Ktl-icon-tai-lieu

Năng lượng sóng biển

Được đăng lên bởi anhtuan-lenguyen
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2733 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Điện năng từ Sóng [Ở đây]

Những cơn sóng lớn đặt ra một thách thức để phát triển năng lượng sóng
Làn sóng điện là việc vận chuyển năng lượng của sóng bề mặt đại dương, và đưa năng lượng đó để làm
công việc hữu dụng - ví dụ cho các thế hệ điện, tách nước, hoặc bơm nước (trong hồ chứa)
Làn sóng điện là sự khác biệt từ các thông nhật triều của năng lượng thủy triều và vòng xoay ổn định của
các dòng hải lưu. Sóng điện thế hệ hiện tại không có một công nghệ thương mại rộng rãi để làm việc
mặc dù nó đã có lúc cố gắng để sử dụng ít nhất 1 lần kể từ 1890. Việc thương mại lần đầu tiên trên TG là
trại sóng điện có trụ sở tại Bồ Đào Nha, tại Wave Aguçadoura Park, trong đó bao gồm ba thiết bị 750
kilowatt pelamis

Khái niệm vật lý

Khi một cái phao lên xuống trên một gợn trong ao, nó đi theo quỹ đạo hình elip.

Chuyển động của hạt là một trong một làn sóng biển.
A = Ở nước sâu, quỹ đạo chuyển động của các hạt chất lỏng giảm nhanh chóng so với độ sâu
B = Ở nước nông (đáy đại dương bây giờ ở B). Chuyển động Elip của các hạt chất lỏng bị bóp dẹp giảm
theo độ sâu.
1 = Tuyên truyền hướng.
2 = Đỉnh ngọn sóng.
3 = khoảng giữa hai làn sóng.
Sóng được tạo ra bởi gió đi qua trên bề mặt của biển. Miễn là các sóng truyền chậm hơn so với tốc độ
gió ngay trên sóng, có một chuyển giao năng lượng từ gió với sóng. Cả hai áp suất không khí khác biệt
giữa gió ngược và bên hông mạn dưới của đỉnh sóng, cũng như ma sát trên bề mặt nước bằng gió cắt
xuống gây ra sự tăng trưởng của sóng
Chiều cao sóng được xác định bởi tốc độ gió, thời gian gió thổi, lấy (khoảng cách trên mà gió kích thích
các sóng) và độ sâu và địa hình của đáy biển (mà có thể tập trung hay phân tán năng lượng của sóng ).
Tốc độ gió có một giới hạn phù hợp với thực tế mà thời gian hoặc khoảng cách sẽ không sản xuất ra
sóng lớn hơn. Khi giới hạn này đã đạt tới giới hạn sẽ được gọi là "phát triển đầy đủ".
Nói chung, sóng lớn hơn có nhiều năng lượng hơn nhưng năng lượng sóng cũng được xác định bởi tốc
độ sóng, bước sóng, và mật độ nước.
Dao động chuyển động cao nhất ở bề mặt và giảm theo cấp số nhân với chiều sâu. Tuy nhiên, cho sóng
đứng (Vòng nước) gần một bờ biển phản ánh, làn sóng năng lượng cũng dao động áp suất ở độ sâu lớn,
sản xuất [dao động nhỏ và dài liên tục của mặt đất] Những biến động áp lực ở độ sâu hơn là quá nhỏ để
được chú ý từ các điểm của năng lượng sóng.
Việc truyền sóng trên bề mặt đại dương, và năng lượng sóng cũng được vận chuyển theo chiều ngang
với vận tốc nhóm. Tỷ lệ giao thông trung bình của nă...
Điện năng từ Sóng [ đây]
Những cơn sóng lớn đặt ra một thách thức để phát triển năng lượng sóng
Làn sóng điện là việc vận chuyển năng lượng của sóng bề mặt đại dương, và đưa năng lượng đó để làm
công việc hữu dụng - ví dụ cho các thế hệ điện, tách nước, hoặc bơm nước (trong hồ chứa)
Làn sóng điện là sự khác biệt từ các thông nhật triều của năng lượng thủy triều và vòng xoay ổn định của
các dòng hải lưu. Sóng điện thế hệ hiện tại không có một công nghệ thương mại rộng rãi để làm việc
mặc dù nó đã có lúc cố gắng để sử dụng ít nhất 1 lần kể từ 1890. Việc thương mại lần đầu tiên trên TG là
trại sóng điện có trụ sở tại Bồ Đào Nha, tại Wave Aguçadoura Park, trong đó bao gồm ba thiết bị 750
kilowatt pelamis
Khái niệm vật lý
Khi một cái phao lên xuống trên một gợn trong ao, nó đi theo quỹ đạo hình elip.
Năng lượng sóng biển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lượng sóng biển - Người đăng: anhtuan-lenguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Năng lượng sóng biển 9 10 828