Ktl-icon-tai-lieu

Luật Hammurabi

Được đăng lên bởi Kieu Trinh Nguyen
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT HAMMURABI (*)
Thần Anu[1] vĩ đại, vua của Anunác [2] cùng với thần Enlin [3] chúa tể của trời
dất quyết định vận mệnh của đất nước, ban cho Mácđúc[4], con trưởng của thần Ea
[5] quyền thống trị[6] cả nhân loại, tỏ rõ quyền lực đó trước các thiên thần, và lấy
cái tên trang nghiêm của mình đặt tên cho Babilon, làm cho nó trở thành kẻ lớn
mạnh nhất trong muôn phương, và trong đó xây dựng một vương quốc bất hủ cùng
lâu bền với trái đất.
Trong lúc đó, vì hạnh phúc của loài người, thần Anu và thần Enlin đã ra lệnh cho
trẫm, Hammurabi, một vị vua quang minh và ngoan đạo, phát huy chính nghĩa ở
đời, diệt trừ những kẻ gian ác không tuân theo pháp luật, làm cho kẻ mạnh không
hà hiếp người yếu, làm cho trẫm giống như thần Samát,[7] soi đến dân đen, tỏ ánh
sáng khắp mặt đất.
Trẫm, Hammurabi, kẻ chăn dắt dân do thần Enlin chỉ định, kẻ làm nên sự phồn
vinh và giàu có, làm nên tất cả cho thành phố Nippua[8], làm cho trời đất điều hoà,
và trở thành kẻ bảo hộ của đền Êcua[9] quang vinh.
Trẫm, vị vua bách thắng, làm cho thành phố Eriđu[10] phục hưng, và làm cho lễ
nghi ở đền Eapzu[11]có quy cũ.
Trẫm, kẻ bảo hộ của bốn phương, làm rạng rỡ tên tuổi của Babilon, làm cho vị
chúa của trẫm là thần Mácđúc thành thực vui lòng và hàng ngày đến làm lễ ở đền
Exjin.
Trẫm, cái vũ trụ quý giá của bậc vương giả, do thần Xin1 lập nên, đã làm cho
thành Urucs giàu có, và là kẻ cầu nguyện có lòng thành, làm cho đền Ekitsigan đầy
của cải.
Trẫm, vị vua hợp pháp đầy sức mạnh trung thành với thần Samát, đã từng củng cố
nền móng của thành Xippa, làm cho mộ của Aii2 lại xanh đỏ, lại còn xây dựng đền
Ebara làm cho đền này giống như cung điện nhà trời.
Trẫm, một chiến sĩ tha tội cho thành Lacxa3 đã xây dựng đền Ebapba cho kẻ đồng

minh của mình là Ista.
Trẫm, vòm trời của cả đất nước, tập hợp nhân dân li tán của thành Ixin, làm cho
đền ganma càng thêm giàu có.
Trẫm, kẻ thống trị của các vua, anh em với thần Sabaha4 đã bảo vệ nhà của thành
Kít, tu sửa và trang sức đền Emêtễua làm cho đền này trở nên huy hoàng tráng lệ,
còn chỉnh lí lại những lễ lớn của thần Ista, quan tâm đến đền Huaxacalam, một đồn
luỹ ngăn chặn kẻ địch.
Trẫm, kẻ làm nguyện vọng của mình đựơc bạn mình là thần Ira5 chấp nhận, đã làm
cho thành Cút được vững mạnh và làm cho đền Mexlam được tăng cường.
Trẫm, con bò mộng bằng vàng dũng mãnh xông vào kẻ địch, kẻ đựơc thần Tutu6
yêu mến, đã làm cho Boxippa7 vui mừng kích động, và còn luôn luôn quan tâm
đến đền Edida.
Trẫm, vị thần của các vua, thông minh và trí tuệ, đã mở rộng ruộng đ...
LUẬT HAMMURABI (*)
Thần Anu[1] vĩ đại, vua của Anunác [2] cùng với thần Enlin [3] chúa tể của trời
dất quyết định vận mệnh của đất nước, ban cho Mácđúc[4], con trưởng của thần Ea
[5] quyền thống trị[6] cả nhân loại, tỏ rõ quyền lực đó trước các thiên thần, và lấy
cái tên trang nghiêm của mình đặt tên cho Babilon, làm cho nó trở thành kẻ lớn
mạnh nhất trong muôn phương, và trong đó xây dựng một vương quốc bất hủ cùng
lâu bền với trái đất.
Trong lúc đó, vì hạnh phúc của loài người, thần Anu và thần Enlin đã ra lệnh cho
trẫm, Hammurabi, một vị vua quang minh và ngoan đạo, phát huy chính nghĩa ở
đời, diệt trừ những kẻ gian ác không tuân theo pháp luật, làm cho kẻ mạnh không
hà hiếp người yếu, làm cho trẫm giống như thần Samát,[7] soi đến dân đen, tỏ ánh
sáng khắp mặt đất.
Trẫm, Hammurabi, kẻ chăn dắt dân do thần Enlin chỉ định, kẻ làm nên sự phồn
vinh và giàu có, làm nên tất cả cho thành phố Nippua[8], làm cho trời đất điều hoà,
và trở thành kẻ bảo hộ của đền Êcua[9] quang vinh.
Trẫm, vị vua bách thắng, làm cho thành phố Eriđu[10] phục hưng, và làm cho lễ
nghi ở đền Eapzu[11]có quy cũ.
Trẫm, kẻ bảo hộ của bốn phương, làm rạng rỡ tên tuổi của Babilon, làm cho vị
chúa của trẫm là thần Mácđúc thành thực vui lòng và hàng ngày đến làm lễ ở đền
Exjin.
Trẫm, cái vũ trụ quý giá của bậc vương giả, do thần Xin1 lập nên, đã làm cho
thành Urucs giàu có, và là kẻ cầu nguyện có lòng thành, làm cho đền Ekitsigan đầy
của cải.
Trẫm, vị vua hợp pháp đầy sức mạnh trung thành với thần Samát, đã từng củng cố
nền móng của thành Xippa, làm cho mộ của Aii2 lại xanh đỏ, lại còn xây dựng đền
Ebara làm cho đền này giống như cung điện nhà trời.
Trẫm, một chiến sĩ tha tội cho thành Lacxa3 đã xây dựng đền Ebapba cho kẻ đồng
Luật Hammurabi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật Hammurabi - Người đăng: Kieu Trinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Luật Hammurabi 9 10 742