Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử hình thành và phát triển của huyện Phú Tân An Giang

Được đăng lên bởi nguyenphuong50501
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3714 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họ và tên:…………………….

THAM GIA CUỘC THI

Đơn vị: …………………........

“ PHÚ TÂN 45 NĂM XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN”

Câu 1: Đồng chí, anh (chị) hãy cho biết huyện Phú Tân được thành lập vào tháng, năm
nào? Địa giới hành chính lúc bấy giờ, kể tên từng xã? Ban cán sự Phú Tân lúc mới thành
lập?
Trả lời:
- Phú Tân được thành lập vào tháng 12 năm 1968.
- Địa giới hành chính bấy giờ của Phú Tân thuộc tỉnh Châu Đốc, nằm trong bốn xã của quận Tân
Châu là Long Sơn, Phú Lâm, Phú An, Hoà Hảo và bốn xã của quận Châu Phú là Hoà Lạc, Hưng
Nhơn, Hiệp Xương, Bình Thạnh Đông.
- Ban cán sự gồm các đồng chí : Phan Văn Khởi (Sáu Tân) – Trưởng ban, Võ Văn Nô – Phó ban,
Ủy viên: Đào Công Nghiệp, Lý Kim Xem, Nguyễn Văn Mới, Tô Sĩ Hồng.
Cán bộ: Bảy Lâm, Út Nhuận, Hai Chà, Ba Dung, Hai Nga, Út Ánh, Năm Mai, Hai Huế, Bảy
Dược, Ba Ngọc, Tư Mến…v.v
Câu 2: Hãy cho biết nhiệm vụ chính của Đảng bộ Phú Tân chống phá địch bình định giai
đoạn 1968 – 1972?
Trả lời:
Nhiệm vụ chính của Đảng bộ Phú Tân chống phá địch bình định giai đoạn 1968 – 1972:
“Làm sao chuyển biến được tình hình, cũng cố lại cơ sở cách mạng cũ, phát triển số mới; cô
lập ác ôn, phân hóa lừng chừng, tranh thủ bên trên, nắm quần chúng tín đồ Hòa Hảo; phát động
phong trào đấu tranh, tạo thế và lực mới cho cách mạng”.
- Cố gắng bám dân xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng cách mạng tại chỗ, đẩy mạnh phong trào
đấu tranh chính trị, binh vận nhằm đánh bại âm mưu đôn binh, bắt lính của địch.
- Yêu cầu quan trọng là gầy dựng cơ sở trong quần chúng tín đồ, tuyên truyền giáo dục cho đồng
bào thấy âm mưu thâm độc của địch bắt tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vào phòng vệ dân sự để làm
lực lượng dự trữ cho âm mưu kéo dài chiến tranh của chúng.
Câu 3: Hãy kể tên các đồng chí Trưởng ban cán sự Đảng bộ huyện Phú Tân giai đoạn 1968
đến 1975?
Trả lời:
Các đồng chí Trưởng ban cán sự Đảng bộ huyện Phú Tân giai đoạn 1968 – 1975:
- Giai đoạn 1968 – 1971: Đồng chí Phan Văn Khởi (Sáu Tân).
- Giai đoạn 1971 – 1974 và đầu năm1975 – 5/1975: Đồng chí Dương Thị Bình (Tư Bình)
huyện Phú Tân A
- Giai đoạn 1974 – 1975:

+ Giữa năm 1974 – đầu năm 1975: Đồng chí Phan Hữu Lập (Sáu Lập) huyện Phú Tân A.
+ Giữa năm 1974 – 5/1975: Đồng chí Nguyễn Văn Ba (Bảy Tạo) – huyện Phú Tân B.
Câu 4: Trong giai đoạn 1973 – 1975 Đảng bộ huyện Phú Tân đã đề ra chủ trương nhiệm
vụ, yêu cầu và ý định chiến đấu như thế nào để tiến tới giải phóng huyện Phú Tân?
Trả lời:
Trên cơ sở đánh giá tình hình ta địch, căn cứ vào chỉ đạo của Tỉnh ủy, trong giai đoạn 1973 –
1975 Đảng bộ huyện Phú Tân đã ...
Họ và tên:……………………. THAM GIA CUỘC THI
Đơn vị: …………………........ “ PHÚ TÂN 45 NĂM XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN”
Câu 1: Đồng chí, anh (chị) hãy cho biết huyện Phú Tân được thành lập vào tháng, năm
nào? Địa giới hành chính lúc bấy giờ, kể tên từng xã? Ban cán sự Phú Tân lúc mới thành
lập?
Trả lời:
- Phú Tân được thành lập vào tháng 12 năm 1968.
- Địa giới hành chính bấy giờ của Phú Tân thuộc tỉnh Châu Đốc, nằm trong bốn xã của quận Tân
Châu là Long Sơn, Phú Lâm, Phú An, Hoà Hảo và bốn của quận Châu PhúHoà Lạc, Hưng
Nhơn, Hiệp Xương, Bình Thạnh Đông.
- Ban cán sự gồm các đồng chí : Phan Văn Khởi (Sáu Tân) – Trưởng ban, Võ Văn Nô – Phó ban,
Ủy viên: Đào Công Nghiệp, Lý Kim Xem, Nguyễn Văn Mới, Tô Sĩ Hồng.
Cán bộ: Bảy Lâm, Út Nhuận, Hai Chà, Ba Dung, Hai Nga, Út Ánh, Năm Mai, Hai Huế, Bảy
Dược, Ba Ngọc, Tư Mến…v.v
Câu 2: Hãy cho biết nhiệm vụ chính của Đảng bộ Phú Tân chống phá địch bình định giai
đoạn 1968 – 1972?
Trả lời:
Nhiệm vụ chính của Đảng bộ Phú Tân chống phá địch bình định giai đoạn 1968 – 1972:
“Làm sao chuyển biến được tình hình, cũng cố lại sở cách mạng cũ, phát triển số mới;
lập ác ôn, phân hóa lừng chừng, tranh thủ bên trên, nắm quần chúng tín đồ Hòa Hảo; phát động
phong trào đấu tranh, tạo thế và lực mới cho cách mạng”.
- Cố gắng bám dân xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng cách mạng tại chỗ, đẩy mạnh phong trào
đấu tranh chính trị, binh vận nhằm đánh bại âm mưu đôn binh, bắt lính của địch.
- Yêu cầu quan trọng là gầy dựng cơ sở trong quần chúng tín đồ, tuyên truyền giáo dục cho đồng
bào thấy âm mưu thâm độc của địch bắt tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vào phòng vệ dân sự để làm
lực lượng dự trữ cho âm mưu kéo dài chiến tranh của chúng.
Câu 3: Hãy kể tên các đồng chí Trưởng ban cán sự Đảng bộ huyện Phú Tân giai đoạn 1968
đến 1975?
Trả lời:
Các đồng chí Trưởng ban cán sự Đảng bộ huyện Phú Tân giai đoạn 1968 – 1975:
- Giai đoạn 1968 – 1971: Đồng chí Phan Văn Khởi (Sáu Tân).
- Giai đoạn 1971 – 1974 và đầu năm1975 – 5/1975: Đồng chí Dương Thị Bình (Tư Bình)
huyện Phú Tân A
- Giai đoạn 1974 – 1975:
Lịch sử hình thành và phát triển của huyện Phú Tân An Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử hình thành và phát triển của huyện Phú Tân An Giang - Người đăng: nguyenphuong50501
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lịch sử hình thành và phát triển của huyện Phú Tân An Giang 9 10 909