Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu phương pháp thiết kế mầu sắc môi trường đô thị hiện đại

Được đăng lên bởi quynhnhu123
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu phương pháp thiết kế mầu sắc môi trường đô thị hiện đại
mầ
u
sắc
có
ảnh

hưởng và tác dụng đặc thù đối với mọi người sinh hoạt trong môi trường đô thị

Thiết kế mầu sắc môi trường đô thị hiện đại là một môn mới nghiên cứu về mầu sắc được
sinh ra do vận dụng môn mầu sắc hiện đại vào thiết kế môi trường đô thị hiện đại trong
tình hình khoa học công nghệ cao phát triển nhanh chóng. Vì mầu sắc có ảnh hưởng và
tác dụng đặc thù đối với mọi người sinh hoạt trong môi trường đô thị nên trong xây dựng
môi trường cảnh quan đô thị của các nước hiện nay, vấn đề màu sắc môi trường đô thị đã
được các cấp cơ quan chủ quản, các cơ quan nghiên cứu khoa học và nhân viên thiết kế
quy hoạch hết sức coi trọng và quan tâm rộng rãi.

Nhà thờ Notre Dame - Paris
I - Thiết kế mầu sắc môi trường là nhân tố quan trọng sáng tạo cá tính của cảnh
quan đô thị hiện đại
“Mầu sắc môi trường” là thuật ngữ mầu sắc mới. Thập kỷ 60 thế kỷ XX, cùng với tiến
trình đô thị hóa trên thế giới diễn ra nhanh chóng, trong lĩnh vực nghiên cứu của mình,
nhiều nhà xã hội học, sinh thái học, tâm lý học, địa lý học, nhân loại học và chuyên gia
thiết kế đô thị đã tiến hành nghiên cứu và thảo luận rộng rãi vấn đề hình thái sinh hoạt của
loài người và cải thiện môi trường cư trú ở đô thị. Họ phát hiện thấy sự cấu thành của hình
khối và màu sắc trong mỹ học là hai nhân tố hết sức quan trọng ảnh hưởng tới môi trường
cảnh quan đô thị. Thế là họ nêu ra vấn đề sáng tạo cá tính cảnh quan và thiết kế màu sắc
môi trường khi xây dựng đô thị.
Sáng tạo cá tính cảnh quan đô thị là một trong những vấn đề then chốt của thiết kế môi
trường đô thị hiện đại. Trọng điểm nghiên cứu thiết kế môi trường đô thị hiện đại là mối
quan hệ giữa không gian ba chiều và hoạt động của con người, có ba mục tiêu cụ thể :
sáng tạo công năng sử dụng hợp lý của đô thị, sáng tạo môi trường đô thị chất lượng cao
và sáng tạo hình tượng đô thị có sức biểu hiện, dễ hiểu, dễ nhận biết. Sáng tạo cá tính của
cảnh quan đô thị được nêu ra chính là dựa trên ba mục tiêu này.
Sáng tạo nét đặc sắc và cá tính của đô thị là biểu tượng bên ngoài của tố chất nội tại một
đô thị. Xét về nghĩa rộng, nó có mối liên hệ mật thiết với tiến trình văn minh của loài

người; xét về nghĩa hẹp, hình tượng đô thị mà con người cảm nhận lúc đầu chính là cảnh
quan và không gian đô thị đó. Vậy, cơ sở của mức độ hài lòng về sáng tạo cá tính và nét
đặc sắc cảnh quan đô thị như thế là gì? Căn cứ vào lý luận nghiên cứu hành vi môi trường
có thể thấy, môi trường cảnh quan đô...
Nghiên cứu phương pháp thiết kế mầu sắc môi trường đô thị hiện đại
mầ
u
sắc
ảnh
hưởng và tác dụng đặc thù đối với mọi người sinh hoạt trong môi trường đô thị
Thiết kế mầu sắc môi trường đô thị hiện đại là một môn mới nghiên cứu về mầu sắc được
sinh ra do vận dụng môn mầu sắc hiện đại vào thiết kế môi trường đô thị hiện đại trong
tình hình khoa học công nghệ cao phát triển nhanh chóng. Vì mầu sắc có ảnh hưởng và
tác dụng đặc thù đối với mọi người sinh hoạt trong môi trường đô thị nên trong xây dựng
môi trường cảnh quan đô thị của các nước hiện nay, vấn đề màu sắc môi trường đô thị đã
được các cấp cơ quan chủ quản, các cơ quan nghiên cứu khoa học và nhân viên thiết kế
quy hoạch hết sức coi trọng và quan tâm rộng rãi.
Nghiên cứu phương pháp thiết kế mầu sắc môi trường đô thị hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu phương pháp thiết kế mầu sắc môi trường đô thị hiện đại - Người đăng: quynhnhu123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nghiên cứu phương pháp thiết kế mầu sắc môi trường đô thị hiện đại 9 10 830