Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận tiền công của chủ nghĩa tư bản

Được đăng lên bởi Hime Tetara
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

TIỀN CÔNG TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CỦA MÁC

Giáo viên hướng dẫn: LƯU THỊ KIM HOA

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2009
Sinh viên:
Trần Nhật Hoàng
Lớp:
80
Stt:
18
MSSV:
108208018

2
I. Lý luận tiền công của C.Mác trong chủ nghĩa tư bản của Mác
1. Bản chất tiền công dưới chủ nghĩa tư bản
Công nhân làm việc cho nhà tư bản một thời
gian nào đó thì nhận được số tiền trả công nhất định. Tiền trả công đó gọi là tiền công
Số lượng tiền nhiều hay ít được xác định theo thời gian lao động hoặc lượng sản phẩm sản
xuất ra. Hiện tượng đó làm cho người ta lầm tưởng rằng, tiền công là giá cả lao động.
Sự thật thì tiền công không phải là giá trị hay giá cả của lao động. Vì lao động không phải là hàng
hoá và không thể là đối tượng mua bán. Sở dĩ như vậy là vì:
Thứ nhất: nếu lao động là hàng hoá thì nó phải có trước, phải được vật hoá trong một hình thức cụ thể
nào đó. Tiền để cho lao động có thể “vật hoá” được là phải có tư liệu sản xuất. Nhưng nếu người lao động
có tư liệu sản xuất thì họ sẽ bán hàng hoá do mình sản xuất, chứ không bán “lao động”. Người
công nhân không thể bán cái mình không có.
Thứ hai: việc thừa nhận lao động là hàng hoá dẫn tới một trong hai mâu thuẫn về lý luấn sau đây: Nếu lao
động là hàng hoá và được trao đổi ngang giá, thì nhà tư bản không thu được giá trị thặng dư-điều này phủ
nhận sự tồn tại thực tế của quy luật giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản. Còn nếu hàng hoá được trao đ
ổi không ngang giá để có giá trị thặng dư cho nhà tư bản, thì sẽ phủ nhận quy luật giá trị.
Thứ ba: nếu lao động là hàng hoá thì hàng hoá đó cũng phải có giá trị. Nhưng thước đo nội tại của giá trị l
à lao động. Như vậy, giá trị của lao động đo bằng lao động. Đó là một điều luẩn quẩn vô nghĩa.
Vì thế, lao động không phải là hàng hoá, cái mà công nhân bán và nhà tư bản mua không phải là lao động
mà chính là sức lao động. Do đó, tiền công
mà nhà tư bản trả cho công nhân là giá cả của sức lao động. Vậy bản chất của tiền
công dưới chủ nghĩa tư bản là biểu hiện ra bề ngoài như là giá trị hay giá cả của lao động.
Sở dĩ biểu hiện bề ngoài của tiền công đã che dấu bản chất của nó là do những nguyên nhân sau:
Một là, việc mua bán sức lao động là mua bán chịu. Hơn nữa, đặc điểm của hàng hoá -sức lao động khôn
g bao giời tách khỏi người bán, nó chỉ nhận được giá cả khi đã cung cấp giá trị sử dụng cho người mua, t
ức là lao động cho nhà tư bản, do đó nhìn bề ngoài chỉ thấy nhà tư bản trả giá trị cho lao độ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
TIỀN CÔNG TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CỦA MÁC
Giáo viên hướng dẫn: LƯU THỊ KIM HOA
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2009
Sinh viên:
Trần Nhật Hoàng
Lớp:
80
Stt:
18
MSSV:
108208018
Lý luận tiền công của chủ nghĩa tư bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận tiền công của chủ nghĩa tư bản - Người đăng: Hime Tetara
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lý luận tiền công của chủ nghĩa tư bản 9 10 323