Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử thư pháp (Sưu tầm nghiên cứu)

Được đăng lên bởi titxinh154
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tinh hoa chữ việt

LỊCH SỬ THƯ PHÁP
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Ngoc Anh Nguyen

13

LỊCH SỬ THƯ PHÁP
January 1, 2013

LỊCH SỬ THƯ PHÁP
Thư pháp là một hệ thống các phương pháp, phép tắc, chuẩn mực viết chữ, bền vững
trên một quan điểm, hệ quy chiếu nào đó. Thư pháp trong tiêng Anh là Calligraphy, trong
tiếng Pháp là Calligraphe, trong tiếng Nhật là thư đạo (Shodo), trong tiếng Hán là ShuFa...Ở
từng thời kỳ, từng đất nước và từng nền văn hóa thư pháp lại được thể hiện theo một cách
đặc trưng riêng. Để hiểu được lịch sử hình thành của thư pháp chúng ta phải xem lại từng
thời kỳ, từng giai đoạn, từng dấu vết lịch sử bắt đầu từ cái nôi của nó: Đất nước Trung Hoa.
1. Thư pháp Trung Quốc:
Từ cổ xưa đến ngày nay, về thư thể, có thể nói cơ bản có năm loại: Triện, lệ, khải
(chân), hành, thảo. Những thể chữ này, tuỳ theo sự phát triển của lịch sử và đời sống
xã hội đã không ngừng diễn biến thay đổi. Theo những ghi chép trong sách xưa, thì
trước khi xuất hiện chữ Triện, đã có một loại văn tự cổ từ thời trước đó, tương truyền
do Thương Hiệt sáng tạo ra, là khởi nguyên chính thức của văn tự Trung Quốc, nhưng
đây chỉ là truyền thuyết, còn chưa có khảo cứu được hư thực thế nào.
Thời Ân, Thương người ta dùng mai rùa, xương thú để xem bói, trên đó có khắc các
lời bói (bốc từ), là những chữ tượng hình, gọi là giáp cốt văn.
Đến thời Chu Tuyên Vương, một vị quan thái sử tên Trứu đem những cổ văn từ
trước, chỉnh lý thành một thể chữ mới, gọi là Trứu văn, Trứu triện, đại triện. Đời Chu
còn có một loại chữ gọi là thạch cổ văn (chữ trên trống đá), là loại chữ mà quý tộc
chư hầu khi đi săn bắn ở Kỳ Sơn cho ghi lại sự việc, dùng khắc vào đá, lấy từ chữ
Trứu triện và có chỉnh lý đôi chút, cũng thuộc vào loại chữ đại triện. Những chữ đại
triện đến nay còn thấy được, có thể nói tiêu biểu nhất có: Mao công đỉnh, Tụng đỉnh,
…chữ mang phong cách tông Chu, thuần hậu, ngay ngắn, nét chữ tròn đều, trầm,
nặng. Cùng thời kỳ này, vùng Kinh Sở còn có một kiểu viết chữ rộng, thưa hơn, mà
tiêu biểu là Tản thị bàn, có phong cách rất hùng vĩ. Những loại chữ khắc trên chuông,
đỉnh, và các đồ thờ cúng kim loại khác, còn được gọi là kim văn.
Đời Tần, để thống nhất văn tự của sáu nước, thừa tướng Lý Tư đã tiến hành lược bỏ
những nét phức tạp của chữ đại triện đi, giữ lại những điểm hợp lý, sáng tạo ra thể
chữ tiểu triện. Loại chữ này có nét chữ nhỏ, dài hơn, hình chữ cũng tề chỉnh, cân đối.
Các chiếu bản thời Tần hầu hết đều dùng chữ tiểu triện.

LỊCH SỬ THƯ PHÁP

Page 2

LỊCH SỬ THƯ PHÁP
January 1, 2013

Trải q...
Tinh hoa ch vit
13
LCH S THƯ PHÁP
BÀI TP V NHÀ
Ngoc Anh Nguyen
Lịch sử thư pháp (Sưu tầm nghiên cứu) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử thư pháp (Sưu tầm nghiên cứu) - Người đăng: titxinh154
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Lịch sử thư pháp (Sưu tầm nghiên cứu) 9 10 772