Ktl-icon-tai-lieu

Nền kinh tế căn bản của các quốc gia Đông Bắc Á

Được đăng lên bởi hangmom2503
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họ và tên: Nguyễn Thúy Hằng
Lớp: K59 Lịch sử CLC
MSSV: 14030785
Môn học: Sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước Đông Bắc Á
Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Văn Kim
*

*

*

Bài tiểu luận giữa kỳ: Anh (Chị) hãy trình bày nền tảng
kinh tế căn bản của các quốc gia Đông Bắc Á.
Bài làm
A.

Mở đầu:

Khi nhắc đến khu vực Đông Bắc Á, chúng ta thường nhớ tới một nơi có bề
dày lịch sử và truyền thống văn hóa. Trước hết, theo quan điểm châu lục học, ta
hiểu châu lục là một khu vực. Dưới khu vực là các vùng (một khu vực có nhiều
vùng, dưới vùng là tiểu vùng) khiến cho sự kết nối luôn diễn ra trong các khu vực
thời đại. Thế giới có nhiều khu vực và đại dương. Châu Á phân chia thành nhiều
khu vực và đại dương, các vùng phân chia ở châu Á: Đông Bắc Á, Đông Nam Á,
Nam Á, Tây Nam Á qua đó tích hợp thành hai vùng lớn : Đông Á (gồm Đông Nam
Á và Đông Bắc Á) và Tây Nam Á (tích hợp Tây và Nam Á).
Khu vực Đông Bắc Á theo nghĩa hẹp dựa trên cơ sở địa lý văn hóa (cùng
chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa), kinh tế nông nghiệp lúa nước. Đông Bắc
Á là nói đến các quốc gia, vùng lãnh thổ như Trung Quốc , bán đảo Triều Tiên
(nay gồm Triều Tiên và Hàn Quốc), quần đảo Nhật Bản, Lưu Cầu (nay đã nhập
vào Nhật Bản).
Còn theo nghĩa rộng, vùng Viễn Đông cuàng là Đông Bắc Á. Đông thời
Mông Cổ có mối quan hệ với Trung Quốc nên Mông Cổ cũng được coi là một tiểu
vùng của Đông Bắc Á. Việt Nam cũng có yếu tố tự nhiên, văn hóa, chính trị nên
chúng ta hoàn toàn có thể coi Việt Nam là một tiểu vùng của Đông Bắc Á.

Trong phạm vi nghiên cứu của bài tập này , tôi lấy yếu tố Đông Bắc Á theo
nghĩa hẹp làm trọng tâm tìm hiểu để quan đó có thể thấy được nền tảng kinh tế căn
bản của các quốc gia Đông Bắc Á và chính nền tảng ấy đã tác động đến sự hình
thành nhà nước của ớ quốc gia và vùng lãnh thổ này như thế nào?
Nội dung:
Nền tảng kinh tế căn bản của các quốc gia Đông Bắc Á
B.

1.

Qua tìm hiểu và nghiên cứu có thể khẳng định nền kinh tế căn bản của các
quốc gia Đông Bắc Á là nông nghiệp, nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong đời
sống kinh tế, chính trị xã hội vì giai đoạn đầu con người khai phá và hòa hợp với tự
nhiên được thiên nhiên giành cho con người những điều kiên ưu đãi nhất, thuận lợi
nhất. Sau khi khai phá tự nhiên, con người tìm đến những vùng có yếu tố song
nước để cư trú và phát triển kinh tế ở lưu vực các dòng sông. Và trong trường hợp
của Đông Bắc Á các dòng song cũng rất quan trọng. Ví dụ như ở Trung Quốc. có
hai dòng song rất quan trọng là Hoàng Hà và Trường Giang. Hoàng Hà là trung
tâm sớ...
Họ và tên: Nguyễn Thúy Hằng
Lớp: K59 Lịch sử CLC
MSSV: 14030785
Môn học: Sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước Đông Bắc Á
Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Văn Kim
* * *
Bài tiểu luận giữa kỳ: Anh (Chị) hãy trình bày nền tảng
kinh tế căn bản của các quốc gia Đông Bắc Á.
Bài làm
A. Mở đầu:
Khi nhắc đến khu vực Đông Bắc Á, chúng ta thường nhớ tới một i bề
dày lịch sử truyền thống văn hóa. Trước hết, theo quan điểm châu lục học, ta
hiểu châu lục một khu vực. Dưới khu vực các vùng (một khu vực nhiều
vùng, dưới vùng tiểu vùng) khiến cho sự kết nối luôn diễn ra trong các khu vực
thời đại. Thế giới nhiều khu vực đại dương. Châu Á phân chia thành nhiều
khu vực đại dương, các vùng phân chia châu Á: Đông Bắc Á, Đông Nam Á,
Nam Á, Tây Nam Á qua đó tích hợp thành hai vùng lớn : Đông Á (gồm Đông Nam
Á và Đông Bắc Á) và Tây Nam Á (tích hợp Tây và Nam Á).
Khu vực Đông Bắc Á theo nghĩa hẹp dựa trên sở địa văn hóa (cùng
chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa), kinh tế nông nghiệp lúa nước. Đông Bắc
Á i đến các quốc gia, vùng lãnh th như Trung Quốc , bán đảo Triều Tiên
(nay gồm Triều Tiên Hàn Quốc), quần đảo Nhật Bản, Lưu Cầu (nay đã nhập
vào Nhật Bản).
Còn theo nghĩa rộng, vùng Viễn Đông cuàng Đông Bắc Á. Đông thời
Mông Cổ có mối quan hệ với Trung Quốc nên Mông Cổ cũng được coi một tiểu
vùng của Đông Bắc Á. Việt Nam cũng yếu tố tự nhiên, văn hóa, chính trị nên
chúng ta hoàn toàn có thể coi Việt Nam là một tiểu vùng của Đông Bắc Á.
Nền kinh tế căn bản của các quốc gia Đông Bắc Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nền kinh tế căn bản của các quốc gia Đông Bắc Á - Người đăng: hangmom2503
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nền kinh tế căn bản của các quốc gia Đông Bắc Á 9 10 759