Ktl-icon-tai-lieu

môn học Pháp luật trong Quản lý hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi hieunv175
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 2499 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LUẬT TRONG QUẢN LÝ CÔNG
PGS.TS. Lê Thiên Hương

Giới thiệu tổng quan

Chuyên đề 1: Lý luận về PL trong quản lý
công
Chuyên đề 2: PL về địa vị pháp lý của các
chủ thể trong quản lý công
Chuyên đề 3: Thực hiện pháp luật PL trong
quản lý công
Chuyên đề 4: Vi phạm PL và trách nhiệm
pháp lý trong quản lý công
Chuyên đề 5: Cưỡng chế HCNN
Chuyên đề 6: Pháp chế trong quản lý công

Chuyên đề 1

Lý luận về pháp luật
trong Quản lý Công

Nội dung
I.
II.

III.

Khái quát chung về PL
Vai trò của PL trong quản lý
công
Các yếu tố tác động đến PL
trong quản lý công

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁP LUẬT
Hiến pháp 1992 (2001) quy định:
“Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật và không
ngừng tăng cường pháp chế…”
Tại sao NN phải quản lý XH bằng pháp luật?
Tại sao phải tăng cường pháp chế?

1. PHÁP LUẬT LÀ GÌ?

Là những quy định phải tuân theo
Là chuẩn mực để đánh giá tính hợp pháp
của hành vi con người
Là công cụ để nhà nước quản lý xã hội
Là công cụ để kiểm soát quyền lực NN
…….

2. PHÁP LUẬT CÓ TỪ BAO GIỜ?



PHÁP LUẬT CÓ TỪ KHI CÓ
NHÀ NƯỚC



CHẾ ĐỘ CSNT KHÔNG CÓ
PHÁP LUẬT



CHỈ CÓ QPXH (ĐĐ, TQ, TG)

Pháp luật ra đời như thế nào?

Nhà nước thừa nhận các
QPXH đang tồn tại
chủ yếu là quy Tắc TQ
(TẬP QUÁN PHÁP)

Bằng hoạt động
sáng tạo Pháp luật: ban
hành những QĐPL mới

Khái niệm
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có
tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra
hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện, thể
hiện ý chí của giai cấp cầm quyền nhằm
điều chỉnh các quan hệ xã hội, tạo lập trật
tự, ổn định phát triển xã hội

Pháp luật?
Ý chí
NN
PL

Q
Đ

P.
A

Điều kiện
KT- XH

Tư duy
Pháp lý

Xây dựng
PL
Thực hiện
PL
Đánh giá
PL

3. Bản chất của pháp luật
Tính
G/c

Lợi ích
NN

Lợi ích
cá nhân

PL

Tính
XH

Lợi ích
XH

Xử
lý
các
lợi
ích
trong
PL?

a. Tính quy phạm phổ biến

4. Thuộc
tính
của
pháp luật

b. Tính quy định chặt chẽ về
hình thức
c. Tính bảo đảm thực hiện
bởi Nhà nước

Chức năng điều chỉnh các QHXH
- PL có đ/c mọi QHXH?
- PL có đ/c kịp thời QHXH?

Chức năng

giáo dục

5. CHỨC NĂNG CỦA PHÁP LUẬT

Chức năng

bảo vệ

7. Các mối liên hệ của pháp luật

- Pháp luật & Chính trị
- Pháp luật & Kinh tế
- Pháp luật & Nhà nước
- Pháp luật & Đạo đức

PL là quy tắc xử
sự do NN đặt ra
hoặc
thừaqua
nhận,
Tác
động
lại
được NN bảo
đảm thực hiện
Nền CT của GC cầm
quyền
QĐ bản
chất
ĐẠO
ĐỨC
và nội dung của PL
PL là một hiện
tượng CT trực tiếp

Khác biệt
Chính trị

Pháp luật

CT là các mối quan
hệ giữa các GC của
các
DT vànhất
các quốc
Thống
gia, là sự tham gia
Chung
tưcông
tưởng
của
NDh...
LU T TRONG QU N LÝ CÔNG
PGS.TS. Lê Thiên H ngươ
môn học Pháp luật trong Quản lý hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn học Pháp luật trong Quản lý hành chính nhà nước - Người đăng: hieunv175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
môn học Pháp luật trong Quản lý hành chính nhà nước 9 10 12