Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN GẶP PHẢI KHI GIẢNG DẠY BÀI NHIỆT KẾ- NHIỆT GIAI LÝ 6, LỰC ĐẨY ÁC SI MÉT LÝ 8 VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN

Được đăng lên bởi Hvui Negt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tác giả: Nguyễn Văn Công.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN GẶP PHẢI KHI GIẢNG DẠY BÀI
NHIỆT KẾ- NHIỆT GIAI LÝ 6, LỰC ĐẨY ÁC SI MÉT
LÝ 8 VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN

A. ĐẬT VẤN ĐỀ:
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước phù hợp với yêu cầu
CNHHĐH đất nước, nghành giáo dục đào tạo phải đào tạo ra những con người có đức, có
tài năng động sáng tạo làm ciệc có khoa học kỷ luật và hiệ quả.Những năm gần đây
nghành đã không ngừng đổi mới nội dung học của trò, cách dạy của thầy nhằm nâng cao
hiệu quả giáo dục .
Môn vật lý là cơ sở của nhiều nghành khoa học kỹ thuật, vì vậy người học hiểu và nhận
thức được các hiện tượng, quy luật vật lý là rất quan trọng. Vai trò của sách giáo khoa
cung cấp nội dung kiến tức cơ bản hiện đại sát với thực tế là một điều không thể thiếu cho
người học. Bên cạnh đó vai trò chủ đạo của người thầy trong việc hướng dẫn học sinh lĩnh
hội những kiến thức cũng rất quan trọng. Người thầy trong quá trình dạy học phải làm cho
học sinh thấy đựoc, hiểu được, hiểu được.và biết áp dụng những cái mình đã học vào cuộc
sống thường ngày.
Nội dung sách giáo khoa , vai tò chủ đạo của thầy ngoài việc cung cấp thông tin kiến thức
cơ bản còn phải rèn cho học sinh tác phong suy nghĩ , phân tích hiện tượng và làm việc có
khoa học nhầm phất triển nhân cách của mình. Người thầy phải tạo cho học sinh lòng yêu
khoa học, yêu cuộc sống và nghị lưc vươn lên trước những khó khăn khi đúng trước tình
huống có vấn đề.
Qua giảng dỵ vật lý bậc THCS tôi thấy đa số nội dung kiến thức học sinh dễ học , dễ hiểu
và mang lại nhiều thong tin mới cho học sinh.tuy nhiên vẫn còn gặp phải một số khó khăn
cho người dạy , người học dẫn đến hiệu quả giảng dạy chua cao ở môn lý 6, 8. qua thực tế
giảng dạy, suy nghĩ trăn trở toi mạnh dạn nghĩ ra một vài hướng khắc phục theo ý chủ
quan của mình.

1

Tác giả: Nguyễn Văn Công.
B. NỘI DUNG:
 . Nhiệt kế - Nhiệt giai
a. Trình tự các bước đi của sách giáo khoa
1. Nhiệt kế
Hãy nhớ lại bài học về nhiệt kế đã học ở lớp 4 và trả lời các câu hỏi sau đây:

C1. Có 3 bình đựng nước a, b ,c cho thêm nước đá vào bình a để có nước lạnh cho thêm
nước nóng vào bình c để có nước ấm.
a. Nhúng ngón tay trỏ của bàn tay phải vào bình a, nhúng ngón tay trỏ của bàn tay trái
vào bình c các ngón tay có cảm giác thế nào? ( hình 22.1)
2

Tác giả: Nguyễn Văn Công.
b. Sau một phút rút cả hai ngón tay ra, cùng nhúng vào bình b (hình 22.2)các ngón tay
có cảm giác thế nào?Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì?

C2: Cho biết thí nghiệm vẽ ở hình 22.3...
Tác giả: Nguyễn Văn Công.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN GẶP PHẢI KHI GIẢNG DẠY BÀI
NHIỆT KẾ- NHIỆT GIAI LÝ 6, LỰC ĐẨY ÁC SI MÉT
LÝ 8 VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN
A. ĐẬT VẤN ĐỀ:
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước phù hợp với yêu cầu
CNHHĐH đất nước, nghành giáo dục đào tạo phải đào tạo ra những con người có đức, có
tài năng động sáng tạo làm ciệc có khoa học kỷ luật và hiệ quả.Những năm gần đây
nghành đã không ngừng đổi mới nội dung học của trò, cách dạy của thầy nhằm nâng cao
hiệu quả giáo dục .
Môn vật lý là cơ sở của nhiều nghành khoa học kỹ thuật, vì vậy người học hiểu và nhận
thức được các hiện tượng, quy luật vật lý là rất quan trọng. Vai trò của sách giáo khoa
cung cấp nội dung kiến tức cơ bản hiện đại sát với thực tế là một điều không thể thiếu cho
người học. Bên cạnh đó vai trò chủ đạo của người thầy trong việc hướng dẫn học sinh lĩnh
hội những kiến thức cũng rất quan trọng. Người thầy trong quá trình dạy học phải làm cho
học sinh thấy đựoc, hiểu được, hiểu được.và biết áp dụng những cái mình đã học vào cuộc
sống thường ngày.
Nội dung sách giáo khoa , vai tò chủ đạo của thầy ngoài việc cung cấp thông tin kiến thức
cơ bản còn phải rèn cho học sinh tác phong suy nghĩ , phân tích hiện tượng và làm việc có
khoa học nhầm phất triển nhân cách của mình. Người thầy phải tạo cho học sinh lòng yêu
khoa học, yêu cuộc sống và nghị lưc vươn lên trước những khó khăn khi đúng trước tình
huống có vấn đề.
Qua giảng dỵ vật lý bậc THCS tôi thấy đa số nội dung kiến thức học sinh dễ học , dễ hiểu
và mang lại nhiều thong tin mới cho học sinh.tuy nhiên vẫn còn gặp phải một số khó khăn
cho người dạy , người học dẫn đến hiệu quả giảng dạy chua cao ở môn lý 6, 8. qua thực tế
giảng dạy, suy nghĩ trăn trở toi mạnh dạn nghĩ ra một vài hướng khắc phục theo ý chủ
quan của mình.
1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN GẶP PHẢI KHI GIẢNG DẠY BÀI NHIỆT KẾ- NHIỆT GIAI LÝ 6, LỰC ĐẨY ÁC SI MÉT LÝ 8 VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN GẶP PHẢI KHI GIẢNG DẠY BÀI NHIỆT KẾ- NHIỆT GIAI LÝ 6, LỰC ĐẨY ÁC SI MÉT LÝ 8 VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN - Người đăng: Hvui Negt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN GẶP PHẢI KHI GIẢNG DẠY BÀI NHIỆT KẾ- NHIỆT GIAI LÝ 6, LỰC ĐẨY ÁC SI MÉT LÝ 8 VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN 9 10 54