Ktl-icon-tai-lieu

LỊch sử về nhà nước và pháp luật Việt Nam

Được đăng lên bởi nguyenthanhviena9
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP CUỐI KÌ
1. Truy cứu trách nhiệm hình sự tập thể trong pháp luật thời Lê thế kỉ XV chỉ
áp dụng đối với một số loại tội phạm.
2. Cơ quan tư pháp nhà Nguyễn (giai đoạn 1802 – 1884) được tổ chức độc lập
trong mối quan hệ với các cơ quan chuyên trách khác ở cấp trung ương.
3. Người phạm tội thuộc “bát nghị” không được hưởng “chiếu cố” nếu phạm
tội mưu phản.
4. Thời Lê thế kỉ XV, mọi giao dịch về ruộng đất các bên đều phải tuân thủ
hình thức của khế ước là lập thành văn bản.
5. Người phạm thập ác tội luôn bị nhà nước áp dụng hình phạt tử hình.
6. Người phạm thập ác tội không được chuộc hình phạt bằng tài sản.
7. Người phạm thập ác tội thì áp dụng nguyên tắc truy cứu trách nhiệm hình sự
tập thể.
8. Trong một số trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự tập thể được áp dụng
với người không có quan hệ huyết thống với người phạm tội.
9. Chủ thể của tội giết người luôn bị nhà nước áp dụng hình phạt tử hình.
10. Tử hình là hình phạt không áp dụng đối với phụ nữ có thai.
11. Trong mọi trường hợp tử hình là hình phạt không áp dụng đối với người từ
90 tuổi trở lên.
12. Trọng mọi trường hợp. tử hình là hình phạt không áp dụng đối với trẻ em tử
10 tuổi trở xuống.
13. Trong pháp luật nhà Lê, tổng số tiền chuộc hình phạt trượng là bằng nhau
cho các chủ thể có địa vị khác nhau.
14. Theo pháp luật thời Lê sơ, vợ không được hưởng thừa kế di sản của chồng.
15. Theo pháp luật Lê sơ, trong mọi trường hợp người phạm tội chưa bị phát
giác mà ra tự thú ở cửa quan thì được miễn chấp hành hình phạt.
16. Theo pháp luật thời Lê sơ, con nuôi không được hưởng thừa kế di sản của
cha, mẹ nuôi.
17. Hình phạt được áp dụng đối với cả trường hợp người đang có tang cha mẹ,
tang chồng mà lại lấy chồng hay cưới vợ.
18. Con nàng hầu không được hưởng thừa kế di sản của cha đẻ.
19. Một trong những điều kiện bắt buộc khi áp dụng hình phạt nặng hay nhẹ đối
với chủ thể của tội phạm theo pháp luật thế kỉ XV là phải xem xét độ tuổi
của họ.
20. Pháp luật thời Lê sơ đã ghi nhận quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong một
số quan hệ pháp luật.
21. Người phạm tội “ác nghịch” trong mọi trường hợp không được hưởng
khoan hồng của nhà nước thời Lê sơ.
22. Pháp luật thời Lê sơ quy định việc truy cứu trách nhiệm hình sự tập thể áp
dụng đối với tất cả các loại tội trong thập ác tội.
23. Theo Quốc triều hình luật, hình phạt được áp dụng trong cả trường hợp
người bán ruộng đất không xác lập khế ước bằng văn bản.

24. Ngự sử đài thời Lê thế kỉ XV có quyền giám sát hoạt động của tất cả các cơ
quan nhà nước ở trung ươn...
ÔN TẬP CUỐI KÌ
1. Truy cứu trách nhiệm hình sự tập thể trong pháp luật thời Lê thế kỉ XV chỉ
áp dụng đối với một số loại tội phạm.
2. Cơ quan tư pháp nhà Nguyễn (giai đoạn 1802 – 1884) được tổ chức độc lập
trong mối quan hệ với các cơ quan chuyên trách khác ở cấp trung ương.
3. Người phạm tội thuộc “bát nghị” không được hưởng “chiếu cố” nếu phạm
tội mưu phản.
4. Thời Lê thế kỉ XV, mọi giao dịch về ruộng đất các bên đều phải tuân thủ
hình thức của khế ước là lập thành văn bản.
5. Người phạm thập ác tội luôn bị nhà nước áp dụng hình phạt tử hình.
6. Người phạm thập ác tội không được chuộc hình phạt bằng tài sản.
7. Người phạm thập ác tội thì áp dụng nguyên tắc truy cứu trách nhiệm hình sự
tập thể.
8. Trong một số trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự tập thể được áp dụng
với người không có quan hệ huyết thống với người phạm tội.
9. Chủ thể của tội giết người luôn bị nhà nước áp dụng hình phạt tử hình.
10. Tử hình là hình phạt không áp dụng đối với phụ nữ có thai.
11. Trong mọi trường hợp tử hình là hình phạt không áp dụng đối với người từ
90 tuổi trở lên.
12. Trọng mọi trường hợp. tử hình là hình phạt không áp dụng đối với trẻ em tử
10 tuổi trở xuống.
13. Trong pháp luật nhà Lê, tổng số tiền chuộc hình phạt trượng là bằng nhau
cho các chủ thể có địa vị khác nhau.
14. Theo pháp luật thời Lê sơ, vợ không được hưởng thừa kế di sản của chồng.
15. Theo pháp luật Lê sơ, trong mọi trường hợp người phạm tội chưa bị phát
giác mà ra tự thú ở cửa quan thì được miễn chấp hành hình phạt.
16. Theo pháp luật thời Lê sơ, con nuôi không được hưởng thừa kế di sản của
cha, mẹ nuôi.
17. Hình phạt được áp dụng đối với cả trường hợp người đang có tang cha mẹ,
tang chồng mà lại lấy chồng hay cưới vợ.
18. Con nàng hầu không được hưởng thừa kế di sản của cha đẻ.
19. Một trong những điều kiện bắt buộc khi áp dụng hình phạt nặng hay nhẹ đối
với chủ thể của tội phạm theo pháp luật thế kỉ XV là phải xem xét độ tuổi
của họ.
20. Pháp luật thời Lê sơ đã ghi nhận quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong một
số quan hệ pháp luật.
21. Người phạm tội “ác nghịch” trong mọi trường hợp không được hưởng
khoan hồng của nhà nước thời Lê sơ.
22. Pháp luật thời Lê sơ quy định việc truy cứu trách nhiệm hình sự tập thể áp
dụng đối với tất cả các loại tội trong thập ác tội.
23. Theo Quốc triều hình luật, hình phạt được áp dụng trong cả trường hợp
người bán ruộng đất không xác lập khế ước bằng văn bản.
LỊch sử về nhà nước và pháp luật Việt Nam - Trang 2
LỊch sử về nhà nước và pháp luật Việt Nam - Người đăng: nguyenthanhviena9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
LỊch sử về nhà nước và pháp luật Việt Nam 9 10 850