Ktl-icon-tai-lieu

Năng lượng gió

Được đăng lên bởi anhtuan-lenguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2486 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sự hình thành năng lượng gió

Bức xạ Mặt Trời chiếu xuống bề mặt Trái
Đất không đồng đều làm cho bầu khí
quyển, nước và không khí nóng không đều
nhau. Một nửa bề mặt của Trái Đất, mặt
ban đêm, bị che khuất không nhận được
bức xạ của Mặt Trời và thêm vào đó là bức
xạ Mặt Trời ở các vùng gần xích đạo nhiều
hơn là ở các cực, do đó có sự khác nhau về
nhiệt độ và vì thế là khác nhau về áp suất
mà không khí giữa xích đạo và 2 cực cũng
như không khí giữa mặt ban ngày và mặt
ban đêm của Trái Đất di động tạo thành
gió. Trái Đất xoay tròn cũng góp phần vào
việc làm xoáy không khí và vì trục quay
của Trái Đất nghiêng đi (so với mặt phẳng
do quỹ đạo Trái Đất tạo thành khi quay
quanh Mặt Trời) nên cũng tạo thành các
dòng không khí theo mùa.
Bản đồ vận tốc gió theo mùa Do bị ảnh
hưởng bởi hiệu ứng Coriolis được tạo
thành từ sự quay quanh trục của Trái Đất
nên không khí đi từ vùng áp cao đến vùng

áp thấp không chuyển động thắng mà tạo
thành các cơn gió xoáy có chiều xoáy khác
nhau giữa Bắc bán cầu và Nam bán cầu.
Nếu nhìn từ vũ trụ thì trên Bắc bán cầu
không khí di chuyển vào một vùng áp thấp
ngược với chiều kim đồng hồ và ra khỏi
một vùng áp cao theo chiều kim đồng hồ.
Trên Nam bán cầu thì chiều hướng ngược
lại.
Ngoài các yếu tố có tính toàn cầu trên gió
cũng bị ảnh hưởng bởi địa hình tại từng
địa phương. Do nước và đất có nhiệt dung
khác nhau nên ban ngày đất nóng lên
nhanh hơn nước, tạo nên khác biệt về áp
suất và vì thế có gió thổi từ biển hay hồ vào
đất liền. Vào ban đêm đất liền nguội đi
nhanh hơn nước và hiệu ứng này xảy ra
theo chiều ngược lại.
Vật lý học về năng lượng gió
Năng lượng gió là động năng của không
khí chuyển động với vận tốc v. Khối lượng
đi qua một mặt phẳng hình tròn vuông góc
với chiều gió trong thời gian t là:

với ρ là tỷ trọng của không khí, V là thể
tích khối lương không khí đi qua mặt cắt
ngang hình tròn diện tích A, bán kinh r
trong thời gian t.
Vì thế động năng E (kin) và công suất P
của gió là:
Điều đáng chú ý là công suất gió tăng theo
lũy thừa 3 của vận tốc gió và vì thế vận tốc
gió là một trong những yếu tố quyết định
khi muốn sử dụng năng lượng gió.
Công suất gió có thể được sử dụng, thí dụ
như thông qua một tuốc bin gió để phát
điện, nhỏ hơn rất nhiều so với năng lượng
của luồng gió vì vận tốc của gió ở phía sau
một tuốc bin không thể giảm xuống bằng
không. Trên lý thuyết chỉ có thể lấy tối đa
là 59,3% năng lượng tồn tại trong luồng
gió. Trị giá của tỷ lệ giữa công suất lấy ra
được từ gió và công suất tồn tại trong gió
được gọi là ...
Sự hình thành năng lượng gió
Bức xạ Mặt Trời chiếu xuống bề mặt Trái
Đất không đồng đều làm cho bầu khí
quyển, nước và không khí nóng không đều
nhau. Một nửa bề mặt của Trái Đất, mặt
ban đêm, bị che khuất không nhận được
bức xạ của Mặt Trời và thêm vào đó là bức
xạ Mặt Trời ở các vùng gần xích đạo nhiều
hơn là ở các cực, do đó có sự khác nhau về
nhiệt độ và vì thế là khác nhau về áp suất
mà không khí giữa xích đạo và 2 cực cũng
như không khí giữa mặt ban ngày và mặt
ban đêm của Trái Đất di động tạo thành
gió. Trái Đất xoay tròn cũng góp phần vào
việc làm xoáy không khí và vì trục quay
của Trái Đất nghiêng đi (so với mặt phẳng
do quỹ đạo Trái Đất tạo thành khi quay
quanh Mặt Trời) nên cũng tạo thành các
dòng không khí theo mùa.
Bản đồ vận tốc gió theo mùa Do bị ảnh
hưởng bởi hiệu ứng Coriolis được tạo
thành từ sự quay quanh trục của Trái Đất
nên không khí đi từ vùng áp cao đến vùng
Năng lượng gió - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lượng gió - Người đăng: anhtuan-lenguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Năng lượng gió 9 10 788