Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng trung ương Việt Nam

Được đăng lên bởi hahaiduyen
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÝ THYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

DANH SÁCH NHÓM
STT

HỌ VÀ TÊN

MSSV

1

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

2013110396

2

Hoàng Nhât Duy

2007110354

3

Hà Hải Duyên

2013110248

4

Phan Thị Đình Đình

2013110176

5

Nguyễn Tấn Hiển

2013110440

6

Nguyễn Thị Thu Huệ

2013110420

7

Nguyễn Thị Thu Ngàn

2013110316

8

Hoàng Thị Tuyết Nhung

2013110326

9

Lâm Văn Phước

2013110304

10

Chiêu Ảnh Quân

2013110142

11

Lê Quang Trọng

2013110352

12

Trần Thị Uyên

2013110…

ĐỀ TÀI

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

ỆT
VI

NG

ỚC I
NƯ HA
HÀ Ơ K
N S
NG UỞ
HÀ TH
ÂN

AM
N

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Trụ sở Hà Nội

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Trụ sở TP. Hồ Chí Minh

Lịch sử hình thành và phát triển

GIAI ĐOẠN 1951 - 1954

Thời kỳ 1955 - 1975

Giai đoạn 1975 - 1985
Ngân hàng
Quốc gia
Việt Nam

Hệ thống
ngân hàng
Việt Nam

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Giai đoạn 1986 đến nay
Tháng

CƠ CẤU TỔ CHỨC

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Chiến

Cấp

Ngân hàng trung ương

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Trụ sở Hà Nội

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Trụ sở TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng…. Mỹ
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Lịch sử hình thành và phát triển

Cấu trúc cơ bản

Vai trò và nhiệm vụ

Hàn quốc
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (
tiếng Anh: Bank of Korea, BOK)
Thành lập năm 1950 tại Seoul.

Chức năng hàng đầu: Theo đuổi
sự ổn định giá cả

Chức

● TV
Ủy
Thống

Game shows

……Có thưởng…!!!...

The end

...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THYẾT TÀI CHÍNH TIỀN T
Ngân hàng trung ương Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng trung ương Việt Nam - Người đăng: hahaiduyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Ngân hàng trung ương Việt Nam 9 10 345