Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử thành phố HCM

Được đăng lên bởi Truc Kim
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1173 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Thời cổ đại
Vào thời kỳ cổ đại, khu vực nay là Thành phố Hồ Chí Minh thuộc đế quốc Phù
Nam. Đầu thế kỷ 17 trên một khu vực rộng lớn, dân cư thưa thớt, nằm trong khu vực
tranh chấp ảnh hưởng giữa Chân Lạp và Chiêm Thành chỉ ghi nhận 2 ngôi làng nhỏ của
người Chân Lạp. Một tên Prei Nokor (nay là vùng Chợ Lớn), một mang tên Kas Krobei
(nay là khu vực quận 2)

Từ thế kỷ VII đến thế kỷ IX, sự tan rã của vương quốc Phù Nam đã có tác
động và ảnh hưởng ít nhiều đến khu vực Nam Bộ.
Đầu thế kỷ IX, Thủy và Lục Chân Lạp thống nhất mở đầu cho thời đại
Angkor. Tuy nhiên, trong suốt thế kỷ IX đến XI, đất Sài Gòn Gia Định, hầu như
đứng ngoài những ảnh hưởng của văn hóa Angkor.
Từ thế kỷ XII trở đi sự tranh chấp và chiến tranh giữa các vương quốc cổ có
xu hướng bành trướng, nhất là giữa Champa với Chân Lạp, giữa Champa với Đại
Việt, cũng như sự mở rộng của vương quốc Xiêm La. Vùng đất Gia Định, Sài Gòn
lại nằm trên lằn ranh của các cuộc tranh chấp đó. Sự tranh chấp kéo dài nhiều thế
kỷ cho đến thế kỷ XVI khi các chúa Nguyễn tìm cách gây ảnh hưởng của mình với
quốc vương Chân Lạp và nhắm đến những mục đích lâu dài về sau này.
Cuộc tranh chấp giữa các thế lực phong kiến, của các vương quốc cổ, đã
xáo trộn các cộng đồng cư dân, dồn họ lùi sâu vào các rừng rậm nhiệt đới ở Đông
Nam Bộ, Nam Tây Nguyên. Không ít địa bàn cư trú của họ trên vùng đất Sài Gòn Gia Định và Đông Nam Bộ trở nên hoang hóa, vô chủ. "Như vậy từ thế kỷ XIII
đến thế kỷ XVII, vùng đất giữa lưu vực sông Tiền hình như đang ở trong cơ cấu cư
dân. Những nhóm người thưa thớt chỉ còn quần tụ ở một số thị trấn cổ ở Vũng Tàu
- Bà Rịa, Prei Nokor..." 1698, Nguyễn Phước Chu - tức chúa Minh - sai Thống suất
Nguyễn Hữu Kính (thường đọc Cảnh) vào Nam kinh lý và lập phủ Gia Định.
Nhưng trước đó, có lẽ hàng thế kỷ, nhiều sử liệu cho thấy người Việt Nam đã tới
buôn bán và khẩn hoang lập đấp rải rác trong đồng bằng sông Mê Kông ở châu thổ
miền Nam và sông Mê Nam bên Xiêm rồi.
2. Công cuộc khai đường mở lối
2.1 Thời chúa Nguyễn và nhà Nguyễn
Năm 1618, vua Chey Chettha II của Chân Lạp lên ngôi. Ngài liền cho xây cung
điện nguy nga tại U Đông, rồi cử hành lễ cưới trọng thể với công nữ Ngọc Vạn, con chúa
Sãi, Nguyễn Phước Nguyên). Hoàng hậu Sam Đát Việt Nam cho đem nhiều người đồng

hương tới Campuchia, có người được làm quan lớn trong triều, có người làm các nghề
thủ công và có người buôn bán hay vận chuyển hàng hóa. Bà giữ vai trò rất quan trọng
trong việc bang giao giữa hai nước, làm cơ sở cho việc tiền xuống phía nam của N...
1. Thời cổ đại
Vào thời kỳ cổ đại, khu vực nay Thành phố Hồ Chí Minh thuộc đế quốc Phù
Nam. Đầu thế kỷ 17 trên một khu vực rộng lớn, dân thưa thớt, nằm trong khu vực
tranh chấp ảnh hưởng giữa Chân Lạp và Chiêm Thành chỉ ghi nhận 2 ngôi làng nhỏ của
người Chân Lạp. Một tên Prei Nokor (nay vùng Chợ Lớn), mt mang n Kas Krobei
(nay là khu vực quận 2)
Từ thế k VII đến thế k IX, s tan rã của vương quốc Phù Nam đã tác
động và ảnh hưởng ít nhiều đến khu vực Nam Bộ.
Đầu thế kỷ IX, Thủy và Lục Chân Lạp thống nhất mở đầu cho thời đại
Angkor. Tuy nhiên, trong suốt thế kỷ IX đến XI, đất Sài Gòn Gia Định, hầu như
đứng ngoài những ảnh hưởng của văn hóa Angkor.
Từ thế kỷ XII trở đi sự tranh chấp và chiến tranh giữa các vương quốc cổ có
xu hướng bành trướng, nhất giữa Champa với Chân Lạp, giữa Champa với Đại
Việt, ng như sự mở rộng của vương quốc Xiêm La. Vùng đất Gia Định, Sài Gòn
lại nằm trên lằn ranh của các cuộc tranh chấp đó. Sự tranh chấp kéo dài nhiều thế
kỷ cho đến thế kỷ XVI khi các chúa Nguyễn tìm cách y ảnh ởng của mình với
quốc vương Chân Lạp và nhắm đến những mục đích lâu dài về sau này.
Cuộc tranh chấp giữa các thế lực phong kiến, của các vương quốc cổ, đã
xáo trộn các cộng đồng dân, dồn họ lùi sâu vào các rừng rậm nhiệt đới ở Đông
Nam Bộ, Nam Tây Nguyên. Không ít địa bàn cư trú của họ trên vùng đất Sài Gòn -
Gia Định và Đông Nam Bộ trở nên hoang hóa, chủ. "Như vậy từ thế kỷ XIII
đến thế kỷ XVII, vùng đất giữa lưu vực sông Tiền hình như đang ở trong cơ cấu cư
dân. Những nhóm người thưa thớt chỉ còn quần tụ ở một số thị trấn cổ ở Vũng Tàu
- Bà Rịa, Prei Nokor..." 1698, Nguyễn Phước Chu - tức chúa Minh - sai Thống suất
Nguyễn Hữu Kính (thường đọc Cảnh) vào Nam kinh lập phủ Gia Định.
Nhưng trước đó, có lẽ hàng thế kỷ, nhiều sử liệu cho thấy người Việt Nam đã tới
buôn bán và khẩn hoang lập đấp rải rác trong đồng bằng sông Mê Kông ở châu thổ
miền Nam và sông Mê Nam bên Xiêm rồi.
2. Công cuộc khai đường mở lối
2.1 Thời chúa Nguyễn và nhà Nguyễn
Năm 1618, vua Chey Chettha II ca Chân Lạp n ngôi. Ngài liền cho xây cung
điện nguy nga tại U Đông, rồi cử hành l cưới trọng thể với công nữ Ngọc Vạn, con chúa
Sãi, Nguyễn Phước Nguyên). Hoàng hậu Sam Đát Việt Nam cho đem nhiều người đồng
Lịch sử thành phố HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử thành phố HCM - Người đăng: Truc Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Lịch sử thành phố HCM 9 10 152