Ktl-icon-tai-lieu

Mác và Ăng ghen đã kế thừa những ưu điểm, những giá trị của CNXH không tưởng.

Được đăng lên bởi ngochan14294
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mác và Ăng ghen đã kế thừa những ưu điểm, những giá trị của
CNXH không tưởng.
Một là: giá trị nhân đạo, nhân văn tất cả các tư tưởng về chủ nghĩa xã hội không tưởng từ thời cổ đại
đến những năm 30 của thế kỷ 19 đều phản ánh lý tưởng giải phóng con người, những người lao động
bị áp bức, bóc lột và mang tính nhân văn, nhân đạo to lớn thể hiện ở chỗ bênh vực, thông
cảm và sót thương cho đại đa số nhân dân lao động nghèo khổ bị áp bức bóc lột thạm tệ, đời sống
khốn cùng và các tệ nạn xã hội trong các chế độ tư hững và mong muốn giải phóng họ khỏi chế
độ đó để xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn cho những người khốn khổ.
Hai là, giá trị phê phán, CNXH không tưởng đã phê phán sâu sắc xã hội đương thời; lên án chế độ tư
hữu, áp bức bóc lột, bất công. Đặc biệt là lên án sự phân chia giai cấp, đẳng cấp xã hội; nhất là
thiểu số kẻ giàu không lao động nhưng lại chiếm đoạt đại bộ phận tài sản của xã hội, còn đại đa số
những người làm ra của cải xã hội thì lại không được hưởng gì, không có quyền lực, nghèo khổ bị áp
bức bóc lột. Một xã hội bất công, ăn bám với một hình ảnh quái dị được phản ánh trong tác phẩm
“cừu ăn thịt người” của Tô mát Mo rơ, một xã hội lộn ngược trong xã hội ấy, người ta bỏ qua những
tội lỗi tày đình nhưng lại nghiêm trị những lỗi lầm nhỏ nhặt; kẻ vô đạo đức lại đi dạy đức hạnh co
ngườcó đạo đức; người nghèo khổ lại đi ban phát và rủ lòng thương cho bọn người giàu có...Trong
cuốn CNXH phát triển từ ko tưởng đến khoa học, Ăng ghen viết: Chủ nghĩa xã hội hiện đại xét về
toàn bộ nội dung của nó thì trước hết một mặt là kết quả của nhận thức về sự đối lập giai cấp đang
thống trị trong xã hội hiện đại giữa những người có của, giữa những người tư sảnvà những người lao
động làm thuê.
Ba là: giá trị thức tỉnh đa số nhân dân lao động vùng dậy đấu tranh chống lại chế độ tư hững, áp bức
bóc lột, bất công (dù là đấu tranh tự phát, đấu tranh trong vô vọng và bị đàn áp, thất bại...) như Giắc
khơ ba bớp (1760-1797) 37 tuổi đã lên máy chém, những cộng sự của ông viết lòng vinh quang
không phụ họ, họ đi ra pháp trường như bước lên đài chiến thắng. Chí khí đó là tấm gương cho
những người cộng sản sau này. Đặt vấn đề chăm lo hạnh phucs của còn người là nhiệm vụ hàng đầu
trong thư viết cho vợ khi bị bắt, ông viết “anh thấy không có con đường nào tốt hơn để đem lại sung
sướng, hạnh phúc cho em và các con bằng con đường đem lại sung sướng, hạnh phúc cho nhiều
người” và sau này Mác đã viết “Kinh nghiệm cho thấy rằng người nào đem lại hahf phúc cho nhiều
người nhất thì n...
Mác và Ăng ghen đã kế thừa những ưu điểm, những giá trị của
CNXH không tưởng.
Một là: giá trị nhân đạo, nhân văn tất cả các tư tưởng về chủ nghĩa xã hội không tưởng từ thời cổ đại
đến những năm 30 của thế kỷ 19 đều phản ánh lý tưởng giải phóng con người, những người lao động
bị áp bức, bóc lột mang tính nhân văn, nhân đạo to lớn thể hiện chỗ bênh vực, thông
cảm sót thương cho đại đa số nhân dân lao động nghèo khổ bị áp bức bóc lột thạm tệ, đời sống
khốn cùng các tệ nạn hội trong các chế độ hững mong muốn giải phóng họ khỏi chế
độ đó để xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn cho những người khốn khổ.
Hai là, giá trị phê phán, CNXH không tưởng đã phê phán sâu sắc xã hội đương thời; lên án chế độ tư
hữu, áp bức bóc lột, bất công. Đặc biệt lên án sự phân chia giai cấp, đẳng cấp hội; nhất
thiểu số kẻ giàu không lao động nhưng lại chiếm đoạt đại bộ phậni sản của hội, còn đại đa số
những người làm ra của cải xã hội thì lại không được hưởng gì, không có quyền lực, nghèo khổ bị áp
bức bóc lột. Một hội bất công, ăn bám với một hình ảnh quái dị được phản ánh trong c phẩm
“cừu ăn thịt người” của Tô mát Mo rơ, một xã hội lộn ngược trong hội ấy, người ta bỏ qua những
tội lỗi tày đình nhưng lại nghiêm trị những lỗi lầm nhỏ nhặt; kẻ đạo đức lại đi dạy đức hạnh co
ngườcó đạo đức; người nghèo kh lại đi ban phát rủ lòng thương cho bọn người giàu có...Trong
cuốn CNXH phát triển từ ko tưởng đến khoa học, Ăng ghen viết: Chủ nghĩa hội hiện đại xét về
toàn bộ nội dung của nó thì trước hết một mặt kết quả của nhận thức về sự đối lập giai cấp đang
thống trị trong xã hội hiện đại giữa những người có của, giữa những người tư sảnvà những người lao
động làm thuê.
Ba là: giá trị thức tỉnh đa số nhân dân lao động vùng dậy đấu tranh chống lại chế độhững, áp bức
bóc lột, bất công (dù đấu tranh tự phát, đấu tranh trong vọng bị đàn áp, thất bại...) như Giắc
khơ ba bớp (1760-1797) 37 tuổi đã lên máy chém, những cộng sự của ông viết lòng vinh quang
không phụ họ, họ đi ra pháp trường như bước lên đài chiến thắng. Chí khí đó tấm gương cho
những người cộng sản sau này. Đặt vấn đề chăm lo hạnh phucs của còn người nhiệm vụ hàng đầu
trong thư viết cho vợ khi bị bắt, ông viết “anh thấy không con đường nào tốt hơn để đem lại sung
sướng, hạnh phúc cho em các con bằng con đường đem lại sung ớng, hạnh phúc cho nhiều
người” sau này c đã viết “Kinh nghiệm cho thấy rằng người o đem lại hahf phúc cho nhiều
người nhất thì người đó kẻ hạnh phúc nhất”Còn Xanh xi mông đã hình dung ra hội phân chia
giai cấp đấu tranh giai cấp động lực thúc đẩy lịch sử vận động đó tiền để để sau nàyc
viết: “công lao của tôi không phải chỗ phát hiện ra giai cấp đấu tranh giai cấp, công lao Mác
đấu tranh giai cấp tất yếu sẽ dẫn đến chuyên chính sản chuyên chính sản cũng chỉ bước
quá độ tiến tới hội không còn giai cấp.Đối với Phurie ông cho rằng sự thiếu thốn được sinh
ra từ sự thừa thãi, nhận xét này sau này được Ăng ghen đánh giá một nhận t độc đáo. Từ đó
Mác đã hoàn chỉnh thuyết phân cực hai đầu, đó tích lũy giàu sang tích lũy cực, bần
hàn.Ăng ghen viết “sác phurie bớt ô oen sống trong một nhà nước sản xuất bản ch
nghĩa phát triển nhất, chịu ảnhởng của những đối lập da phương thức sản xuất ấy sinh ra cho nên
đã nêu lên một cách hệ thống những dự án tiêu diệt những phân biệt giai cấp. Khi viết về xanh xi
mông: những năm 1802 mà đã hiểu được rằng cách mạng pháp không phải chỉ là một cuộc đấu tranh
giữa giai cấp quý tộc giai cấp sản cuộc đấu tranh của giai cấp quý tộc, giai cấp sản
giai cấp không có của thì đó là một phát hiện hết sức
Mác và Ăng ghen đã kế thừa những ưu điểm, những giá trị của CNXH không tưởng. - Trang 2
Mác và Ăng ghen đã kế thừa những ưu điểm, những giá trị của CNXH không tưởng. - Người đăng: ngochan14294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mác và Ăng ghen đã kế thừa những ưu điểm, những giá trị của CNXH không tưởng. 9 10 159