Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử thế giới cận đại - Nội chiến Hoa Kỳ

Được đăng lên bởi oneclick
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: Cao Thị Lan Chi
Lớp: Sử 2C _ Nhóm 7

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Nội Chiến Hoa Kỳ _ Nhóm 7 Trang 1

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Phạm Thị Kim Yến
Huỳnh Ngọc Phụng
Nguyễn Thị Thùy Linh
Trần Thị Thu Vân
Tô Thị Việt Trinh
Nguyễn Thùy Trang

NỘI DUNG CHÍNH
I.

Nước Mĩ nửa đầu thế kỷ XIX. Tiền đề của cuộc
nội chiến
1)

Quá trình mở rộng lãnh thổ của Mĩ

Nội Chiến Hoa Kỳ _ Nhóm 7 Trang 2

Tình hình kinh tế ở hai miền Nam – Bắc
3)
Tình hình chính trị - xã hội
Cuộc nội chiến 1861 - 1865
1)
Cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai phe
2)
Diễn biến của cuộc nội chiến
3)
Kết quả và ý nghĩa
Nước Mĩ sau cuộc nội chiến
2)

II.

III.

I.

-

-

-

Nước Mĩ nửa đầu thế kỷ XIX. Tiền đề của cuộc nội
chiến
1) Quá trình mở rộng lãnh thổ của Mĩ
Sau khi giành được độc lập vào cuối thế kỷ XVIII,
cùng với công cuộc bành trướng đất đai về phía Tây,
chủ nghĩa tư bản Mĩ đã mưu toan mở rộng sự thống trị
của mình ở châu Mĩ Latinh.
Học thuyết Mônrô ra đời (2/1823) nêu khẩu hiệu “châu
Mĩ là của người châu Mĩ”.
Trong nửa phần đầu của thế kỷ XIX, nước Mĩ đã dùng
nhiều phương thức khác nhau để mở rộng lãnh thổ của
họ.

Nội Chiến Hoa Kỳ _ Nhóm 7 Trang 3



Đây là 13 Bang đầu tiên sau khi giành được độc lập và
một số vùng đất mà Mĩ đã mở rộng được về phía Tây.
 Năm 1803, Mĩ mua được từ Pháp vùng đất
Louisiana.



Năm 1811, Mĩ lại cưỡng chiếm vùng phía Tây
Florida (là thuộc địa của Tây Ban Nha). Đến năm

Nội Chiến Hoa Kỳ _ Nhóm 7 Trang 4

1818, Mĩ dùng cách rúng ép để mua vùng phía
Đông Florida.



Năm 1846, Mĩ đoạt lấy một phần đất tại Oregon từ
trong tay của nước Anh.

Nội Chiến Hoa Kỳ _ Nhóm 7 Trang 5



Năm 1845, Mĩ sát nhập vùng Texas (vùng này
nguyên là lãnh thổ của Mêhicô). Về sau Mĩ lại
thông qua một cuộc chiến tranh với Mêhicô (1846
– 1848) thôn tính được một vùng lãnh thổ rộng
lớn của nước này, bao gồm các tiểu bang như
California, Arizona, Nevada, New Mêhicô hiện
nay, …

Như vậy, đến giữa thế kỷ XIX, lãnh thổ của nước Mĩ đã
mở rộng ra đến tận bờ biển Thái Bình Dương.
2) Tình hình kinh tế ở hai miền Nam – Bắc
Cho đến trước cuộc nội chiến, trong gần 100 năm, kinh
tế Mĩ chủ yếu phát triển theo hai con đường khác nhau ở hai
miền Nam – Bắc.
 Miền Bắc
- Phát triển theo con đường kinh tế Tư bản chủ nghĩa.
- Ngành công nghiệp phát triển sớm nhất là ngành dệt sợi
bông vải, kế đến là các ngành khai mỏ, luyện kim,…
Ngay từ năm 1814, công nghiệp Mĩ đã bắt đầu sử dụng máy
móc. Từ đó trở đi, máy móc được sử dụng trong nhiều ngành
-

Nội Chiến Hoa Kỳ _ Nhóm 7 Trang 6

công nghiệp khác. Chế độ sản xuấ...
GVHD: Cao Thị Lan Chi
Lớp: Sử 2C _ Nhóm 7
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
Nội Chiến Hoa Kỳ _ Nhóm 7 Trang 1
Lịch sử thế giới cận đại - Nội chiến Hoa Kỳ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử thế giới cận đại - Nội chiến Hoa Kỳ - Người đăng: oneclick
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Lịch sử thế giới cận đại - Nội chiến Hoa Kỳ 9 10 962