Ktl-icon-tai-lieu

Mỹ học đại cương

Được đăng lên bởi anhtrinh0211
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3465 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MĨ HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
CHƯƠNG 1

MĨ HỌC LÀ GÌ

CHƯƠNG 2

Ý THỨC THẨM MĨ

CHƯƠNG 3

CÁC PHẠM TRÙ MĨ HỌC CƠ BẢN

CHƯƠNG 4

BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGHỆ THUẬT

CHƯƠNG 5

ĐẶC TRƯNG CỦA NGHỆ THUẬT
TÀI LIỆU THAM KHẢOCHƯƠNG 1 : MỸ HỌC LÀ GÌ
I. QUAN HỆ THẨM MĨ, ĐỜI SỐNG THẨM MĨ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ
1. Quan hệ thẩm mĩ và đời sống thẩm mĩ
2. Ý nghĩa của quan hệ thẩm mĩ - đời sống thẩm mĩ
II. LƯỢC SỬ THẨM MĨ
1. Mĩ học trước chủ nghĩa C.Mac
2. Mĩ học từ C.Mac-PH.Ăngghen-V.I.Lênin đến nay
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA THẨM MĨ
1. Thế nào là đối tượng của mĩ học
2. Các quan niệm khác nhau về đối tượng mĩ học
IV. ĐỊNH NGHĨA VÀ NỘI DUNG CỦA MĨ HỌC
I. QUAN HỆ THẨM MĨ, ÐỜI SỐNG THẨM MĨ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ
1. Quan hệ thẩm mĩ và đời sống thẩm mĩ

TOP

Trong vô vàn quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên và xã hội: quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học,
đạo đức... có quan hệ thẩm mĩ. Một vừng trăng, một dòng sông, một cơn gió..., một lâu đài, một hành vi cao thượng,
một bức tranh... là những hiện tượng tựû nhiên xã hội trong quan hệ với con người nó bộc lộ nhiều phẩm giá khác
nhau: giá trị kinh tế, giá trị chính trị, giá trị văn hóa, giá trị khoa học... và giá trị thẩm mĩ.
Ðiều đó có nghĩa là, trong quá trình đồng hóa thế giới, con người không chỉ biết đồng hóa thế giới về cái có ích, mà
còn biết đồng hóa thế giới về cái thẩm mĩ. Vừng trăng, dòng sông, cơn gió,... con người không chỉ thấy ở nó những
giá trị thực dụng cho sinh hoạt và đời sống như: ánh sáng soi đường, nước tưới cho đồng ruộng, gió làm căng buồm,
đẩy thuyền ra khơi..., mà còn thấy nó đẹp, còn thích thú về nó- mộüt sự thích thú vô tư, không vụ lợi. Nghĩa là, ánh
trăng ấy, dòng sông ấy, ngọn gió ấy... không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu thực dụng mà còn khơi dậy ở con người
những rung cảm, những xúc động, những xao xuyến của tâm hồn- tạo ra ở con người những cảm xúc thẩm mĩ.
Ðồng hóa thế giới về mặt thẩm mĩ cũng chính là quan hệ thẩm mĩ đối với thế giới, cũng chính là đời sống
thẩm mĩ của con người. Các phương diện con người đồìng hóa thế giới về mặt thẩm mĩ, bao gồm:
- Tiếp nhận, hưởng thụ, chiếm lĩnh các phương diện thẩm mĩ của hiện thực.
- Sáng tạo ra những giá trị thẩm mĩ qua :
-

Hoạt động lao động sản xuất.

-

Hoạt động khoa học.

-

Sinh hoạt và đời sống.

-

Nghệ thuật.

Như thế, đồng hóa thế giới về mặt thẩm mĩ, không đơn giản chỉ tiếp nhận, hưởng thụ, mà quan trọng là con người
sáng tạo ra những giá trị thẩm mĩ mới cho hiện thực, bổ sung, làm phong phú thêm mặt thẩm mĩ...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIT
MĨ HC ĐẠI CƯƠNG
CHƯƠNG 1 MĨ HC LÀ GÌ
CHƯƠNG 2 Ý THC THM MĨ
CHƯƠNG 3 C PHM TRÙ MĨ HC CƠ BN
CHƯƠNG 4 BN CHT VÀ CHC NĂNG CA NGH THUT
CHƯƠNG 5 ĐẶC TRƯNG CA NGH THUT
I LIU THAM KHO
htt
p
://tieulun.ho
p
to.or
g
Mỹ học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mỹ học đại cương - Người đăng: anhtrinh0211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Mỹ học đại cương 9 10 890