Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử văn minh thế giới

Được đăng lên bởi Trịnh Thị Ánh Ngọc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Nền văn minh phương Đông được hình thành từ rất sớm và nó là cái nôi của
văn minh nhân loại. Trải qua quá trình hình thành và phát triển nó đã để lại
những thành tựu văn minh rực rỡ đầu tiên của lịch sử nhân loại, có giá trị to lớn
không chỉ ở thời kì cổ đại mà còn thời kì sau này. Văn minh phương Đông ảnh
hưởng tới các nền văn minh khác xuất hiện sau nó đặc biệt là văn minh Hy – La
cổ đại. Chính vì vậy em chọn đề tài: “Ảnh hưởng của văn minh phương Đông
đối với văn minh Hy – La cổ đại” để có thể làm sáng rõ hơn sự ảnh hưởng đó.

NỘI DUNG
I. Khái quát chung về văn minh Phương Đông và văn minh Hy - La cổ đại
Xét về vùng lãnh thổ, phương Đông ngày nay được biết đến là khu vực bao
phủ toàn bộ châu Á và phần Đông Bắc châu Phi. Nói đến phương Đông, người
ta không thể không nhắc đến những nền văn minh nổi tiếng như Ai Cập, Lưỡng
Hà, Ấn Độ, Arập, Trung Hoa, không thể không nhắc đến Nho giáo, Hồi giáo,
Phật giáo, Hinđu giáo và hàng loạt tín ngưỡng bản địa mang màu sắc phương
Đông. Tóm lại, phương Đông là một khu vực văn minh có “bản sắc” riêng cả
về phương diện truyền thống lẫn hiện đại. Ngày nay, xét trên nhiều góc độ như
lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá,... phương Đông chiếm một vị trí vô cùng
quan trọng trong lịch sử thế giới.
Hy Lạp và La Mã là hai quốc gia riêng biệt do các dân tộc khác nhau lập
nên. Mãi đến thế kỷ II TCN, Hy Lạp mới bị La Mã chinh phục, nhưng trước đó
rất lâu, La Mã đã tiếp thu nhiều thành tựu văn minh của Hy Lạp. Sau khi Hy Lạp
bị nhập vào đế quốc La Mã, ảnh hưởng của văn minh Hy Lạp đối với La Mã
càng mạnh mẽ hơn nữa. Vì vậy, văn minh Hy Lạp và La Mã có cùng một phong
cách và thường được gọi chung là văn minh Hy - La. Nền văn minh Hy - La
phát triển rất toàn diện về mọi mặt và mỗi mặt đều có những thành tựu rực rỡ,
trong đó quan trọng nhất là các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, sử học, khoa học tự
nhiên, triết học.
1

II. Ảnh hưởng của văn minh phương Đông đến văn minh Hy - La cổ đại
a. Văn học
Văn học cổ đại Hy - La cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của các nền văn minh
lâu đời ở các quốc gia phương Đông cổ đại. ví dụ ở Ai Cập có tục ngữ, thơ ca
trữ tình, truyện thần thoại…; ở Lưỡng Hà cũng có ca dao, truyện ngụ ngôn…
Loại văn học này phản ánh cuộc sống lao động của nhân dân và cách cư xử ở
đời, sử thi (anh hùng ca) chủ đề của nó thường ca ngợi các thần; ở Ấn Độ có hai
bộ phận quan trọng là Vêđa và sử thi…; ở Trung Quốc có rất nhiều thể loại như
thơ, từ , phú, kịch, tiểu thuyết… Người Hy - La đã biết học tập tiếp thu tinh hoa
của nhữn...
MỞ ĐẦU
Nền văn minh phương Đông được hình thành từ rất sớm và nó là cái nôi của
văn minh nhân loại. Trải qua quá trình hình thành phát triển đã để lại
những thành tựu văn minh rực rỡ đầu tiên của lịch sử nhân loại, giá trị to lớn
không chỉ thời kì cổ đại mà còn thời sau này. Văn minh phương Đông ảnh
hưởng tới các nền văn minh khác xuất hiện sau đặc biệt văn minh Hy La
cổ đại. Chính vậy em chọn đ tài:Ảnh ởng của văn minh phương Đông
đối với văn minh Hy – La cổ đại” để có thể làm sáng rõ hơn sự ảnh hưởng đó.
NỘI DUNG
I. Khái quát chung về văn minh Phương Đông và văn minh Hy - La cổ đại
Xét về vùng lãnh thổ, phương Đông ngày nay được biết đến khu vực bao
phủ toàn bộ châu Á phần Đông Bắc châu Phi. Nói đến phương Đông, người
ta không thể không nhắc đến những nền văn minh nổi tiếng nAi Cập, Lưỡng
Hà, Ấn Độ, Arập, Trung Hoa, không thể không nhắc đến Nho giáo, Hồi giáo,
Phật giáo, Hinđu giáo hàng loạt tín ngưỡng bản địa mang màu sắc phương
Đông. Tóm lại, phương Đông một khu vực văn minh “bản sắc” riêng cả
về phương diện truyền thống lẫn hiện đại. Ngày nay, xét trên nhiều góc độ như
lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá,... phương Đông chiếm một vị trí vô cùng
quan trọng trong lịch sử thế giới.
Hy Lạp La hai quốc gia riêng biệt do các n tộc khác nhau lập
nên. Mãi đến thế kỷ II TCN, Hy Lạp mới bị La chinh phục, nhưng trước đó
rất lâu, La Mã đã tiếp thu nhiều thành tựu văn minh của Hy Lạp. Sau khi Hy Lạp
bị nhập vào đế quốc La Mã, ảnh hưởng của văn minh Hy Lạp đối với La Mã
càng mạnh mẽ hơn nữa. vậy, văn minh Hy Lạp La cùng một phong
cách và thường được gọi chung là văn minh Hy - La. Nền văn minh Hy - La
phát triển rất toàn diện v mọi mặt mỗi mặt đều những thành tựu rực rỡ,
trong đó quan trọng nhất là các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, sử học, khoa học tự
nhiên, triết học.
1
Lịch sử văn minh thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử văn minh thế giới - Người đăng: Trịnh Thị Ánh Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lịch sử văn minh thế giới 9 10 638