Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khoa học Tình yêu của sinh viên trường đại học sư phạm đại học Đà Nẵng

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Bình
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1742 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Đề tài: Tình yêu của sinh viên trường đại học sư phạm - đại học Đà Nẵng
A. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài.

Với nền văn hóa nào thì tình yêu vẫn luôn là nhu cầu cần thiết của mỗi con người. Đặc biệt, đối với tuổi trẻ vấn
đề tình yêu càng trở nên quan trọng, nhất là ở tuổi sinh viên với những đặc điểm tâm, sinh lí và hoàn cảnh riêng
nên vấn đề tình yêu càng trở nên cần thiết và phức tạp. Những thời kì khác nhau thì quan niệm về tình yêu cũng
có những nét khác nhau. Hiện nay không phải sinh viên nào cũng có thái độ đúng đắn về tình yêu. Có những đôi
sinh viên yêu nhau và đã đi đến kết hôn, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít đôi sinh viên yêu nhau rồi chia tay
và để lại những hậu quả nặng nề không những cho bản thân, gia đình họ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển
kinh tế và tính ổn định của cả xã hội ( công trình trước đó) (lấy dẫn chứng và số liệu thống kê). Khi các sinh viên
có cái nhìn đúng đắn, có thái độ chân chính đối với tình yêu thì tình yêu của họ trở nên tích cực, họ có thể nâng
đở nhau trong công việc học tập, trong cuộc sống về cả vật chất và tinh thần. với tính thời sự như vậy chúng tôi
nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa quan trọng đối với tuổi trẻ nói chung và sinh viên nói riêng, giúp chúng ta nhìn
nhận một cách toàn diện hơn về tình yêu khi cuộc sống cuả chúng ta chịu tác động của nền kinh tế thị trường, sự
hội nhập văn hóa các nước. Đồng thời cũng nêu ra nguyên nhân dẫn đến những hướng nhìn sai lệch đối với tình
yêu của sinh viên và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của xã hội, nhà trường và của chính bản thân họ. Từ đó giúp

sinh viên có nhận thức đúng đắn về tình yêu, xây dựng cho mình một nhân cách, một lối sống nhân văn là nền
móng sự ổn định về vật chất và tinh thần cho tương lai của các sinh viên sau này. Trong đó chủ thể mà chúng tôi
đề cập đến đó là sinh viên trường đại học sư phạm – đại học Đà Nẵng.

2. Mục tiêu nghiên cứu.
Mục tiêu nghiên cứu đề tài của chúng tôi là:
-

Nghiên cứu cơ sở của tình yêu sinh viên trường đại học sư phạm – đại học Đà nẵng.

-

Tìm hiểu giá trị, độ bền vững của tình yêu trường đại học sư phạm – đại học Đà nẵng.

-

Tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của tình yêu đến đời sống và học tập của sinh viên trường đại học sư phạm –

đại học Đà nẵng.
3. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu.
3.1. Đối tượng nghiên cứu.
- Tình yêu của sinh viên trường đại học sư phạm – đại học Đà Nẵng.
3.2.Khách thể nghiên cứu.
Đời sống của sinh viên trường đại học sư phạm – đại học Đà Nẵng.
3.3 Đối tượng khảo sát.

- Sinh viên của trường đại học ...
Đề tài: Tình yêu của sinh viên trường đại học sư phạm - đại học Đà Nẵng
A. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài.
Với nền văn hóa nào thì tình yêu vẫn luôn là nhu cầu cần thiết của mỗi con người. Đặc biệt, đối với tuổi trẻ vấn
đề tình yêu càng trở nên quan trọng, nhất tuổi sinh viên với những đặc điểm tâm, sinh hoàn cảnh riêng
nên vấn đề tình yêu càng trở nên cần thiết phức tạp. Những thời khác nhau thì quan niệm về tình yêu cũng
có những nét khác nhau. Hiện nay không phải sinh viên nào cũng có thái độ đúng đắn về tình yêu. Có những đôi
sinh viên yêu nhauđã đi đến kết hôn, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít đôi sinh viên yêu nhau rồi chia tay
để lại những hậu quả nặng nề không những cho bản thân, gia đình họ còn ảnh hưởng đến sự phát triển
kinh tế và tính ổn định của cả xã hội ( công trình trước đó) (lấy dẫn chứng và số liệu thống kê). Khi các sinh viên
cái nhìn đúng đắn, thái độ chân chính đối với tình yêu thì tình yêu của họ trở nên tích cực, họ thể nâng
đở nhau trong công việc học tập, trong cuộc sống về cả vật chất tinh thần. với tính thời sự như vậy chúng tôi
nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa quan trọng đối với tuổi trẻ nói chung và sinh viên nói riêng, giúp chúng ta nhìn
nhận một cách toàn diện hơn về tình yêu khi cuộc sống cuả chúng ta chịu tác động của nền kinh tế thị trường, sự
hội nhập văn hóa các nước. Đồng thời cũng nêu ra nguyên nhân dẫn đến những hướng nhìn sai lệch đối với tình
yêu của sinh viên và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của xã hội, nhà trường và của chính bản thân họ. Từ đó giúp
Nghiên cứu khoa học Tình yêu của sinh viên trường đại học sư phạm đại học Đà Nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khoa học Tình yêu của sinh viên trường đại học sư phạm đại học Đà Nẵng - Người đăng: Nguyễn Thanh Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Nghiên cứu khoa học Tình yêu của sinh viên trường đại học sư phạm đại học Đà Nẵng 9 10 624