Ktl-icon-tai-lieu

Ngành Du lịch Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Ngành Du lịch Việt Nam
1. Tổng quan ngành du lịch Việt Nam
2. Phân tích BCKQKD
- Công ty Cổ phần Du lịch và Thương Mại Vinpearl Land (VPL)
- Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VNG)
- Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR)
- Công ty Cổ phần Văn hóa Du lịch Gia Lai (CTC)
- Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (NVT)

TỔNG QUAN NGÀNH DU LỊCH VIỆT
NAM
Ngành du lịch Việt Nam được thành lập từ
năm 1960 và hiện nay heo thống kê, trên địa
bàn cả nước có khoảng 50 điểm du lịch trải
dài khắp cả nước trong đó tập trung nhiều ở
Miền Bắc và miền Trung. Qua nhiều năm đổi
mới và phát triển, ngành du lịch trở thành
ngành đóng vai trò trọng yếu trong việc phát
triển kinh tế Việt Nam.

I. PHÂN TÍCH NGÀNH DU LỊCH
1. Rào cản gia nhập ngành là không thực sự lớn
Mặc dù các doanh nghiệp trong nước hoạt động
trong lĩnh vực du lịch đã không ngừng mọc lên nhưng rào
cản tham gia thị trường là không thực sự lớn.
Các doanh nghiệp trong ngành du lịch có th ể ho ạt
động dưới nhiều dạng khác nhau với quy mô khác nhau và
chất lượng dịch vụ khác nhau: đại lý du lịch lữ hành, kinh
doanh (hoặc góp vốn đầu tư) khách sạn nghỉ dưỡng, kinh
doanh nhà hàng, khách sạn, kinh doanh các dịch v ụ vui
chơi giải trí,…

I. PHÂN TÍCH NGÀNH DU LỊCH
2. Cạnh tranh của các doanh nghiệp hiện có
Ngành có hơn 11.000 đơn vị kinh doanh lưu trú, 758 nhà đi ều
hành du lịch quốc tế, 10.000 công ty du lịch trong nước và hàng ngàn
hộ gia đình kinh doanh du lịch trên toàn qu ốc. Vì v ậy, s ự c ạnh tranh
của các công ty du lịch đang quyết liệt để giành giật khách.
3. Rủi ro của các dịch vụ thay thế
Về mảng kinh doanh khách sạn: với nhiều khách sạn, khu
nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp, hiện đại thì rủi ro thay th ế trong m ảng
kinh doanh khách sạn là khá cao.
Về mảng vui chơi giải trí: các doanh nghiệp lớn có ưu th ế v ề
các dịch vụ vui chơi giải trí, văn hoá nghệ thuật đặc sắc, phong phú và
đa dạng nên rủi ro thay thế là không cao. Ng ược lại, các doanh nghi ệp
nhỏ phải chịu rủi ro thay thế cao.

I. PHÂN TÍCH NGÀNH DU LỊCH
4. Sức mạnh phía cầu
Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam không ch ỉ hướng đến đối
tượng trong nước mà quan trọng hơn là du khách nước ngoài. S ố
lượng khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam tăng theo th ời gian, t ừ
250 lượt khách năm 1990 lên 2,1 triệu lượt năm 2000 và 4,3 tri ệu l ượt
năm 2008. Khách từ trong nước cũng đóng góp vào tăng trưởng
ngành, từ 1 triệu khách năm 1990 lên 20,5 triệu năm 2008.
5. Sức mạnh phía cung
Trong giai đoạn hiện nay ngày càng có nhiều các k ế ...
Ngành Du l ch Vi t Nam
1. T ng quan ngành du l ch Vi t Nam
2. Phân tích BCKQKD
- Công ty C ph n Du l ch và Th ng M i Vinpearl Land (VPL) ươ
- Công ty C ph n Du l ch Golf Vi t Nam (VNG)
- Công ty C ph n Du l ch Th ng m i và Đ u t (TTR) ươ ư
- Công ty C ph n Văn hóa Du l ch Gia Lai (CTC)
- Công ty C ph n B t đ ng s n du l ch Ninh Vân Bay (NVT)
Ngành Du lịch Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngành Du lịch Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ngành Du lịch Việt Nam 9 10 174