Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI KHI ÔN TẬP LOGIC HỌC BẠN NHÉ

Được đăng lên bởi phuonglinh
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3415 lần   |   Lượt tải: 25 lần
QG học cái giống ntn

Ôn tập Logic Học
1, Bài tập chương 1: Đối tượng và ý
nghĩa của logic học
Bài 1. Hãy viết công thức logic của những tư
tưởng sau:
a/ Cô ấy thông minh và nhanh nhẹn.
b/ Tốt nghiệp đại học, tôi sẽ học tiếp cao học
hoặc đi làm.
c/ Nếu không cố gắng, anh sẽ không thể thực
hiện tốt nhiệm vụ này.
d/ Không thể nào có chuyện là công dân mà lại
không tuân thủ pháp luật.
e/ Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng; nếu là
hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương; nếu là mây,
tôi sẽ là một vầng mây ấm; nếu là người, tôi sẽ
chết cho quê hương.
f/ Dễ trăm lần không dân cũng chịu,
Khó vạn lần dân liệu cũng xong.
Bài làm
a/ Cô ấy thông minh và nhanh nhẹn.

Có thể viết lại câu như sau: Cô ấy thông minh và
cô ấy nhanh nhẹn.
Ta đặt “cô ấy thông minh” là mệnh đề “a”, đặt
“cô ấy nhanh nhẹn” là mệnh đề b.
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là: ab
b/ Tốt nghiệp đại học, tôi sẽ học tiếp cao học
hoặc đi làm.
Có thể viết lại câu như sau: Nếu tốt nghiệp đại
học thì tôi sẽ học tiếp cao học hoặc tôi sẽ đi làm.
Ta đặt: “Tốt nghiệp đại học” là mệnh đề “a”, đặt
“tôi sẽ học tiếp cao học” là mệnh đề “b”; đặt “tôi
sẽ đi làm” là mệnh đề “c”
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là: a (b c)
c/ Nếu không cố gắng, anh sẽ không thể thực
hiện tốt nhiệm vụ này.
Có thể viết lại câu như sau: Nếu anh không cố
gắng thì anh sẽ không thể thực hiện tốt nhiệm vụ
này.
Ta đặt “anh cố gắng” là mệnh đề “a”, ta đặt “anh
sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ này” là mệnh đề “b”
=> “anh không cố gắng” là ; “anh sẽ không thực
hiện tốt nhiệm vụ này” là
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là:

d/ Không thể nào có chuyện là công dân mà lại
không tuân thủ pháp luật.
Ta đặt “công dân tuân thủ pháp luật” là mệnh đề
“a”
“công dân không tuân thủ pháp luât” là
=> Ta có công thức logic của tư tưởng là
e/ Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng; nếu là
hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương; nếu là mây,
tôi sẽ là một vầng mây ấm; nếu là người, tôi sẽ
chết cho quê hương.
Có thể viết lại câu như sau: Nếu tôi là chim thì
tôi sẽ là loài bồ câu trắng; nếu tôi là hoa thì tôi sẽ
là một đóa hướng dương; nếu tôi là mây thì tôi sẽ
là một vầng mây ấm; nếu tôi là người thì tôi sẽ
chết cho quê hương.
Ta đặt: “tôi là chim” là mệnh đề “a”, “tôi sẽ là
loài bồ câu trắng” là mệnh đề “a1”; “tôi là hoa”
là mệnh đề “b”, “tôi sẽ là một đóa hướng dương”
là mệnh đề “b1”; “tôi là mây” là mệnh đề “c”,
“tôi sẽ là một vầng mây ấm” là mệnh đề “c1”;
“tôi là người” là mệnh đề “d”, “tôi sẽ chết cho
quê hương” là mệnh đề “d1”
=> Ta có công thức log...
QG học cái giống ntn
Ôn tập Logic Học
1, Bài tập chương 1: Đối tượng và ý
nghĩa của logic học
Bài 1. Hãy viết công thức logic của những tư
tưởng sau:
a/ Cô ấy thông minh và nhanh nhẹn.
b/ Tốt nghiệp đại học, tôi sẽ học tiếp cao học
hoặc đi làm.
c/ Nếu không cố gắng, anh sẽ không thể thực
hiện tốt nhiệm vụ này.
d/ Không thể nào có chuyện là công dân mà lại
không tuân thủ pháp luật.
e/ Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng; nếu là
hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương; nếu là mây,
tôi sẽ là một vầng mây ấm; nếu là người, tôi sẽ
chết cho quê hương.
f/ Dễ trăm lần không dân cũng chịu,
Khó vạn lần dân liệu cũng xong.
Bài làm
a/ Cô ấy thông minh và nhanh nhẹn.
MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI KHI ÔN TẬP LOGIC HỌC BẠN NHÉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI KHI ÔN TẬP LOGIC HỌC BẠN NHÉ - Người đăng: phuonglinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI KHI ÔN TẬP LOGIC HỌC BẠN NHÉ 9 10 144