Ktl-icon-tai-lieu

Luật hình sự phần chung

Được đăng lên bởi dung8384
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 6033 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

LUẬT HÌNH SỰ 1
(Phần chung)
Khoa Kinh Tế

2009

KHOA KINH TẾ, P.203, 97 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3, ĐT: 84-8-39307172

2009

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

KHOA KINH TẾ

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

----------------------

--------------------------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1 THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học

: LUẬT HÌNH SỰ 1

1.2 Mã môn học

:

1.3 Trình độ

: Đại học

1.4 Ngành

: Luật học

1.5 Khoa phụ trách

: Khoa Kinh Tế

1.6 Số tín chỉ

: 03

1.7 Yêu cầu đối với môn học


Điều kiện tiên quyết :

Học xong các môn:
-

Luật hành chính



Pháp luật đại cương

Luật dân sự

Các yêu cầu khác

:

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên
Đây là môn học mang tính học thuật cao, được xây dựng trên cơ sở triết lý hình sự có sử
dụng đến trị thức của nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau như triết học, lý luận Nhà nước và
Pháp luật, logic học, tâm lý học và những chuyên ngành khoa học tâm thần học tư pháp,
pháp y học v.v.. Do vậy, khi nghiên cứu môn học luật hình sự, sinh viên cần đặt vấn đề trong
mối quan hệ liên thông với các ngành khoa học khác.
Luật hình sự là một ngành luật có mối quan hệ mật thiết với các ngành luật khác, đặc biệt là
các ngành luật hành chính, luật dân sự. Do vậy, để đạt được hiệu quả trong việc học môn
học này, sinh viên cần nắm vững kiến thức của các ngành luật khác, đặc biệt là luật hành
chính và luật dân sự.
Luật hình sự là môn học mang tính chuyên môn nghiệp vụ nên yêu cầu sinh viên phải biết
phân tích luật và có kỹ năng ban đầu trong ứng dụng các quy định của PLHS vào việc giải
quyết các vụ án đơn giản
Khoa Kinh Tế, P.203, 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, ĐT: 84-8-39307172

Trang 2

2009

2 MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
2.1 Mô tả môn học
Luật hình sự là một trong những ngành luật quan trọng và lâu đời trong hệ thống pháp luật
của nước ta. Đây là ngành luật nội dung quy định về tội phạm và hình phạt là cơ sở pháp lý
cho việc xác định tội phạm và hình phạt và là công cụ quan trọng mà bất kỳ Nhà nước nào
cũng phải sử dụng để đấu tranh phòng chống tội phạm. Thông qua đó, Nhà nước thực hiện
chức năng bảo vệ trật tự xã hội. Do vậy, luật hình sự là môn học truyền thống trong chương
trình đào tạo của các quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam.
Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, những hiểu biết về luật hình sự có ý
nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường. Hiểu biết về luật hình sự, người
kinh doanh sẽ ý thức được những hành vi mà Nhà nước cấm ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC M TP.HCM
2009
ĐỀ CƯƠNGN HC
LUẬT HÌNH S 1
(Phần chung)
Khoa Kinh Tế
K H O A K I N H T , P . 2 0 3 , 9 7 V Õ V Ă N T N , P . 6 , Q . 3 , Đ T : 8 4 - 8 - 3 9 3 0 7 1 7 2
Luật hình sự phần chung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật hình sự phần chung - Người đăng: dung8384
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Luật hình sự phần chung 9 10 691