Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử học thuyết kinh tế

Được đăng lên bởi Tuyết Nhi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Em hãy trình bày các thành tựu giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học- kĩ thuật
của nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.
Câu 2: Bằng những sự kiện lịch sử em hãy làm sáng tỏ nhận định sau: Dưới thời vua Lê
Thánh Tông (1460- 1497) chế độ phong kiến phát triển đến đỉnh cao trên tất cả các lĩnh
vực.
Câu 3: Nhà nước và nhân dân đại việt trong các thế kỉ X-XV đã làm gì để phát triển kinh
tế nông nghiệp? Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa như thế nào?
Câu 4: Bằng 1 số sự kiện lịch sử tiêu biểu, hãy làm sáng tỏ những đóng góp của phong
trào Tây Sơn đối với tiến trình lịch sử dân tộc?
Câu
Câu 1

Câu 2

Nội dung
Giáo dục: Tk X-XV, gd Đại Việt từng bước hoàn thiện và phát triển, đào tạo qlại là chủ yếu.
-1070, Lý thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu. 1075, khoa thi đầu tiên tổ chức kinh thành.
-Sang thời Trần, giáo dục ,thi cử được qui định chặt chẽ hơn.
-Thời Lê Sơ,nhà nước qui định: cứ 3 năm tổ chức kì thi Hội để chọn tiến sĩ.Riêng thời Lê
thánh Tông tổ chức 12 kì thi Hội, có 501 người đổ tiến sĩ.1484, nhà nước cho dựng bia tiến sĩ.
Nhiều trí thức tài giỏi góp phần xây dựng đất nước.
* Văn học: - Ban đầu vh mang nặng tư tưởng Phật giáo.Từ thời Trần , vh dân tộc càng phát
triển. Đề tài: công cuộc xd đất nước và k/c chống ng/xâm.
-Tác phẩm tiêu biểu: Hịch tướng sĩ, Phú sông Bạch Đằng,Bình Ngô Đại Cáo....
- Thơ Nôm : “Hồng Đức Quốc âm thi tập” của LTT, “Quốc âm thi tập” của Ng Trãi.
* Nghệ thuật:
- Kiến trúc: tiêu biểu Chùa Một Cột, chùa Dâu, chùa phật Tích, tháp Báo Thiên, tháp Phổ
Minh. Kinh đô Thăng Long xd thời Lý, thành Nhà Hồ, tháp Chăm...
-Điêu khắc: rồng mình trơn cuộn trong lá bồ đề, chân cột hình hoa sen nở, các bức phù điêu
cô tiên, vũ nữ vừa múa vừa đánh đàn...
-Sân khấu: tuồng chèo ngày càng phát triển, thời Lý đã có múa rối nước.
-Âm nhạc pt với các dụng cụ như sáo ,trống cơm...Ca múa trong lễ hội dân gian khá phổ biến.
* KH-KT: - Sử học: “Đại Việt sử kí” của Lê Văn Hưu triều Trần.
-Địa lí: “ Lam Sơn thực lục “ ,” Dư địa chí” của Ng Trãi, “ Hồng Đức Bản Đồ “
-Toán học: “ Đại thành toán pháp” của Lương thế Vinh,” Lập Thành Toán Pháp” của Vũ Hữu.
-Quân sự: “ Binh thư yếu lược” , “ Vạn Kiếp tông bí truyền thư” của Trần Hưng Đạo.
- Kĩ thuật: Chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến lầu... của Hồ Nguyên Trừng






Bộ máy nhà nước từ TW đến địa phương hoàn chỉnh, kiện toàn. Đứng đầu nhà nước là
vua, dưới vua là 6 quan thượng thư đứng đầu 6 bộ.....ở địa phương, cả nước chia làm 13
đạo thừa tuyên.....
Pháp luật: Bộ Quốc triều hình luật có nội...
Câu 1: Em hãy trình bày các thành tựu giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học- kĩ thuật
của nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.
Câu 2: Bằng những sự kiện lịch sử em hãy làm sáng tỏ nhận định sau: Dưới thời vua Lê
Thánh Tông (1460- 1497) chế độ phong kiến phát triển đến đỉnh cao trên tất cả các lĩnh
vực.
Câu 3: Nhà nước và nhân dân đại việt trong các thế kỉ X-XV đã làm gì để phát triển kinh
tế nông nghiệp? Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa như thế nào?
Câu 4: Bằng 1 số sự kiện lịch sử tiêu biểu, hãy làm sáng tỏ những đóng góp của phong
trào Tây Sơn đối với tiến trình lịch sử dân tộc?
Câu Nội dung
Câu 1 Giáo dục: Tk X-XV, gd Đại Việt từng bước hoàn thiện và phát triển, đào tạo qlại là chủ yếu.
-1070, Lý thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu. 1075, khoa thi đầu tiên tổ chức kinh thành.
-Sang thời Trần, giáo dục ,thi cử được qui định chặt chẽ hơn.
-Thời Lê Sơ,nhà nước qui định: cứ 3 năm tổ chức kì thi Hội để chọn tiến sĩ.Riêng thời Lê
thánh Tông tổ chức 12 kì thi Hội, có 501 người đổ tiến sĩ.1484, nhà nước cho dựng bia tiến sĩ.
Nhiều trí thức tài giỏi góp phần xây dựng đất nước.
* Văn học: - Ban đầu vh mang nặng tư tưởng Phật giáo.Từ thời Trần , vh dân tộc càng phát
triển. Đề tài: công cuộc xd đất nước và k/c chống ng/xâm.
-Tác phẩm tiêu biểu: Hịch tướng sĩ, Phú sông Bạch Đằng,Bình Ngô Đại Cáo....
- Thơ Nôm : “Hồng Đức Quốc âm thi tập” của LTT, “Quốc âm thi tập” của Ng Trãi.
* Nghệ thuật:
- Kiến trúc: tiêu biểu Chùa Một Cột, chùa Dâu, chùa phật Tích, tháp Báo Thiên, tháp Phổ
Minh. Kinh đô Thăng Long xd thời Lý, thành Nhà Hồ, tháp Chăm...
-Điêu khắc: rồng mình trơn cuộn trong lá bồ đề, chân cột hình hoa sen nở, các bức phù điêu
cô tiên, vũ nữ vừa múa vừa đánh đàn...
-Sân khấu: tuồng chèo ngày càng phát triển, thời Lý đã có múa rối nước.
-Âm nhạc pt với các dụng cụ như sáo ,trống cơm...Ca múa trong lễ hội dân gian khá phổ biến.
* KH-KT: - Sử học: “Đại Việt sử kí” của Lê Văn Hưu triều Trần.
-Địa lí: “ Lam Sơn thực lục “ ,” Dư địa chí” của Ng Trãi, “ Hồng Đức Bản Đồ “
-Toán học: “ Đại thành toán pháp” của Lương thế Vinh,” Lập Thành Toán Pháp” của Vũ Hữu.
-Quân sự: “ Binh thư yếu lược” , “ Vạn Kiếp tông bí truyền thư” của Trần Hưng Đạo.
- Kĩ thuật: Chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến lầu... của Hồ Nguyên Trừng
Câu 2 Bộ máy nhà nước từ TW đến địa phương hoàn chỉnh, kiện toàn. Đứng đầu nhà nước là
vua, dưới vua là 6 quan thượng thư đứng đầu 6 bộ.....ở địa phương, cả nước chia làm 13
đạo thừa tuyên.....
Pháp luật: Bộ Quốc triều hình luật có nội dung tiến bộ.....
Kinh tế: nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp......đều phát triển
Văn hóa: giáo dục : tổ chức 12 kì thi Hội, có 501 tiến sĩ....
Lịch sử học thuyết kinh tế - Trang 2
Lịch sử học thuyết kinh tế - Người đăng: Tuyết Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lịch sử học thuyết kinh tế 9 10 914