền địch. Nhiều trận chiến
đấu ác liệt diễn ra trên sông Bạch Đằng, cuối cùng quân thuỷ bị đánh lui.
- Trên bộ quân ta chặn đánh quân Tống quyết liệt, quân thuỷ bị đánh bại
không kết hợp được với quân bộ nên địch bị tổn thất nặng buộc phải rút lui về
nước. Thừa thắng quân ta truy kích tiêu diệt quân Tống đại bại, Hầu Nhân Bảo bị
giết, cuộc kháng chiến hoàn toàn thắng lợi.
- Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi biểu thị ý chí quyết tâm chống
ngoại xâm của quân dân ta với sự đóng góp to lớn của nhân dân Thanh Hoá mà
23
đứng đầu là Lê Hoàn. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chứng tỏ một bướic phát
triển của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của Đại Cồ Việt.
- Trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước của Lê Hoàn có phần đóng góp
không nhỏ của nhân dân Thanh Hoá. Những tướng lĩnh tài ba như Đào Lang, ba
anh em họ Trần làm tướng thuỷ quân, Lê Lương, Khuông Việt đại sư Ngô Chân
Lưu, Thái hậu họ Dương... là những gương mặt tiêu biểu của đất Thanh Hoá trên
các lĩnh vực quân sự, kinh tế, văn hoá giúp Lê Hoàn làm nên sự nghiệp.
a. Nhân dân Thanh Hoá góp phần vào cuộc kháng chiến chống quân
Mông - Nguyên của dân tộc
- Năm 1285, được tin quân Mông Nguyên chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ
2, vua Trần mở Hội nghị Diên Hồng, mời các bậc phụ lão có uy tín trong cả nước
về Thăng Long để bàn cách đánh giặc.
- Tham gia hội nghị Diên Hồng ở Thanh Hoá có Chu Văn Lương (người làng
Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá), Mai Phúc Trường, người làng Dầu (Quang
Lộc, Hậu Lộc). Tinh thần quyết chiến của Hội nghị Diên Hồng đã thông qua các
bậc phụ lão về với nhân dân Thanh Hoá.
- Chu Văn Lương tập hợp những trai tráng khoẻ mạnh, thạo nghề sông nước,
luyện tập lên đường ra bắc phối hợp với quân đội nhà Trần.
- Mai Phúc Trường tổ chức dân binh luyện tập võ nghệ, tích trữ lương thảo
sẵn sàng chiến đấu.
lịch sử 10 - Trang 2
lịch sử 10 - Người đăng: trongthets4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
lịch sử 10 9 10 799