Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử Triết học

Được đăng lên bởi Khanh Tran
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vào thế kỷ IX - VII  trước công nguyên nền sản xuất chiếm hữu nô lệ ở Hy Lạp cực kỳ phát triển. Đây là thời kỳ nhân loại chuyển từ thời đại đồ đồng sang thời đại đồ sắt. Với việc xuất hiện các quan hệ tiền - hàng đã làm cho thương mại và trao đổi hàng hóa được tăng cường. Người Hy Lạp đã đóng được thuyền lớn cho phép họ vượt biển Địa Trung Hải tiến đến những miền đất mới. Lãnh thổ và thuộc địa của Hy Lạp được mở rộng tạo điều kiện cho giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.

	Đồng thời với sự phát triển của sản xuất xã hội thời kỳ này Hy Lạp đã xuất hiện tư tưởng tư hữu và sau đó là chế độ tư hữu về của cải, quan hệ sản xuất và tổ chức xã hội cũ bị đảo lộn. Điều đó buộc mỗi người cần ý thức và suy nghĩ tìm ra một lập trường sống phù hợp với hoàn cảnh mới. Triết học ra đời ở đây là đáp ứng đòi hỏi ấy và giúp con người không chỉ tuân theo những quan niệm cũ mà cần phê phán những giá trị, chuẩn mực xã hội cu, đồng thời xây dựng một thế giới  quan mới.
	Thời kỳ này phân công lao động phát triển cho phép trong xã hội xuất hiện những người chuyên lao động trí óc. Điều đó tạo điều kiện nảy sinh các tư tưởng  triết học. Ngay từ khi mới ra đời, các tư tưởng triết học đã mang tính giai cấp sâu sắc - là thế giới quan của giai cấp chủ nô, các tri thức triết học dần dần trở thành các tư tưởng thống trị trong xã hội nô lệ.

	Thời kỳ này đã xuất hiện các tri thức khoa học sơ khai  như phát hiện ra lịch 1 năm 12 tháng với 365 ngày của Talet, những   phát kiến về toán học của Talet và Pitago, hình học Ơclít, vật lý học của Acsimét... đã tạo điều kiện rất lớn thúc đẩy sự hình thành triết học. Những khám phá khoa học đầu tiên này của người cổ đại đã cho thấy sự giả dối của bức tranh vũ trụ quan và nhân sinh quan tôn giáo, thần thoại, đòi hỏi con người phải có cách lý giải mới về thế giới xung quanh và cuộc sống của mình.

	Dĩ nhiên, sẽ rất sai lầm khi cho rằng triết học xuất hiện từ bản thân thần thoại bằng con đường phát triển nội tại của nó - Trên thực tế, triết học Hy - La ra đời trên nền tảng thần thoại và tôn giáo nguyên thủy nhưng khác với chúng, triết học là một dạng thế giới quan hoàn toàn mới dựa trên cơ sở trí tuệ sâu sắc,. Những kết luận và tri thức triết học mang tính lý luận khái quát cao được nảy sinh  đã đẩy các dạng thế giới quan trước chúng vào lĩnh vực hoạt động nghệ thuật hay sáng tác dân gian.

	Dù vậy, triết học không đồng nhất với thế giới quan của con người nói chung. Mặc dù cũng đề cập nhiều đến các vấn đề về bản chất của thế giới, cuộc sống của con người... nhưng trong thần thoại chưa có sự phân định rõ ràng thế giới với con người, tư tưởng với cảm xúc, tri thức với hình tượng nghệ thuật. Tôn giáo và triết học có những điểm tương đồng với tính cách là hình thái ý thức xã hội, nhưng sự khác nhau cũng rất lớn. Các quan niệm triết học là sản phẩm tự do suy nghĩ của các nhà triết học. Còn tri thức tôn giáo, thần học thì ngược lại. Vì thế ở Hy - La cổ đại, không phải thần thoại hay tôn giáo, mà chỉ triết học là “tình yêu đối với sự thông thái” và chính nhà triết học mới được coi là nhà thông thái.

 ! "#$%&'(")'*+&, -"
Khái quát tình hình xã hội Hy - La cổ đại.
Vào thế kỷ IX - VII trước công nguyên nền sản xuất chiếm hữu lệ Hy
Lạp cực kỳ phát triển. Đây thời kỳ nhân loại chuyển từ thời đại đồ đồng sang
thời đại đồ sắt. Với việc xuất hiện các quan hệ tiền - hàng đã làm cho thương mại
trao đổi hàng hóa được tăng cường. Người Hy Lạp đã đóng được thuyền lớn
cho phép họ vượt biển Địa Trung Hải tiến đến những miền đất mới. Lãnh thổ
thuộc địa của Hy Lạp được mở rộng tạo điều kiện cho giao lưu văn hóa giữa c
dân tộc.
Đồng thời với sự phát triển của sản xuất hội thời kỳ y Hy Lạp đã xuất
hiện tưởng hữu sau đó chế độ tư hữu về của cải, quan hệ sản xuất tổ
chức hội b đảo lộn. Điều đó buộc mỗi người cần ý thức suy nghĩ tìm ra
một lập trường sống phù hợp với hoàn cảnh mới. Triết học ra đời ở đây đáp ứng
đòi hỏiy giúp con người không chỉ tuân theo những quan niệm cần phê
phán những giá trị, chuẩn mực hội cu, đồng thời xây dựng một thế giới quan
mới.
Thời kỳ này phân công lao động phát triển cho phép trong hội xuất hiện
những người chuyên lao động trí óc. Điều đó tạo điều kiện nảy sinh c tưởng
triết học. Ngay từ khi mới ra đời, các tưởng triết học đã mang tính giai cấp sâu
sắc - thế giới quan của giai cấp chủ nô, các tri thức triết học dần dần trở thành
các tư tưởng thống trị trong xã hội nô lệ.
Thời kỳ này đã xuất hiện các tri thức khoa học khai như phát hiện ra lịch
1 năm 12 tháng với 365 ngày của Talet, những phát kiến về toán học của Talet và
Pitago, hình học Ơclít, vật học của Acsimét... đã tạo điều kiện rất lớn thúc đẩy
sự hình thành triết học. Những khám phá khoa học đầu tiên này của người cổ đại
đã cho thấy sự giả dối của bức tranh trụ quan nhân sinh quan tôn giáo, thần
thoại, đòi hỏi con người phải cách giải mới về thế giới xung quanh cuộc
sống của mình.
Lịch sử Triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử Triết học - Người đăng: Khanh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lịch sử Triết học 9 10 139