Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử địa phương quảng ngãi 8

Được đăng lên bởi Hoàng Bùi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG (1885-1896)
1)Hoàn cảnh:
Đêm mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 7.1885, Tôn Thất Thuyết, Trần Xuân Soạn chỉ huy
Phấn Nghĩa quân mở cuộc tấn công đồng loạt vào đồn Mang Cá, khu nhượng địa, khu sứ
quán của thực dân Pháp ở kinh thành Huế. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Rạng
sáng ngày 5.7, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi cùng Tam Cung rời khỏi kinh thành.
Trên đường ra Sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị) để tiếp tục kháng Pháp, Tôn Thất Thuyết
thông báo cho cả nước biết việc vua Hàm Nghi xuất bôn, đồng thời nhân danh nhà vua
kêu gọi mọi người "Cần vương" cứu nước.
2) Diễn biến:
Ngày 13.7.1885 (1.6 năm Ất Dậu), hưởng ứng lời kêu gọi Cần vương, tại Quảng Ngãi,
Chánh quản Hương binh Bình Sơn là Cử nhân Lê Trung Đình và Phó quản Hương binh là
Tú tài Nguyễn Tự Tân đã tập hợp 3.000 nghĩa quân kéo về tỉnh thành đòi các quan đầu
tỉnh cấp khí giới, lương thực để hưởng ứng chiếu Cần vương, nhưng quyền Bố chánh Lê
Duy Thụy và quyền Án sát Nguyễn Văn Dụ đã tìm cách từ chối. Ngay trong đêm ấy, Lê
Trung Đình làm lễ tế cờ ở bãi sông Trà Khúc trước đền Văn Thánh (Văn Miếu Quảng
Ngãi), phát binh vượt sông tấn công tỉnh thành.
Được Hiệp quản Trần Tu, Thành thủ úy Nguyễn Côn và binh lính yêu nước tại tỉnh thành
làm nội ứng, nghĩa quân đã nhanh chóng chiếm được tỉnh thành, bắt giam quyền Bố chánh
Lê Duy Thụy, quyền Án sát Nguyễn Văn Dụ, đồng thời phát động phong trào kháng chiến
ra khắp toàn tỉnh Quảng Ngãi để chuẩn bị cuộc kháng chiến lâu dài dưới ngọn cờ Cần
vương.
Ngày 17.7.1885, do sự phản bội của Nguyễn Thân và Đinh Văn Hội, cuộc khởi nghĩa Lê
Trung Đình bị đàn áp, thủ lĩnh Lê Trung Đình bị xử tử, song sự kiện lịch sử này không chỉ
có ý nghĩa to lớn đối với Quảng Ngãi mà còn có vị trí quan trọng trong cuộc đấu tranh yêu
nước chống Pháp trong cả nước. Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên hưởng ứng phong trào
Cần vương cứu nước, đóng vai trò châm ngòi và khởi động cho nhiều cuộc khởi nghĩa ở
các tỉnh bùng nổ ngay sau đó, làm cho kẻ thù và tay sai hoảng hốt, lo sợ.
Sau khi cuộc khởi nghĩa Lê Trung Đình thất bại, những thủ lĩnh còn lại của Nghĩa hội
Quảng Ngãi như Nguyễn Bá Loan, Tôn Tường, Thái Thú, Nguyễn Vịnh, Nguyễn Tấn Kỳ,
Nguyễn Lân, Nguyễn Quý... đã cùng nhau tập hợp lực lượng cũ, phát triển thêm lực lượng
mới (lên đến 12.000 người), đặt dưới sự thống lãnh của Nguyễn Bá Loan. Tinh thần yêu
nước của phong trào thể hiện trong khẩu hiệu đấu tranh: "Tiễu tặc, trừ gian, bình quốc
loạn", thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Ngoài lực lượng ở t...
I.PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG (1885-1896)
1)Hoàn cảnh:
Đêm mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 7.1885, Tôn Thất Thuyết, Trần Xuân Soạn chỉ huy
Phấn Nghĩa quân mở cuộc tấn công đồng loạt vào đồn Mang Cá, khu nhượng địa, khu sứ
quán của thực dân Pháp ở kinh thành Huế. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Rạng
sáng ngày 5.7, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi cùng Tam Cung rời khỏi kinh thành.
Trên đường ra Sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị) để tiếp tục kháng Pháp, Tôn Thất Thuyết
thông báo cho cả nước biết việc vua Hàm Nghi xuất bôn, đồng thời nhân danh nhà vua
kêu gọi mọi người "Cần vương" cứu nước.
2) Diễn biến:
Ngày 13.7.1885 (1.6 năm Ất Dậu), hưởng ứng lời kêu gọi Cần vương, tại Quảng Ngãi,
Chánh quản Hương binh Bình Sơn là Cử nhân Lê Trung Đình và Phó quản Hương binh là
Tú tài Nguyễn Tự Tân đã tập hợp 3.000 nghĩa quân kéo về tỉnh thành đòi các quan đầu
tỉnh cấp khí giới, lương thực để hưởng ứng chiếu Cần vương, nhưng quyền Bố chánh Lê
Duy Thụy và quyền Án sát Nguyễn Văn Dụ đã tìm cách từ chối. Ngay trong đêm ấy, Lê
Trung Đình làm lễ tế cờ ở bãi sông Trà Khúc trước đền Văn Thánh (Văn Miếu Quảng
Ngãi), phát binh vượt sông tấn công tỉnh thành.
Được Hiệp quản Trần Tu, Thành thủ úy Nguyễn Côn và binh lính yêu nước tại tỉnh thành
làm nội ứng, nghĩa quân đã nhanh chóng chiếm được tỉnh thành, bắt giam quyền Bố chánh
Lê Duy Thụy, quyền Án sát Nguyễn Văn Dụ, đồng thời phát động phong trào kháng chiến
ra khắp toàn tỉnh Quảng Ngãi để chuẩn bị cuộc kháng chiến lâu dài dưới ngọn cờ Cần
vương.
Ngày 17.7.1885, do sự phản bội của Nguyễn Thân và Đinh Văn Hội, cuộc khởi nghĩa Lê
Trung Đình bị đàn áp, thủ lĩnh Lê Trung Đình bị xử tử, song sự kiện lịch sử này không chỉ
có ý nghĩa to lớn đối với Quảng Ngãi mà còn có vị trí quan trọng trong cuộc đấu tranh yêu
nước chống Pháp trong cả nước. Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên hưởng ứng phong trào
Cần vương cứu nước, đóng vai trò châm ngòi và khởi động cho nhiều cuộc khởi nghĩa ở
các tỉnh bùng nổ ngay sau đó, làm cho kẻ thù và tay sai hoảng hốt, lo sợ.
Sau khi cuộc khởi nghĩa Lê Trung Đình thất bại, những thủ lĩnh còn lại của Nghĩa hội
Quảng Ngãi như Nguyễn Bá Loan, Tôn Tường, Thái Thú, Nguyễn Vịnh, Nguyễn Tấn Kỳ,
Nguyễn Lân, Nguyễn Quý... đã cùng nhau tập hợp lực lượng cũ, phát triển thêm lực lượng
mới (lên đến 12.000 người), đặt dưới sự thống lãnh của Nguyễn Bá Loan. Tinh thần yêu
nước của phong trào thể hiện trong khẩu hiệu đấu tranh: "Tiễu tặc, trừ gian, bình quốc
loạn", thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Ngoài lực lượng ở trung
châu, các thủ lĩnh của phong trào còn huy động lực lượng kháng chiến của nhân dân miền
núi, nổi bật là đội quân của các tù trưởng miền núi Đinh Đoàn, Đinh Đầu ở Ba Tơ ; Đinh
Tăm, Đinh Rin, Đinh Mút ở Minh Long ; Đinh Ó ở Sơn Hà; Đinh Bó ở Trà Bồng ,... Sự
thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh đã phản ánh tinh thần đoàn kết
và quyết tâm cứu nước của nhân dân các dân tộc Quảng Ngãi trong phong trào yêu nước
chống Pháp và tay sai, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
Lịch sử địa phương quảng ngãi 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử địa phương quảng ngãi 8 - Người đăng: Hoàng Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lịch sử địa phương quảng ngãi 8 9 10 857