Ktl-icon-tai-lieu

môn cơ sở văn háo

Được đăng lên bởi huuchunghde
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2629 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu hỏi của bạn Pack Kim. Email :
kjm_pack@yahoo.com.vn
:
1. Đặc trưng văn hóa gốc nông nghiệp và ưu nhược điểm của nó ?
2. Những ưu và nhược điểm trong tính cách của người Việt bắt nguồn từ tính cộng đồng và tự trị ?
Trả lời :
1. Đặc trưng VH gốc nông nghiệp (đây cũng là đặc trưng VH Việt nói chung) là trọng tình. Trong quan hệ cũng như ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội đều lấy cái
tình làm trọng. Con người Việt Nam có tinh thần yêu nhà, yêu làng, yêu nước (bởi lối sống định cư, quần tụ); sống trọng tình nghĩa (vì phải dựa vào nhau, tương trợ, chia
sẻ nhau trong cuộc sống và trong lao động theo lối tự cung tự cấp); mềm dẻo trong ứng xử với cộng đồng (là nét đặc thù của cư dân nông nghiệp: lấy dung hợp, hiếu hoà
làm trọng), dễ thích nghi với môi trường tự nhiên (chấp nhận mọi sự biến đổi, tuỳ thuộc, thích ứng mọi chi phối của tự nhiên); cần cù trong lao động (lấy cần cù để bù lại
những khó khăn, cản trở của điều kiện tự nhiên, của phương thức sản xuất nông nghiệp cổ truyền); giỏi chịu đựng gian khổ (vì điều kiện tự nhiên không phải lúc nào cũng
thuận lợi; hạn hán, lụt lội đễ xảy ra, con người dễ gặp bất trắc, hiện nay ta tâm lý “sống chung với lũ”)... Những đánh giá trên đây có thể xem như là những khái quát một
phần cơ bản bản sắc con người - văn hoá dân tộc.
Nhưng bên cạnh đó, con người Việt Nam cũng kèm theo những mặt tiêu cực. Đã có nhiều ý kiến đánh giá về phẩm chất cũng như những thói hư tật xấu của người Việt
Nam. Trong đó có nhiều mặt nhược điểm lại bắt nguồn từ chính những nguyên nhân đã làm thành ưu điểm, những phẩm chất của con người Việt Nam. Chẳng hạn, nền
nông nghiệp lúa nước là đặc trưng văn hoá của ta, nhưng cũng từ đó hình thành tâm lý tiểu nông (sản xuất nhỏ, manh mún, ít có tầm nhìn xa, bảo thủ); lối sống coi trọng
tình nghĩa là mặt tốt, nhưng cũng từ đó nảy sinh mặt trái là tính tuỳ tiện, ít trọng lý, ít trọng nguyên tắc, xuề xoà, hoà cả làng…
2. Làng xã Việt Nam có hai đặc trưng cơ bản : tính cộng đồng và tính tự trị. Từ 2 đặc trưng trên, có thể nhận xét : làng xã Việt Nam truyền thống thiên về âm tính, ổn định
nhưng kém phát triển. Đó là loại làng xã khép kín, cục bộ địa phương.
Hai đặc tính trên mang tính nước đôi, vừa đối lập vừa thống nhất (cộng đồng và tự trị, hướng ngoại và hướng nội), đó là sự quân bình âm dương trong văn hóa làng xã.
Hệ quả của tính cộng đồng và tính tự trị dẫn đến những ưu nhược điểm trong tính cách, trong ứng xử của người Việt :
Ưu điểm :
-Tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau
-Nếp sống dân chủ, bình đẳ...
Câu hỏi của bạn Pack Kim. Email : kjm_pack@yahoo.com.vn :
1. Đặc trưng văn hóa gốc nông nghiệp và ưu nhược điểm của nó ?
2. Những ưu và nhược điểm trong tính cách của người Việt bắt nguồn từ tính cộng đồng và tự trị ?
Trả lời :
1. Đặc trưng VH gốc nông nghiệp (đây cũng là đặc trưng VH Việt nói chung) là trọng tình. Trong quan hệ cũng như ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội đều lấy cái
tình làm trọng. Con người Việt Nam có tinh thần yêu nhà, yêu làng, yêu nước (bởi lối sống định cư, quần tụ); sống trọng tình nghĩa (vì phải dựa vào nhau, tương trợ, chia
sẻ nhau trong cuộc sống và trong lao động theo lối tự cung tự cấp); mềm dẻo trong ứng xử với cộng đồng (là nét đặc thù của cư dân nông nghiệp: lấy dung hợp, hiếu hoà
làm trọng), dễ thích nghi với môi trường tự nhiên (chấp nhận mọi sự biến đổi, tuỳ thuộc, thích ứng mọi chi phối của tự nhiên); cần cù trong lao động (lấy cần cù để bù lại
những khó khăn, cản trở của điều kiện tự nhiên, của phương thức sản xuất nông nghiệp cổ truyền); giỏi chịu đựng gian khổ (vì điều kiện tự nhiên không phải lúc nào cũng
thuận lợi; hạn hán, lụt lội đễ xảy ra, con người dễ gặp bất trắc, hiện nay ta tâm lý “sống chung với lũ”)... Những đánh giá trên đây có thể xem như là những khái quát một
phần cơ bản bản sắc con người - văn hoá dân tộc.
Nhưng bên cạnh đó, con người Việt Nam cũng kèm theo những mặt tiêu cực. Đã có nhiều ý kiến đánh giá về phẩm chất cũng như những thói hư tật xấu của người Việt
Nam. Trong đó có nhiều mặt nhược điểm lại bắt nguồn từ chính những nguyên nhân đã làm thành ưu điểm, những phẩm chất của con người Việt Nam. Chẳng hạn, nền
nông nghiệp lúa nước là đặc trưng văn hoá của ta, nhưng cũng từ đó hình thành tâm lý tiểu nông (sản xuất nhỏ, manh mún, ít có tầm nhìn xa, bảo thủ); lối sống coi trọng
tình nghĩa là mặt tốt, nhưng cũng từ đó nảy sinh mặt trái là tính tuỳ tiện, ít trọng lý, ít trọng nguyên tắc, xuề xoà, hoà cả làng…
2. Làng xã Việt Nam có hai đặc trưng cơ bản : tính cộng đồng và tính tự trị. Từ 2 đặc trưng trên, có thể nhận xét : làng xã Việt Nam truyền thống thiên về âm tính, ổn định
nhưng kém phát triển. Đó là loại làng xã khép kín, cục bộ địa phương.
Hai đặc tính trên mang tính nước đôi, vừa đối lập vừa thống nhất (cộng đồng và tự trị, hướng ngoại và hướng nội), đó là sự quân bình âm dương trong văn hóa làng xã.
Hệ quả của tính cộng đồng và tính tự trị dẫn đến những ưu nhược điểm trong tính cách, trong ứng xử của người Việt :
Ưu điểm :
-Tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau
-Nếp sống dân chủ, bình đẳng
-Tinh thần tự lập, nếp sống tự cấp, tự túc
-Tính cần cù, chịu khó, chịu khổ
Nhược điểm :
-Vai trò cá nhân bị thủ tiêu
-Thói dựa dẫm, ỷ lại, thiếu năng động, sáng tạo
-Thói cào bằng
-Thói tư hữu ích kỉ, đố kị
-Thói bè phái địa phương cục bộ
-Thói gia trưởng, tôn ti
Có thể tham khảo nhận xét sau đây của một viện nghiên cứu xã hội Mỹ :
Mười đặc điểm của người Việt:
1- Cần cù trong lao động nhưng dễ thoả mãn nên tâm lí hưởng thụ còn nặng.
2- Thông minh, sáng tạo nhưng có tính đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.
3- Khéo léo nhưng không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).
4- Vừa thực tế , vừa mơ mộng nhưng không có ý thức nâng lên thành lí luận.
5- Ham học hỏi và khả năng tiếp thu nhanh nhưng khi học không đến nơi đến chốn nên kiến thức không thành hệ thống, mất căn bản. Ngoài ra, học tập không còn mục
tiêu tự thân của nhiều người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn học vì sĩ diện, để kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí đam mê).
6- Xởi lởi, chiều khách nhưng không bền.
7- Tiết kiệm nhưng nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn người).
8- Có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, điều đó chỉ xảy ra trong những hoàn cảnh có khó khăn, bần hàn. Trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này
ít khi xuất hiện.
9- Yêu hoà bình và nhẫn nhịn nhưng nhiều khi hiếu thắng vì những lí do tự ái lặt vặt, đánh mất đại cục.
10- Thích tụ tập nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (cùng một việc ,một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng).
Quản lý văn hóa cơ sở nhu cầu và phương thức
Từ nhiều năm qua, chúng ta từng khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa cơ sở trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.
Đẩy mạnh hoạt động văn hóa cơ sở, triển khaia sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đáp ứng, định hướng, quản lý nhu cầu và
hoạt động văn hóa của các tầng lớp nhân dân ở cơ sở, do đó, là một vấn đề quan trọng và cấp thiết.
Thực tế hoạt động văn hóa cơ sở cho thấy rằng đây là vấn đề hết sức đa dạng, phức tạp, đòi hỏi phải được tìm hiểu, tổng kết, kỹ lưỡng nhằm thống nhất quan điểm,
phương thức, hình thức, nội dung và quản pháp quản lý sao cho phù hợp với bối cảnh lịch sử xã hội và nhu cầu thực tiễn. Vì vậy, ở nhiều cấp độ, việc tìm hiểu nhu cầu văn
hóa của người dân ở cơ sở, đánh giác hoạt động văn hóa cơ sở đã đáp ứng nhu cầu văn hóa của người dân như thế nào; tìm phương thức quản lý hoạt động văn hóa cơ sở
ra sao cho có hiệu quả... vẫn là một vấn đề cần được quan tâm đúng mức.
1. Nhu cầu hoạt động văn hóa ở cơ sở
Văn hóa nói chung, văn hóa cơ sở nói riêng, là khái niệm rộng, không phân chia, không tách rời giữa văn hóa cổ truyền và hiện đại, văn hóa trung ương và địa phương, văn
hóa chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp... bao gồm toàn bộ những giá trị mà con người sản sinh ra trong quá trình phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở. Vì vậy, khi đề
cập tới nhu cầu hoạt động và hưởng thụ văn hóa của người dân cũng có nghĩa là nói đến mong muốn, đòi hỏi của người dân về hoạt động sáng tạo, tiếp xúc và hưởng thụ
văn hóa trên những phương diện vật chất, tinh thần và tâm linh ở những cơ sở văn hóa khác nhau. Cụ thể hơn, đó là nhu cầu về ăn, mặc, ở, đi lại, sản xuất, lao động, công
nghệ, phát triển trí tuệ, trí thức, sáng tạo nghệ thuật, giao lưu, thẩm mỹ, đạo đức, giải trí... của người dân ở cơ sở.
Nhu cầu văn hóa của người dân là một hệ thống hết sức đa dạng và phong phú, được thể hiện và nhìn nhận từ nhiều khía cạnh. Từ góc độ lĩnh vực hoạt động, có thể chia ra
nhu cầu lao động, nhận thức, giao tiếp, giải trí, duy trì nòi giống... Từ góc độ chức năng, có nhu cầu chính yếu và thứ yếu, hợp lý và bất hợp lý, ổn định và tình thế... Từ
góc độ chủ thể, có thể phân loại nhu cầu toàn xã hội, nhóm xã hội, gia đình, cá nhân.
Như vậy, định hướng, đáp ứng nhu cầu văn hóa, đặc biệt là nhu cầu hoạt động và hưởng thụ văn hóa, của người dân là một vẫn đề không dễ dàng. Và, đáng chú ý là, khi
nói đáp ứng nhu cầu văn hóa thì có nghĩa là phải chú trọng đến cả hai chiều; một chiều là đưa văn hóa chuyên nghiệp, văn hóa mới đến với người dân và chiều kia là khơi
dậy tiềm năng sáng tạo văn hóa của người dân ở cơ sở. Hai chiều này diễn ra liên tục, cùng lúc trong mối quan hệ hữu cơ, quan thiết. Trên thực tế, nhu cầu văn hóa của
người dân là vô hạn, nhưng khả năng đáp ứng lại hữu hạn, phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, thời gian rỗi, trình độ văn hóa và nhiều khía cạnh khác của
bản thân con người và đơn vị cơ sở. Vì thế, song song với việc đáp ứng là quá trình định hướng, quản lý nhu cầu hoạt động và hưởng thụ văn hóa của người dân một cách
hợp lý trong những điều kiện lịch sử cụ thể, ở những đơn vị cơ sở cụ thể.
2. Đáp ứng nhu cầu văn hóa ở cơ sở
Có thể nhìn nhận sự đáp ứng, định hướng và quản lý nhu cầu văn hóa của người dân ở cơ sở từ một số khía cạnh sau: sự sáng tạo hoạt động và sản phẩm văn hóa; tần số
tiếp xúc với hoạt động và sản phẩm văn hóa; quá trình nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, hưởng thụ giá trị văn hóa... Về mặt thực tiễn, có thể bước đầu nhận định rằng: mặc dù
toàn xã hội đã hết sức quan tâm, coi trọng đầu tư cho việc xây dựng văn hóa cơ sở, song mức độ sáng tạo, tiếp xúc và hưởng thụ văn hóa của người dân nhìn chung, chẳng
những chưa đồng đều, chênh lệc và bất hợp lý trên nhiều phương diện: giữa nông thôn và thành thị, giữa miền núi và miền xuôi, giữa các vùng miền và địa phương trong
các loại hình phương thức và biện pháp hoạt động; giữa người có học vấn cao và học vấn thấp; giữa nam và nữ...
Số liệu của nhiều cuộc điều tra xã hội học về nhu cầu, hoạt động và hưởng thụ văn hóa gần đây cho thấy đang tồn tại sự phân cấp giàu nghèo về vật chất và tinh thần; độ
1
môn cơ sở văn háo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn cơ sở văn háo - Người đăng: huuchunghde
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
môn cơ sở văn háo 9 10 699