Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI

Được đăng lên bởi Đỗ Thanh Tú
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3401 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA HÀNH CHÍNH-NHÀ NƯỚC
BỘ MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

HÀ NỘI - 2014

1

BẢNG TỪ VIẾT TẮT
BT
CAND
CTQG
ĐHQG
GV
GVC
KHXH
KTĐG
LVN
MT
NC
TC
VĐ

2

BT
Công an nhân dân
Chính trị quốc gia
Đại học quốc gia
Giảng viên
Giảng viên chính
Khoa học xã hội
Kiểm tra đánh giá
LVN
Mục tiêu
Nghiên cứu
Tín chỉ
Vấn đề

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA HÀNH CHÍNH-NHÀ NƯỚC
BỘ MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Hệ đào tạo:
Tên môn học:
Số tín chỉ:
Loại môn học:

Cử nhân ngành luật học (chính quy)
Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
02
Tự chọn

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
1. ThS. Trần Hồng Nhung - GV, Phụ trách Bộ môn
E-mail: nhungshl@yahoo.com
2. Phạm Việt Hà - GV
E-mail: phamvietha1960@gmail.com
3. ThS. Hà Thị Lan Phương - GVC
E-mail: haphuonghcnn@yahoo.com
4. ThS. Trần Thị Hoa - GV
E-mail: maihoa1204@gmail.com
5. ThS. Phạm Thị Thu Hiền - GV
E-mail: hienphamanh@yahoo.com
* Văn phòng Bộ môn lịch sử nhà nước và pháp luật
Phòng 501, nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội
Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04-38352357
E-mail: lichsunnpl@gmail.com
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).
2. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới là môn khoa học pháp lí cơ sở
đồng thời là môn khoa học lịch sử, cung cấp những kiến thức cơ bản
về quá trình hình thành, phát triển và thay thế của các kiểu nhà nước
và pháp luật trên thế giới qua các thời kì lịch sử, nhằm hình thành tư
duy và phương pháp nhận thức khoa học đúng đắn về những vấn đề
3

cơ bản của lịch sử nhà nước và pháp luật. Nội dung chủ yếu của môn
học này gồm các vấn đề:
- Quá trình ra đời của nhà nước và pháp luật;
- Quá trình hình thành và phát triển của một số nhà nước điển hình
qua các thời kì lịch sử;
- Quá trình ra đời và những nội dung cơ bản của pháp luật một số
nước điển hình qua các thời kì lịch sử.
3. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC
Vấn đề 1. Quá trình ra đời của nhà nước và pháp
luật thời kì cổ đại
1.
Chế độ công xã nguyên thuỷ
2.
Quá trình hình thành nhà nước và pháp luật thời kì cổ đại
Vấn đề 2. Nhà nước và pháp luật thời kì cổ đại
1.
Nhà nước và pháp luật phương Đông cổ đại
1.1. Cơ sở hình thành và phát triển của nhà nước và pháp luật phương Đông
1.2. Chức năng, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, hình thức chính thể
nhà nước của một số nước phương Đông điển hình
1.3. Pháp luật phương Đông cổ đại
2.
Nhà nước và pháp luật phương Tây cổ đại
2.1. Cơ sở hình thành và phát triển của nhà nước và pháp luật phương Tây
2.2....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA HÀNH CHÍNH-NHÀ NƯỚC
BỘ MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
HÀ NỘI - 2014
1
LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI - Người đăng: Đỗ Thanh Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI 9 10 320