Ktl-icon-tai-lieu

Nghành Đông Phương học

Được đăng lên bởi Nắng Buồn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang chủKhácĐời sốngĐịa phương

Ngành mới dành cho người đam mê văn hóa xã hội: Cử nhân Đông
Phương học
20/09/2013 12:51
Tin tức
Bình luận
Nếu bạn không giỏi các phép tính, không thích nghiên cứu những lĩnh vực khoa học tự nhiên mà chỉ có niềm
đam mê văn hóa xã hội thì ngành cử nhân Đông Phương học sẽ phù hợp cho tương lai của bạn.

SV ngành Đông Phương học của Trường ĐH Cửu Long tham gia cắm trại
Đông Phương học - ngành mới tại ĐBSCL
Đến với ngành Đông Phương học, sinh viên (SV) được cung cấp kiến thức cơ sở ngành: khu vực học, phương Đông
trên nhiều lĩnh vực lịch sử, văn hóa, chính trị, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, di sản văn hóa, quan hệ quốc
tế... tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với
việc nhận diện bản sắc văn hóa, lịch sử phương Đông nói chung, đặc biệt là khu vực Đông Á và Đông Nam Á.
Với kiến thức giáo dục đại cương và chuyên ngành sâu, rộng, SV được trang bị căn bản hai ngoại ngữ (tiếng Anh,
tiếng Trung) đủ để giao tiếp với người nước ngoài và soạn thảo hợp đồng, phiên dịch cho các tổ chức cùng với khả
năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin thông qua hai chuyên ngành: văn hóa Đông Nam Á, quan hệ quốc tế ở
Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, SV còn được trang bị những kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu về nguồn nhân lực của xã
hội nói chung và thị trường lao động khu vực ĐBSCL nói riêng.
Kỹ năng nhìn nhận và phát hiện
Người học chuyên ngành Đông Phương học sẽ có những kỹ năng nhìn nhận, phân tích, tổng hợp, đánh giá những
vấn đề thuộc lĩnh vực lịch sử, văn hóa, xã hội, chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng... của xã hội phương Đông
truyền thống và hiện đại, trong cách nhìn đối sánh với các khu vực phát triển của thế giới như Tây Âu, Bắc Mỹ...
cũng như ngay trong khu vực phương Đông giữa Đông Nam Á với Đông Bắc Á, đặc biệt là giữa Việt Nam với Đông
Á.
Sự phát hiện, phân tích, đánh giá vấn đề trong khu vực sẽ đáp ứng yêu cầu công việc ở các cơ quan ban ngành văn
hóa, xã hội, chính trị cấp T.Ư và địa phương. Ngoài ra, người học còn có cơ hội truyền đạt những vấn đề lịch sử, văn
hóa, xã hội, chính trị, quan hệ quốc tế... của phương Đông trong trường học, cơ quan văn hóa, sở ngoại vụ, cơ quan
ngoại giao, công ty, các hoạt động du lịch có liên quan đến người nước ngoài.
Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
Với tác phong công nghiệp, hiện đại và khả nă...
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130920/nganh-moi-danh-cho-nguoi-dam-me-van-
hoa-xa-hoi-cu-nhan-dong-phuong-hoc.aspx
Trang chủ Khác Đời sống Địa phương
Ngành mới dành cho người đam mê văn hóa xã hội: Cử nhân Đông
Phương học
20/09/2013 12:51
Tin tức
Bình luận
Nếu bạn không giỏi các phép tính, không thích nghiên cứu những lĩnh vực khoa học tự nhiên mà chỉ có niềm
đam mê văn hóa xã hội thì ngành cử nhân Đông Phương học sẽ phù hợp cho tương lai của bạn.
SV ngành Đông Phương học của Trường ĐH Cửu Long tham gia cắm trại
Đông Phương học - ngành mới tại ĐBSCL
Đến với ngành Đông Phương học, sinh viên (SV) được cung cấp kiến thức cơ sở ngành: khu vực học, phương Đông
trên nhiều lĩnh vực lịch sử, văn hóa, chính trị, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, di sản văn hóa, quan hệ quốc
tế... tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với
việc nhận diện bản sắc văn hóa, lịch sử phương Đông nói chung, đặc biệt là khu vực Đông Á và Đông Nam Á.
Với kiến thức giáo dục đại cương và chuyên ngành sâu, rộng, SV được trang bị căn bản hai ngoại ngữ (tiếng Anh,
tiếng Trung) đủ để giao tiếp với người nước ngoài và soạn thảo hợp đồng, phiên dịch cho các tổ chức cùng với khả
năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin thông qua hai chuyên ngành: văn hóa Đông Nam Á, quan hệ quốc tế ở
Đông Nam Á.
Nghành Đông Phương học - Trang 2
Nghành Đông Phương học - Người đăng: Nắng Buồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nghành Đông Phương học 9 10 414