Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao vai tròn của phụ nữ trong lãnh đạo

Được đăng lên bởi xuhaoxuxu111-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG LÃNH ĐẠO
1.Ý nghĩa của việc nâng cao vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo
Khi vai trò và phẩm giá của người phụ nữ được nâng cao, có nghĩa là phụ nữ sẽ có cơ hội học
hành và mở rộng kiến thức. Những kiến thức này, và lòng tự tin khi được coi trọng, sẽ dẫn đến
những quyết định có lợi ích hơn cho bản thân người phụ nữ ấy và gia đình của họ. Họ sẽ biết
cách nuôi dạy con tốt hơn, đóng góp nhiều hơn vào tình trạng tài chính của gia đình. Phụ nữ có
kiến thức và tham gia vào đội ngũ lãnh đạo có nghĩa là tình trạng kinh tế của cộng đồng và xã
hội sẽ được nâng cao.
Vai trò phụ nữ được nâng cao thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn, không phải chỉ trong giá trị nhân bản
văn minh trừu tượng, mà bằng những chỉ số thực tế về kinh tế và xã hội.
Đầu tiên là góp phần giải quyết một vấn nạn dai dẳng của thế giới: tình trạng đói ăn của 1/8 dân
số thế giới, hay 870 triệu người. Đa số sống ở vùng quê, cần đất đai để sống, và không làm chủ
mảnh đất họ cần. Đa số phụ nữ trong số người này hầu như không có cơ hội làm chủ đất đai, vì
những vùng ấy cũng là những nơi có cái nhìn và đối xử lạc hậu với phụ nữ. Nói chung, khi nông
dân được làm chủ đất, họ chú tâm hơn vào việc tăng gia sản xuất, và như thế tăng lợi ích kinh tế
cho gia đình họ, nhưng khi chủ đất là phụ nữ, lợi ích trong chuyện giảm đói tăng nhiều hơn, vì
phụ nữ thường đặt nặng vấn đề thực phẩm cho gia đình hơn đàn ông, có nghĩa họ sẽ chọn những
sản phẩm tăng dinh dưỡng cho gia đình nhiều hơn, thay vì chọn sản phẩm bán lấy tiền. Hơn nữa,
khi phụ nữ có thu nhập, họ dành phần thu nhập lớn hơn cho ngân quỹ gia đình. Đất đai và lợi tức
sẽ nâng cao địa vị người phụ nữ trong gia đình và cộng đồng, và vì họ quan tâm nhiều hơn đàn
ông về dinh dưỡng gia đình, điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến mức thiếu dinh dưỡng trên toàn
thế giới.
Tại sao dinh dưỡng là cần thiết, thì có lẽ đã quá hiển nhiên. Không đủ dinh dưỡng thì trẻ em
không thể phát triển đúng mức, bị còi cọc về thể chất cũng như trí óc, sức học yếu hơn các em
khác và sau này ra đời cũng ít thành công và có thu nhập kém hơn những ngưởi khác. Như thế,
tăng mức dinh dưỡng không chỉ lá ngăn chặn bệnh hoạn và mức tử vong trẻ em hiện tại, mà còn
cải thiện tình trạng kinh tế và xã hội chung trong tương lai.
2.Những khó khăn mà phụ nữ găp phải khi làm lãnh đạo
(Theo nghiên cứu của tỉnh Hà Nam)
* Những rào cản về cơ chế và chính sách: khó khăn đối với phụ nữ khi tham gia lãnh đạo, quản
lý là do cơ hội giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng còn hạn chế,...
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG LÃNH ĐẠO
1.Ý nghĩa của việc nâng cao vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo
Khi vai trò và phẩm giá của người phụ nữ được nâng cao, có nghĩa là phụ nữ sẽ có cơ hội học
hành và mở rộng kiến thức. Những kiến thức này, và lòng tự tin khi được coi trọng, sẽ dẫn đến
những quyết định có lợi ích hơn cho bản thân người phụ nữ ấy và gia đình của họ. Họ sẽ biết
cách nuôi dạy con tốt hơn, đóng góp nhiều hơn vào tình trạng tài chính của gia đình. Phụ nữ có
kiến thức và tham gia vào đội ngũ lãnh đạo có nghĩa là tình trạng kinh tế của cộng đồng và xã
hội sẽ được nâng cao.
Vai trò phụ nữ được nâng cao thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn, không phải chỉ trong giá trị nhân bản
văn minh trừu tượng, mà bằng những chỉ số thực tế về kinh tế và xã hội.
Đầu tiên là góp phần giải quyết một vấn nạn dai dẳng của thế giới: tình trạng đói ăn của 1/8 dân
số thế giới, hay 870 triệu người. Đa số sống ở vùng quê, cần đất đai để sống, và không làm chủ
mảnh đất họ cần. Đa số phụ nữ trong số người này hầu như không có cơ hội làm chủ đất đai, vì
những vùng ấy cũng là những nơi có cái nhìn và đối xử lạc hậu với phụ nữ. Nói chung, khi nông
dân được làm chủ đất, họ chú tâm hơn vào việc tăng gia sản xuất, và như thế tăng lợi ích kinh tế
cho gia đình họ, nhưng khi chủ đất là phụ nữ, lợi ích trong chuyện giảm đói tăng nhiều hơn, vì
phụ nữ thường đặt nặng vấn đề thực phẩm cho gia đình hơn đàn ông, có nghĩa họ sẽ chọn những
sản phẩm tăng dinh dưỡng cho gia đình nhiều hơn, thay vì chọn sản phẩm bán lấy tiền. Hơn nữa,
khi phụ nữ có thu nhập, họ dành phần thu nhập lớn hơn cho ngân quỹ gia đình. Đất đai và lợi tức
sẽ nâng cao địa vị người phụ nữ trong gia đình và cộng đồng, và vì họ quan tâm nhiều hơn đàn
ông về dinh dưỡng gia đình, điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến mức thiếu dinh dưỡng trên toàn
thế giới.
Tại sao dinh dưỡng là cần thiết, thì có lẽ đã quá hiển nhiên. Không đủ dinh dưỡng thì trẻ em
không thể phát triển đúng mức, bị còi cọc về thể chất cũng như trí óc, sức học yếu hơn các em
khác và sau này ra đời cũng ít thành công và có thu nhập kém hơn những ngưởi khác. Như thế,
tăng mức dinh dưỡng không chỉ lá ngăn chặn bệnh hoạn và mức tử vong trẻ em hiện tại, mà còn
cải thiện tình trạng kinh tế và xã hội chung trong tương lai.
2.Những khó khăn mà phụ nữ găp phải khi làm lãnh đạo
(Theo nghiên cứu của tỉnh Hà Nam)
* Những rào cản về chế chính sách: khó khăn đối với phụ nữ khi tham gia lãnh đạo, quản
lý là do cơ hội giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng còn hạn chế, do thiếu sự quan tâm của người đứng
đầu tổ chức ,do qui định về nghỉ hưu, Theo Ngh định 18/2010/NĐ-CP, ca Chính ph quy
định v tui để áp dng cho vic đào tạo sau đại hc là dưi 40 tui. đây, nếu so sánh c
hai ni nam và n tt nghiệp đi hc ra công tác và hết thi gian tp s tui 25-27, thì
cơ hội tham gia đào to đưc tính theo năm là khoảng 10 năm so vi n và 15 m so với
nam. Vic thc hiện chế đ u trí cho cán b nam và n vi chênh lệch 5 năm là một cn
Nâng cao vai tròn của phụ nữ trong lãnh đạo - Trang 2
Nâng cao vai tròn của phụ nữ trong lãnh đạo - Người đăng: xuhaoxuxu111-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nâng cao vai tròn của phụ nữ trong lãnh đạo 9 10 356