Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề về đối tác, đối tượng trong tình hình mới theo quan điểm của Đảng ta

Được đăng lên bởi Tân Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 5502 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Một số vấn đề về đối tác, đối tượng trong tình hình mới theo quan điểm của
Đảng ta
QĐND - Thứ tư, 12/02/2014 | 22:6 GMT+7

QĐND - Đối tác, đối tượng là vấn đề cơ bản, quan trọng trong chính sách, chiến lược và phức tạp, nhạy cảm trong quan hệ quốc tế
của mọi quốc gia. Xây dựng quan hệ và xử lý mối quan hệ đối tác, đối tượng có tác động rất lớn đến sự ổn định, phát triển bền vững
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ảnh minh họa.

Nhận thức về đối tác, đối tượng không bất biến. Khi thế giới tồn tại hai phe đối kháng, “chiến tranh lạnh”, quan hệ giữa các quốc gia
được chia thành: Ta, bạn, thù. Cơ sở chủ yếu của sự phân chia đó là ý thức hệ, giai cấp. Có nước đưa ra “tiêu chí” phân loại quan hệ
rất máy móc: Bạn của thù là thù, thù của thù là bạn! Không ít nước công khai xác định nước khác là kẻ thù cơ bản, lâu dài. Cùng với
những biến động to lớn, bất ngờ của thế giới, quan hệ giữa các nước đan xen, chuyển hóa rất phức tạp. Xuất hiện những quan niệm
dẫn đến sự thay đổi lớn trong quan hệ giữa các nước. Năm 1859, Henry Temple Palmerston, một chính khách Anh với hơn 10 năm
làm Bộ trưởng Ngoại giao, 6 năm làm Thủ tướng, người bảo vệ thành công lợi ích quốc gia trong các cuộc xung đột kéo dài giữa
Anh với Pháp và nước Nga Sa Hoàng, đã rút ra kết luận rất quan trọng: Giữa các nước không có đồng minh vĩnh viễn và không có
kẻ thù truyền kiếp, chỉ có quyền lợi dân tộc là lâu dài mà thôi. Trong xu thế toàn cầu hóa, sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia
ngày càng tăng, sự bền vững của quốc gia, sự tồn tại của thể chế chính trị bị tác động ngày càng nhiều bởi yếu tố bên trong, thì việc
bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc càng được đề cao, được xem là mục tiêu cơ bản, lâu dài. Lãnh đạo quốc gia không còn tự bó hẹp
quan hệ chỉ với đồng minh mà mở rộng quan hệ với các nước khác theo lợi ích của chính mình. Nếu xảy ra tranh chấp giữa đồng
minh với một nước khác, thái độ của nước lớn trước hết là xuất phát từ chính lợi ích của mình. Hành động của Mỹ trong vụ tranh
chấp chủ quyền đảo Scarbrough (Hoàng Nham) giữa Trung Quốc và Phi-lip-pin; của Nga, Trung Quốc trong xung đột ở Xy-ri... là
những minh chứng cho điều đó. Khi thể chế chính trị, chính quyền thay đổi thì quan hệ đồng minh cũng dễ thay đổi theo... Cùng với
việc đề cao lợi ích quốc gia, tính thực dụng trong quan hệ giữa các nước cũng gia tăng, kiểu như "mèo trắng, mèo đen đều tốt, miễn
là bắt được chuột"! Thực tiễn ấy đã thuyết phục nhiều quốc gia. Họ xử lý vấn đề đối tác, đối tượng linh hoạt, nhằm tạo môi trường...
Một số vấn đề về đối tác, đối tượng trong tình hình mới theo quan điểm của
Đảng ta
QĐND - Thứ tư, 12/02/2014 | 22:6 GMT+7
QĐND - Đối tác, đối tượng là vấn đề cơ bản, quan trọng trong chính sách, chiến lược và phức tạp, nhạy cảm trong quan hệ quốc tế
của mọi quốc gia. Xây dựng quan hệ và xử lý mối quan hệ đối tác, đối tượng có tác động rất lớn đến sự ổn định, phát triển bền vững
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Ảnh minh họa.
Nhận thức về đối tác, đối tượng không bất biến. Khi thế giới tồn tại hai phe đối kháng, “chiến tranh lạnh”, quan hệ giữa các quốc gia
được chia thành: Ta, bạn, thù. Cơ sở chủ yếu của sự phân chia đó là ý thức hệ, giai cấp. Có nước đưa ra “tiêu chí” phân loại quan hệ
rất máy móc: Bạn của thù là thù, thù của thù là bạn! Không ít nước công khai xác định nước khác là kẻ thù cơ bản, lâu dài. Cùng với
những biến động to lớn, bất ngờ của thế giới, quan hệ giữa các nước đan xen, chuyển hóa rất phức tạp. Xuất hiện những quan niệm
dẫn đến sự thay đổi lớn trong quan hệ giữa các nước. Năm 1859, Henry Temple Palmerston, một chính khách Anh với hơn 10 năm
làm Bộ trưởng Ngoại giao, 6 năm làm Thủ tướng, người bảo vthành công lợi ích quốc gia trong các cuộc xung đột kéo dài giữa
Anh với Pháp nước Nga Sa Hoàng, đã rút ra kết luận rất quan trọng: Giữa các nước không đồng minh vĩnh viễn và không có
kẻ thù truyền kiếp, chỉ có quyền lợi dân tộc lâu dài thôi. Trong xu thế toàn cầu hóa, sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia
ngày càng tăng, sự bền vững của quốc gia, sự tồn tại của thể chế chính trị bị tác động ngày càng nhiều bởi yếu tố bên trong, thì việc
bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc càng được đề cao, được xem mục tiêu bản, lâu dài. Lãnh đạo quốc gia không còn tự hẹp
quan hệ chỉ với đồng minh mở rộng quan hệ với các nước khác theo lợi ích của chính mình. Nếu xảy ra tranh chấp giữa đồng
minh với mộtớc khác, thái độ của nước lớn trước hết là xuất phát từ chính lợi ích của mình. Hành động của Mỹ trong vụ tranh
chấp chủ quyền đảo Scarbrough (Hoàng Nham) giữa Trung Quốc Phi-lip-pin; của Nga, Trung Quốc trong xung đột Xy-ri... là
những minh chứng cho điều đó. Khi thể chế chính trị, chính quyền thay đổi thì quan hệ đồng minh cũng dễ thay đổi theo... Cùng với
việc đề cao lợi ích quốc gia, tính thực dụng trong quan hệ giữa các nước cũng gia tăng, kiểu như "mèo trắng, mèo đen đều tốt, miễn
là bắt được chuột"! Thực tiễn ấy đã thuyết phục nhiều quốc gia. Họ xử lý vấn đề đối tác, đối tượng linh hoạt, nhằm tạo môi trường
thuận lợi để phát triển, bảo vệ đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Các nước ưu tiên lựa chọn những cường quốc cùng chung
lợi ích chiến lược để xây dựng quan hệ đối tác chiến lược nhằm tìm kiếm sự ủng hộ, chỗ dựa cho xây dựng bảo vệ đất nước.
Quan hệ đối tác cấp độ khác nhau, tùy theo lợi ích quốc gia, dân tộc, mục tiêu bảo vệ đất nước chiến lược, sách lược trong
từng giai đoạn. không ít quan hệ đối tác, thậm chí đối tác chiến lược giữa những nước thể chế chính trị khác nhau; hoặc
giữa những nước đang tranh chấp chủ quyền với nhau. Xu hướng chung trên thế giới không công khai chỉ ai đối tượng.
Tuy nhiên, khi có mối đe dọa trực tiếp, các nước cũng xác định đối tượng đấu tranh cụ thể.
Vị trí địa - chiến lược những lý do khác làm cho Việt Nam không ít lần phải xử quan hệ đối tác, đối tượng trong những hoàn
cảnh không dễ dàng. Chúng ta cũng từng bị ảnh hưởng, quan niệm cứng nhắc về đối tác, đối tượng. Từ truyền thống dân tộc, kinh
nghiệm của thế giới và qua trải nghiệm của chính mình, nhận thức của Đảng ta về đối tác, đối tượng có sự phát triển, để từ đó đưa ra
những chủ trương sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, xu thế của thế giới. Cương lĩnh năm 1991 đã xác định những vấn đề rất
bản, tính định hướng về đối tác, đối tượng. Theo Cương lĩnh, những lực lượng xâm phạm độc lập dân tộc, cản trở việc thực
hiện 6 mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội là đối tượng đấu tranh của nhân dân ta; đối tượng trực tiếp, trước mắt là "chủ nghĩa thực
dân mới và các thế lực thù địch chống độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"; đối tượng tác chiến và đấu tranh của quân và dân ta là:
"chống lại sự can thiệp và xâm lược của chủ nghĩa đế quốc nhằm bảo vệ độc lập và chủ quyền dân tộc"(1). Nghị quyết Đại hội Đảng
Một số vấn đề về đối tác, đối tượng trong tình hình mới theo quan điểm của Đảng ta - Trang 2
Một số vấn đề về đối tác, đối tượng trong tình hình mới theo quan điểm của Đảng ta - Người đăng: Tân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Một số vấn đề về đối tác, đối tượng trong tình hình mới theo quan điểm của Đảng ta 9 10 375